Veul Stellingwarfs in et Taelepaveljoen van Laand van tael

Van 3 t/m10 juni Stellingwarfs in et Taelepaveljoen (© Afûk)

Vanof begin april t/m oktober zullen in et Taelepaviljoen MeM van et Laand van Tael in Liwwadden kleine taelen uut Europa, streektaelen en –dialekten uut Nederlaand en minderhiedstaelen uut Liwwadden centraol staon. Al die taelen zullen heur een weke lange prissenteren mit optredens van schrievers, dichters, koren en meziekgroepen, mar d’r zullen ok infermaosiemiddaegen over wezen en warkwinkels geven wodden. Mit mekeer zullen zoe’n 30 taelen van heur zien en heuren laoten: tiene uut Frieslaand en Nederlaand, tiene uut Europa en tiene uut Liwwadden.

De Scheve Schaats Band uut Wolvege (© Sietske Bloemhoff)

Vanzels is d’r ok ommedaenken veur et Stellingwarfs. De Stellingwarver weke begint op zundagmiddag 3 juni. Die middag treedt de Scheve Schaats Band van Wolvege en laoten tal van heur bekende lieties heuren. Heur optreden wodt ofwisseld deur veurdrachten van en deur Zeeuwse schrievers. Veur de Zeeuwen is et dan mitien de ofslutende middag van heur prissentaosieweke. Op donderdagaovend 7 juni wodt de Stellingwarver film ‘Daor klept de klokke weer’ vertoond in de ni’je fiilmzaek van Tresoar, wiels in et taelepaviljoen de rockband SOTD (eerder Spirit of the dark) op. Disse band rond Jannie en Eise Dijkstra uut Else hebben de laeste jaoren veur een uniek Stellingwarfstaelig rippertoire zorgd.

Dichteres Attie Nijboer van Oosterwoolde (© Sietske Bloemhoff)

Op de ofslutende Stellingwarver middag op 10 juni treden de Stellingwarver dichters Attie Nijboer en Harmen Houtman op. Die middag begint mitien de Oostfriese weke mit een optreden van de ok in Nederlaand de hieltied bekender woddende Annie Heger.

In de eerste weke van juni zorgt de Stellingwarver Schrieversronte veerder o.e. veur een middag rond de veldnaemen van Oosterwoolde, d’r is ommedaenken veur heur serie van tien routegidsen, d’r wo’n Stellingwarver volksverhaelen verteld en d’r zal een prissentaosie wezen over de klokkestoelen in Oost- en West-Stellingwarf.

Et Taelepaveljoen is te vienen in de Preenzetuun; die tuun, vlakbi’j de Oldehove, is veur dit biezundere jaor ommebouwd tot Taeletuun. Et Laand van Tael (Lân fan Taal) is een initiatief van de Afûk in et kader van Liwwadden Kulturele Heufdstad 2018.

Première film ’Daor klept de klokke weer’ op 26 april

  

  

De première van de film ’Daor klept de klokke weer’ zal wezen op donderdagaovend 26 april. Die feestelike gebeurtenis wodt holen in et Buurthuus van Noordwoolde en is alliend bi’j te wonen deur geneudigden.

Op et mement wodt d’r nog hadde warkt an mit naeme an filmmeziek, et inlezen en plaetsen van de verteltekst, de inleidende beelden en de oftiteling. De oflopen tied bin de beeldmontage en kleurkorrekties ofrond, daorveur zorgden regisseur Thomas Rovers (Grunningen) en regie-assistent Marco Reekers (Amsterdam). Ok bin kotleden de laeste punties op de ’i’ zet van de animaosiefilmpies die in ‘Daor klept de klokke weer’ opneumen wodden. Veur die filmpies zorgde keunsteneres Henrieke Kruise uut Grunningen; zi’j was ok degene die veur de anklieding van de dekors zorgde.

Nao de première zal de film in verschillende dörpen vertoond wodden. De film is daorveur te huur bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Op donderdagaovend  7 juni wodt de film dri’jd in de ni’je filmzael van Tresoar in Liwwadden, as ien van de Stellingwarver LF 2018-onderdielen van et Laand van Tael.

