Acht leerlingen Comprix College slaegden veur kursus Stellingwarfs

    

Foto’s: Lenus v.d. Broek

Donderdagmorgen 24 meie deden acht leerlingen van et Comprix College uut Wolvege examen Stellingwarfs bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Naodat ze et oflopen seizoen bi’j juf Ageeth Bos lessen Stellingwarfs volgd hadden, wodden ze deur Grietje Bosma en Sietske Bloemhoff toetst op heur mondelinge en schriftelike gebruuk van et Stellingwarfs. Belangriekste onderdiel van et mondelinge examen was et prissenteren van een deur de leerlingen ontwikkelde tael- of verhaeltiestasse. An de haand van die tasse kun ze mit naeme jongere kiender in de kunde kommen laoten mit et Stellingwarfs. De inhoold van de tassen weren daorveur ok uutperbeerd bi’j leerlingen op schoele, en daor dee blieken dat de tassen arg goed veur heur doel geschikt binnen. Et schriftelike pat beston uut een diktee en et schrieven van zinnegies n.a.v. een twintigtal woordkaorties. Die beide opdrachten wodden hiel goed maekt, leerlinge Femke Boers van Oosterwoolde maekte alderdeegst mar iene fout.

Foto: Ageeth Bos

Ambassedeurs in Laand van Tael

An et aende van de examenmorgen dee blieken dat alle leerlingen et examen ommeraek goed daon hadden. Ze kregen daoromme allemaole een diplome uutrikt deur Sietske Bloemhoff, direkteur van de Stellingwarver Schrieversronte. Femke Boers en Nina van Veen, beide ofkomstig van Oosterwoolde, zullen op 9 juni, tegere mit juf Ageeth, over heur Stellingwarver schoeleprojekt in Liwwadden vertellen. Heur pergramme ‘Slim Stellingwarfs’ prissenteren ze tiedens de Nationaole Streektaeledag in et Laand van Tael (Lân fan Taal).

Staepels en staepels lappen!!

    

Deuzen vol, volle tassen en staepels lappen wodden d’r oflopen weke al binnenbrocht bi’j de SSR!! Dat allemaole n.a.v. oonze oproep daornaor t.b.v. de LF2018 mannefestaosie De Verdwenen Peerden. Ok kwammen d’r hiel wat reakties op ‘e oproep naor ni’jsters, dat daoromme wodde oflopen donderdag al een begin maekt mit et ni’jen van de speciaole kleraosie veur zaoterdag 4 augustus. Et ni’jen van de kleraosie gebeurt o.l.v. Mariken Biegman bi’j textielinstituut Hawar in Berkoop.

Jan Brokken en Marcel Worms opni’j in Berkoop

  Jan Brokken (foto: Jelmer de Haas)

De literaire warkgroep ’Alles Rondom Tael’ van Stichting Kunstwerf, waor ok de Stellingwarver Schrieversronte in vertegenwoordigd is, orgeniseerd veur et dadde jaor een konsertlezing mit auteur Jan Brokken en pianist Marcel Worms. Dit keer gaot et om et pergramme ’Chopin rond de Evenaar’, en dat zal wezen op zundag 15 april in theaterkefé Le Brocope in Berkoop. Jan Brokken vertelt stokken uut zien prachtige non-fictie boek Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin, Marcel Worms speult walsen, mazurka’s en danza’s van de deur Chopin beïnvloede komponisten Wim Statius Muller, Jacobo Palm, Rudolf Palm, Edgar Palm (Curaçao), Ernesto Lecuona (Cuba), Ignacio Cervantes (Cuba), Louis Moreau Gottschalk (New Orleans), Teresa Carreño (Venezuela) en Francisco Mignone (Brazilië).

De kosten bin € 15,00, risserveren kan via info@kunstwerf.com.

