EERSTE STELLINGWARVER FILM: DAOR KLEPT DE KLOKKE WEER

De filmcrew bi’j de Bruntingerhof, een boerderi’je uut de 16e ieuw, in Orvelte (foto: Henrieke Kruise)

Eerste regie-assistent Marco Zeegers (links) en een groep figuraanten bi’j de karke van Berkoop (foto: Lenus v.d. Broek)

In de twiede helte van juli wodden de opnaemen maekt veur de film ‘Daor klept de klokke weer’. Et verhael in de film is een bewarking van et boek dat in 1959 schreven wodde deur meester H. Hoogeveen van Oosterwoolde. Vuuftig jaor laeter wodde et boek ‘Daor klept de klokke weer’ in et Stellingwarfs vertaeld deur onderwiezer Hans Koopmans van Oosterwoolde. Et gaot over de periode dat Stellingwarf nao veul striederi’je zien vri’jhied veurgoed kwietraekte. Dat gebeurde in september 1500 doe veldheer Wilwold von Schaumburg bi’j Berkoop in opdracht van Hertog Albrecht van Saksen zien tenten opsleug. Die mos mit zien leger van 1500 man de stried angaon mit de laeste verzetsgroepen van Stellingwarf, alliend dat gebied hadde keuning Maximiliaan nog niet erkend. De Friese gebieden weren doe al overstag gaon, zodat Stellingwarf et laeste gebied was dat streed tegen de overheersing deur de Saksers. Mar uuteindelik raekt ok Stellingwarf zien vri’jhied kwiet en wodt een grieteni’je van Frieslaand. In 1517 wodt de grieteni’je verdield in Oost- en West-Stellingwarf.

Kleraosie-adviseur en -maekster Henrieke Kruise (Grunningen) en heufdrolspeulder Dirk Nijk uut Wolvege

Drie van de vier heufdrolspeulders en de regisseur; v.l.n.r.: Evert Pultrum (Wolvege), Thomas Rovers, Emma Winter (Wolvege) en Lute Wedekind (Berkoop) 

Veul hulpe kwam d’r ok van ‘De ridders van Frieslaand’ uut Wierum. Zi’j speulden niet alliend mit, mar van heur wodden ok flink wat Middelieuwse attributen liend

Twie ridders en Franke (Lute Wedekind)

An de film deden flink wat speulders en figuraanten mit. Die meldeden heur nao een oproep in de kraanten daorveur an. De heufdrollen weren veur Dirk Nijk (Wolvege), Lute Wedekind (Berkoop), Emma Winter (Wolvege) en Evert Pultrum (Wolvege). Daornaost deden d’r uut tal van Stellingwarver dörpen figuraanten an mit, mar wodden d’r bi’jglieks ok ridders inhuurd van ‘De ridders van Friesland’ uut Wierum.

Links regisseur Thomas Rovers (Grunningen) en kameraman David Koster (filmakedemie Amsterdam)

Theorie…

en praktiek: grimeren op ‘e Delleboersterheide; v.l.n.r. Baukje Oosten, Lute Wedekind, Emma Winter en Kiena Bouwer

Regisseur van de film is Thomas Rovers uut Grunningen, et kamerawark wodt verzorgd deur David Koster (filmakedemie Amsterdam), eerste regieassistent is Marco Reekers (Amsterdam), Jeroen Klokgieters (Amsterdam) en Roelof-Jan Kruise uut Grunningen. Et geluud wodde verzorgd deur Serge Epskamp van Zaandhuzen; hi’j gaot de kommende tied ok zorgen veur de filmmeziek. De middelieuwse kleren bin ontwurpen en maekt deur Henrieke Kruise uut Grunningen, zi’j zorgde ok veur de juuste anklieding van de verschillende lekaosies. De technische ploeg kreeg ondersteuning van Hendrik Betten, Hendrik Fokkema, Jaap Elzenaar, Hans Koopmans en Hans Salverda. Veur et grimeerwark zorgden Kiena Bouwer, Baukje Oosting en Albertha Zwaagstra. De catering wodde verzorgd deur Gerrie en Kees Koopstra. en Ineke Oudshoorn.

Serge Epskamp (links) nemt et geluud van et kleppen van de klokke (deur Hendrik Betten) op; rechts regisseur Thomas Rovers

Op verschillende plakken wodden opnaemen maekt. De eerste twie daegen gebeurde dat in et Drentse Orvelte, daornao wodde d’r opneumen in et Puntersbossien tussen Makkinge en Else, bi’j de karke van Berkoop, an de Harken in Makkinge, op ‘e Delleboersterheide, in en om kesteel Olt Stoutenburgh in Blesdieke, op en bi’j et karkhof van Ni’jberkoop en bi’j de Schaopedobbe.

