Van Ni’jtriene naor Norilsk

  

Klaas Dijkstra (links) en Ferdinand de Jong (rechts); foto’s: Lenus v.d. Broek

Een flink tal meensken geneut vri’jdagaovend in De Miente in Oosterwoolde van de gezaemelike literaire aovend van de Fryske Krite en de Stellingwarver Schrieversronte. Die aovend wodde al weer veur de vuufde keer holen, en ok dit keer wodde et niet alliend een inhooldelik goeie, mar ok smoeke aovend. De aovend begon mit verhaelen van Klaas van der Weg uut Ni’jtriene (1915-1995) die op kundige wieze veurlezen wodden deur Klaas Dijkstra van Langedieke. De vaeks humoristische verhaelen staon in de bundel ‘Daegelikse dinkies’, die liekewel al weer jaoren uutverkocht is.

De Friese schriever Ferdinand de Jong las niet alliend verhaelen veur mit humor, mar ok hiele persoonlike. Nao et schoft vertelde hi’j over zien reize naor et Siberische plak Norilsk. Zien reden om die reize te maeken was om daor de meerst noordelike ieshockyhal te bekieken; De Jong is een groot liefhebber van ieshocky. Intied het De Jong een boek schreven waorvan et verhael him in dat vere plak ofspeult. Et boek, dat vermoedelik begin 2018 verschient, zal in et Fries, Nederlaans, Engels en Russisch uutgeven wodden.

Vanwegens et eerste lustrum kregen alle bezukers een brochure mit naor huus mit een Fries en een Stellingwarfs verhael, en een exemplaor van et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend.

142. De Stoeke

De Stoeke is een straotnaeme in Wolvege, in een buurt daor de naemen wat te maeken hebben mit et riet- en waeterlaand van de Westhoeke van West-Stellingwarf. Een bepaold tal bossen of garven rogge of (in dit geval) riet wodt an de stoeke zet. (Foto en tekst: Johan Veenstra)

Mit de sutelaktie gaot et poerbest!

Nao vier suteldaegen dot wel blieken dat et mit de sutelaktie dit jaor hiel goed gaot. Mit mekeer verkochten de sutelders al veur € 6.700,- an boeken, kelenders en cd’s. Toppers in de verkoop bin de spreukekelender en et boek over de Stellingwarver gemientewaopens, mar ok et zowat uutverkochte boek ‘De Friese Waterlinie’ dot et best. Ok et anbod van de drie Lenderoutegidsen veur € 20,00 bliekt een schot in de roze.

D’r wodt dit jaor nog suteld op woensdag 20 september en maendag 25 september, daornao verdwienen de krojen weer veur zowat een jaor naor de zoolder van et SSR-gebouw.