Veul Stellingwarfs in et Taelepaveljoen van Laand van tael

Van 3 t/m10 juni Stellingwarfs in et Taelepaveljoen (© Afûk)

Vanof begin april t/m oktober zullen in et Taelepaviljoen MeM van et Laand van Tael in Liwwadden kleine taelen uut Europa, streektaelen en –dialekten uut Nederlaand en minderhiedstaelen uut Liwwadden centraol staon. Al die taelen zullen heur een weke lange prissenteren mit optredens van schrievers, dichters, koren en meziekgroepen, mar d’r zullen ok infermaosiemiddaegen over wezen en warkwinkels geven wodden. Mit mekeer zullen zoe’n 30 taelen van heur zien en heuren laoten: tiene uut Frieslaand en Nederlaand, tiene uut Europa en tiene uut Liwwadden.

De Scheve Schaats Band uut Wolvege (© Sietske Bloemhoff)

Vanzels is d’r ok ommedaenken veur et Stellingwarfs. De Stellingwarver weke begint op zundagmiddag 3 juni. Die middag treedt de Scheve Schaats Band van Wolvege en laoten tal van heur bekende lieties heuren. Heur optreden wodt ofwisseld deur veurdrachten van en deur Zeeuwse schrievers. Veur de Zeeuwen is et dan mitien de ofslutende middag van heur prissentaosieweke. Op donderdagaovend 7 juni wodt de Stellingwarver film ‘Daor klept de klokke weer’ vertoond in de ni’je fiilmzaek van Tresoar, wiels in et taelepaviljoen de rockband SOTD (eerder Spirit of the dark) op. Disse band rond Jannie en Eise Dijkstra uut Else hebben de laeste jaoren veur een uniek Stellingwarfstaelig rippertoire zorgd.

Dichteres Attie Nijboer van Oosterwoolde (© Sietske Bloemhoff)

Op de ofslutende Stellingwarver middag op 10 juni treden de Stellingwarver dichters Attie Nijboer en Harmen Houtman op. Die middag begint mitien de Oostfriese weke mit een optreden van de ok in Nederlaand de hieltied bekender woddende Annie Heger.

In de eerste weke van juni zorgt de Stellingwarver Schrieversronte veerder o.e. veur een middag rond de veldnaemen van Oosterwoolde, d’r is ommedaenken veur heur serie van tien routegidsen, d’r wo’n Stellingwarver volksverhaelen verteld en d’r zal een prissentaosie wezen over de klokkestoelen in Oost- en West-Stellingwarf.

Et Taelepaveljoen is te vienen in de Preenzetuun; die tuun, vlakbi’j de Oldehove, is veur dit biezundere jaor ommebouwd tot Taeletuun. Et Laand van Tael (Lân fan Taal) is een initiatief van de Afûk in et kader van Liwwadden Kulturele Heufdstad 2018.

Première film ’Daor klept de klokke weer’ op 26 april

  

  

De première van de film ’Daor klept de klokke weer’ zal wezen op donderdagaovend 26 april. Die feestelike gebeurtenis wodt holen in et Buurthuus van Noordwoolde en is alliend bi’j te wonen deur geneudigden.

Op et mement wodt d’r nog hadde warkt an mit naeme an filmmeziek, et inlezen en plaetsen van de verteltekst, de inleidende beelden en de oftiteling. De oflopen tied bin de beeldmontage en kleurkorrekties ofrond, daorveur zorgden regisseur Thomas Rovers (Grunningen) en regie-assistent Marco Reekers (Amsterdam). Ok bin kotleden de laeste punties op de ’i’ zet van de animaosiefilmpies die in ‘Daor klept de klokke weer’ opneumen wodden. Veur die filmpies zorgde keunsteneres Henrieke Kruise uut Grunningen; zi’j was ok degene die veur de anklieding van de dekors zorgde.

Nao de première zal de film in verschillende dörpen vertoond wodden. De film is daorveur te huur bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Op donderdagaovend  7 juni wodt de film dri’jd in de ni’je filmzael van Tresoar in Liwwadden, as ien van de Stellingwarver LF 2018-onderdielen van et Laand van Tael.