In et Puntersbossien tussen Makkinge en Else (foto’s Jaap Elzenaar):

    

In en om kesteel Olt Stoutenburgh in Blesdieke:

De kommende tied zal Serge Epskamp speciaole filmmeziek schrieven en zorgt Henrieke Kruise veur illestraosies die bepaolde dielen uut et verhael ondersteunen zullen. Bi’j die illestraosies wo’n verbienende teksten inlezen, dat zal gebeuren deur Femmie van Veen. Daornao zal de film nog monteerd wodden; daorveur zorgt Marco Zeegers i.s.m. Thomas Rovers.

Et doel is dat de première van de film in jannewaori 2018 wezen zal. Daornao wodt de film vertoond in een viertal plakken in de beide Stellingwarven en wodt hi’j beschikber stel dan et onderwies.

(De foto’s waor niet de naeme van de maeker bi’j staot bin van Sietske Bloemhoff)

 

Dielnemers genieten van fietstocht rond Waoteren

   

Ok Johannes van den Bosch kwam langes en vertelde over de Maotschoppi’je van Weldaodighied  (foto’s: Huib Blanken Fotografie, Boschoord) 

Flink wat meensken geneuten zundag ommeraek van een fietstocht, die vanuut Else richting Kaele Dunen, Waoteren, Boschoord, Zorgvlied en weeromme naor Else gong. De tocht wodde uutstippeld deur Paul Gols en Hans Salverda (beide uut Zorgvlied) as veurproefien van et boek ‘Waoteren, een oase van weldaod’, waor zi’j tegere mit Carol Klok de auteurs en saemenstellers van binnen. In dit boek wo’n o.e. veul wetensweerdigheden over de Maotschoppi’je van weldaodighied verteld, mar ok ere onderwarpen uut de buurt van Waoteren kommen an de odder, zoas de bekende femilie Verwer, Klonie 7 in Boschoord, de buurtschop Oolde Willem en de legere schoele bi’j Oostvierdepatten. Et boek komt in 2018 uut, et is dan 200 jaor leden dat de Maotschoppi’je opricht wodde.

Tiedens de tocht kwammen de fietsers in de kunde mit Johannes van den Bosch (Hans Salverda) en Mr. Verwer (Paul Gols). Beide manluden vertelden uutvoerig over de biezundere periode die ze in disse omkrieten mitmaekt hadden.

Gerrie en Kees Koopstra gongen as eersten an de tocht beginnen (foto: Sietske Bloemhoff)

De fietstocht gong uut aende bi’j kefé ‘t Anker in Else, daor de routebeschrievings en koffiebonnen uutdield wodden. Veur de orgenisaosie zorgde de Stellingwarver Schrieversronte; de stichting is ok de uutgever van et ni’je boek.

 

 

 

Fietstocht naor Waoteren: ‘Een oase van weldaod’

N.a.v. ni’j boek over historie Waoteren en omgeving

Fietstocht naor Waoteren: ‘Een oase van weldaod’

Op zundag 16 juli kan iederiene mitdoen an een kultuurhistorische fietstocht naor Waoteren en omgeving. Tiedens de fietstocht kommen de dielnemers in de kunde mit de biezundere geschiedenis van dat plak. Mar de tocht gaot ok langs Klonie 7 in Bosschoord, de legere schoele bi’j Oostvierdepatten en d’r is ommedaenken veur een peer jodekaampen en schijnvliegvelden. In Zorgvlied wodt o.e. verteld over bepaolde femilies zoas de bekende femilie Verwer.

De reden veur disse biezundere fietstocht is et boek ‘Wateren, een oase van weldaad’ dat in 2018 verschienen zal. In dat boek kommen o.m. de volgende onderwarpen in an bod:

– et verdwenen esgehucht Waoteren, dat 700 jaor leden al beston en dat in et laandschop zien sporen naolaoten het;

– de historie van de opleidingsschoele veur et middenkader van de Maotschoppi’je van

Weldaodighied. Dat was et Laandbouwkundig Instituut in Waoteren, dat van 1824 tot 1860 zoe’n 500 leerlingen opleidde. Ok de gevolgen die de Maotschoppi’je had het veur et laandschop en de gebouwen wo’n beschreven;

– de prehistorie en de sporen d’r van in et laandschop;

– et boerebedrief mit et gebruuk van heidevelden en hujlanen én de experimenten van de Maotschoppi’je van Weldaodighied mit bemesting.

– et verhael van Oolde Willem, de buurtschop die him indertied ontwikkelde van een heidegebied, waor de schaophuder ‘oolde Willem’ ommezwurven hebben moet, tot een laandbouwontginningsprojekt begin 1900. Vandaege-de-dag wodt et gebied weer weerommegeven an de netuur.

Et boek wodt een butengewoon interessaante uutgifte, daor aj’ dus now al even tiedens de fietstocht mit in de kunde kommen kunnen. Twie van de drie auteurs en saemenstellers van et boek (Paul Gols en Hans Salverda) zorgen veur disse prachtige fietstocht en vertellen op een peer punten onderwegens o.e. over et plak Waoteren en over de Maotschoppi’je van Weldaodighied.