Kjest Herder: ni’je redakteur De Ovend

 

Ovendredakteur Kjest Herder (foto: Sietske Bloemhoff)

Een man mit een goeie schriefervering, een briede belangstelling veur wat d’r in de omkrieten speult, ervering as redakteur van et vri’jdagmiddagpergramme ’Buurman en Buurman’ van de lekaole omroep Odrie, dat pergramme prissenteert hi’j butendat ok… En now vanof et kommende aprilnommer is Kjest Herder van Oosterwoolde ok redakteur van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. Bi’j de Stellingwarver Schrieversronte is hi’j gien onbekende, want Kjest zit ok in de warkgroep die et Stellingwarfs Meziekfestival orgeniseert.

D’r wodde al een posien naor uutbreiding van de redaktie van De Ovend zocht, omreden redakteur Jannes Westerhof weten laoten het dat hi’j et vanwegens zien gezondhied wat rustiger an doen willen zol. Westerhof blift liekewel now en dan nog wel bi’jdregen leveren, zo is zien doel. Et ere redaktielid is Jan Koops, Sietske Bloemhoff is buroredakteur.

Veur de redaktie wodt nog meer uutbreiding uutkeken; anvulling d’rvan wodt zocht in Stellingwarf-Westaende.

LF2018: Stellingwarfs in de Taeletuun van et Laand van Tael

Op weg naor Liwwadden!

In feberwaori veraandert de Preenzetuun in Liwwadden in een echte Taeletuun! Krek as bloemen in een echte tuun gruuien en bluuien, gruuit en bluuit daor dan tael. Van letter tot woortien, van woortien tot zin, van zin tot verhael, van boek tot boek tot … tot … , och, aenlik is alles tael! In de Taeletuun gaoj’ op zuke naor tael, speul ie mit tael, beleef ie tael en maek ie tael. Alle Stellingwarver basisschoelen kun van april tot en mit oktober 2018 mitdoen an et pergramme de Taeletuun. Et pergramme richt him op meertaelighied en is beschikber in et Stellingwarfs, et Bildts en et Fries. De jongste kiender gaon in de Taeletuun op zuke naor de vrunden van Tomke (ukken) of Renze de Kikkerd (groep 1 en 2). Veur de kiender van groep 3, 4 en 5 gaot d’r in de tuun een wereld an taelen eupen. En de leerlingen van de bovenbouw kun een spannend (tael)aeventuur verwaachten. Alle Stellingwarver basisschoelen en ukkespeulplakken kun heur via de Stellingwarver Schrieversronte opgeven.

De Taeletuun is een onderdiel van et LF2018-projekt Laand van Tael, en is een initiatief van de Afûk, i.s.m. Cedin, Stichting Bildts Aigene en de Stichting Stellingwarver Schrieversronte.

Bewoners zorginstellings genieten van verhaelen

   

Ankie Verbaan lest veur in LindeStede (foto: Lenus v.d. Broek)

   

Luusteren naor verhaelen en meziek van Jacob Have in Rikkingehof (foto: Lenus v.d. Broek)

Berkoop. Ieder jaor bezorgen zoe’n twintig vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte veul bewoners van alle zorginstellings en verpleegtehuzen in Stellingwarf en De Menning in Wilhelminaoord een prachtige morgen of middag. Tiedens die morgen of middag wodt d’r uut een speciaol veur disse aktie saemenstelde veurleesmappe veurlezen in et Stellingwarfs. Donderdag 1 en vri’jdag 2 feberwaori gebeurde dat al weer veur de elfde keer en opni’j bleek wel dat de veurleesvri’jwilligers van de Schrieversronte hier ieder jaor veul meensken een groot plezier mit doen.

De veurleesmappe van de vri’jwilligers wodt zowat alle jaoren van ni’je verhaelen en gedichten veurzien, zodat veur heur de keuze ok alle keren groter wodt. Sommige veurlezers lezen niet alliend veur, mar nemen ok een meziekinsterment mit en zingen veur en mit de meensken bekende oolde lieties, zoas bi’jglieks Jacob Have uut Appelsche. Die mooie ofwisseling van verhaelen en meziek wodt deur et pebliek ommeraek wardeerd. Hiel vaeke wodt an de veurlezers vraogd of ze niet wat vaeker kommen kunnen, en pattie veurlezers voldoen graeg an die vraoge.

Veur de koördinaosie van de aktie zorgden dit keer de vaaste Schrieversrontevri’jwilligsters Kiena Bouwer (De Haule) en Akkie Zeilstra (Raevenswoold) en Schrieversrontemitwarkster Joke Coenrades (De Oosterstreek).