Zoas zegd, et boek ‘Wateren. Een oase van weldaad’ verschient in 2018. In dat jaor is et 200 jaor leden dat de Maotschoppi’je opricht wodde. De auteurs en saemenstellers bin Paul Gols, Carol Klok en Hans Salverda. Et boek wodt uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte.

Vertrek fietstocht op 16 juli: tussen 9.30 en 11.30 ure

Lengte van de tocht: omdebi’j 40 km

Plak van vertrek: kefé ’t Anker in Else

Kosten: € 5,00 p.p. (inkl. routebeschrieving en koppien koffie of thee bi’j weerommekomst)

120 meensken genieten van Stellingwarver aovend

  

Veur een schitterend optreden zorgden de leerlingen van groep 6, 7 en 8 van De Lamer (foto’s: Lenus v.d. Broek)

Rond de 120 meensken kwammen zaoterdag op de Stellingwarver aovend in Ooldelaemer of. Dat was een geweldige opkomst daor de orgenisaosie dan ok dikke tevreden mit was. Datzelde gul ok veur et slim ofwisselende pergramme, want daor geneut et pebliek van begin tot aende van.

Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen eupende de aovend (foto: Lenus v.d. Broek)

Naodat de aovend eupend was deur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen uut Oosterwoolde leuten de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 van basisschoele De Lamer een schitterende daans- en expressieveurstelling zien. Ien van de onderwarpen in de veurstelling was de Braandemeer mit een Stellingwarfs lied en daans- en expressievormen, mit ondersteuning van prachtige beelden op de aachtergrond. O.l.v. daans- en expressiedocente Lianne Jacobs uut Appelsche was daor in de weke veurofgaonde an de Stellingwarver Dag an warkt.

Sfeervolle meziek van ‘Kommer en Geklach’ (foto: Lenus v.d. Broek)

Et smatlappekoor ‘Kommer en Geklach’ uut Spange zorgde daornao veur een sfeervol optreden mit bekende en minder bekende lieties. Et koor leut ok Stellingwarver lieties heuren, zoas et bekende ‘Waor de Lende’ en et Stellingwarfs Volkslied. Dat laeste wodde deur de hiele zael mitzongen.

Wille mit Freddie de Vries (foto: Lenus v.d. Broek)

Spoorloos

Veur een fantastisch optreden zorgde schriever Freddie de Vries. Zien inleidende verhael en zien daorop volgende ere verhaelen; et was allemaol humor van de bovenste plaanke. Een tal van zien verhaelen bleken heur of te speulen in Ooldelaemer, zoas et slim vermaekelike Spoorloos, waorin prissentater Derk Bolt naor et dörp komt. De kombinaosie van prissentaosie en dreuge humor van de schriever uut Hooltpae maekte dat de zael et now en dan uutgierde van et lachen.

Stellingwarver ienakter deur kundige tenielspeulders (foto: Lenus v.d. Broek)

Ok de tenielklub van de dörpen kwam mit ’Boer, jow varken het mien hond beten’ mit veul humor om de hoeke kieken. De Stellingwarver ienakter wodde mit veul vaosie brocht en de kerakters in et stok wodden op kundige wieze deur de speulders naor veuren brocht.

Oostaende

De aovend wodde prissenteerd deur Hendrik Fokkema van Sunnege, hi’j is de siktaoris van de Stellingwarver Schrieversronte. De Stellingwarver Dag wodde orgeniseerd deur de verienings van Plaetselik Belang van Ooldelaemer en van Ni’jlaemer en de Stellingwarver Schrieversronte. Over twie jaor wodt de Stellingwarver Dag opni’j orgeniseerd, dan in een dörp in Stellingwarf-Oostaende.

Roem vuuftig fietsers in Oolde- en Ni’jlaemer

Smeuiige verhaelen van de broggewaachters bi’j de Brogge van Jikke

(Janny Baas en Gerard Ziel; foto Lenus v.d. Broek)

Nao een wat regenachtig begin kwam et mit de Stellingwarver fietstocht op 1 juli in Oolde- en Ni’jlaemer toch nog goed. Onderwegens kwammen de roem vuuftig dielnemers deur et mooie gebied rond de dörpen mit tal van biezunderheden in de kunde; zo was d’r uutleg bi’j de klokkestoel, de Braandemeer, de entekooi, de fruitkwekeri’je, en de zorgboerderi’je Ruimzicht.

Bi’j de Brogge van Jikke was d’r wel een hiele biezundere aktiviteit. Daor wodden deur een peer biezundere broggewaachters (Janny Baas en Gerard Ziel) vol humor de laeste ni’jgies uut de omgeving verteld… De fietsers konnen daor mitien even bekommen, want bi’j dat plak was veur zitplakken zorgd en kreeg ieder een appel uutdield.

Veur et initiatief was veul wardering, zo bleek wel an et aende. Alle dielnemers kregen nao ofloop van de tocht nog een aorig andaenken mit naor huus. De fietstocht van de Stellingwarver Dag wodde orgeniseerd deur de PB’s van Oolde- en Ni’jlaemer en de Stellingwarver Schrieversronte.