Veul wille mit Freddie de Vries

  

Foto’s: Baukje Krediet

Meraokels veul wille hadde et pebliek vri’jdagaovend bi’j et luusteren naor de verhaelen van de Stellingwarver schriever Freddie de Vries. De biebeltheek van Noordwoolde hadde vri’jdagaovend i.s.m. de Stellingwarver Schrieversronte veur een optreden van him zorgd i.v.m et eupeningsweekaende van Kulturele Heufdstad 2018. Op die aovend wodden in tal van aandere plakken in de hiele perveensie verhaelen verteld. De belangstelling in Noordwoolde was zo groot, dat De Vries veur twie optredens zorgde i.p.v. iene.

Freddie de Vries schrift al weer hiel wat jaoren veural kruderige verhaelen, die soms bi’j et hilarische of binnen. Bi’j zien optredens kommen die verhaelen nog beter uut de varve, vanwegens zien biezundere meniere van vertellen. Et pebliek in de biebeltheek van Noordwoolde zal him disse prachtige aovend mit de schriever uut Hooltpae dan ok nog lange heugen.

Van De Vries verschient dit veurjaor zien eerste bundel mit verhaelen. Eerder zorgde hi’j, tegere mit Ruurd Jelle van der Leij, veur ‘Et Stellingwarver voegelboek’ dat in 2012 uutgeven wodde deur de Stellingwarver Schrieversronte.

Nedersaksische schriefwedstried

Et thema van de schriefwedstried is ‘Winter’ (foto: Sietske Bloemhoff)

Femilie van de Stellingwarver Schrieversronte, et Drentse Huus van de Taol in Beilen, orgeniseert een Nedersaksische schriefwedstried. An die wedstried kun behalven Drentstaelige schriever ok schrievers uut Stellingwarf, Grunningen, Twente, Sallaand, de Veluwe en de Aachterhoek mitdoen.

Bi’j disse schriefwedstried gaot et om et schrieven van een verhael mit as thema ‘Winter’. Et verhael mag uut hoogstens 1000 woorden bestaon en moet veur 10 feberwaori digitaal inleverd wezen bi’j et Huus van de Taol: info@huusvandetaol.nl.

In de jury zitten leden uut verschillende Nedersaksische regio’s. Veur de eerste pries is een bedrag beschikber steld van € 350,-, veur de twiede pries € 100,-. Mar ie kun ok een verhael inspreken; mit een tillefoon of laptop is dat hiel makkelik te doen, neffens et Huus van de Taol. Veur et beste audioverhael, dat maximaol 7 menuten duren mag is een pries van € 100,- beschikber steld. In april wo’n de winners van de priezen bekend maekt.

Veur meer infermaosie over disse wedstried kuj’ terechte op de webstee van et Huus van de taol: www.huus vandetaol.nl.

Stellingwarver flesse-eupener

Harmen Houtman uut Et Vene stuurde disse foto op van een mooie en biezundere flesse-eupener. Omreden de kabberetgroep ‘The Flying Stars’ dit jaor 70 jaor bestaon gavven ze kotleden alle bezukers bi’j heur feestelike première zoe’n flesse-eupener mit een Stellingwarver tekst mit. Om daor een flessien fris, bier of wien mit te eupenen en zo disse heugelike jaordag vieren te kunnen. Op de eupener staot Veur ‘n aovend gezellig vot hael ie The flying Stars in huus. En die anrikkemedaosie kuj’ beslist hiel serieus nemen, want een optreden mitmaeken van disse groep is meer as de muuite weerd!

‘Omme duisterheyt der vergeteniss’ veur borgemeister Van de Nadort

Et eerste exemplaor van et spiksplinterni’je geschiedenisboek ‘Omme duisterheyt der vergeteniss’, mit de vier lezings van et symposium Oost- en West-Stellingwarf 500 jaor, wodde oflopen donderdag deur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen uutrikt an borgemeister André van de Nadort van West-Stellingwarf. Dat gebeurde tiedens zien kennismaekingsbezuuk an de uutgever van et boek, de Stellingwarver Schrieversronte.

Et symposium wodde hullen in de meimaond van 2017. Meindert Schroor vertelt over de middelieuwse geschiedenis mit et oge op de greenzen van et gebied in die tied, Henk Bloemhoff brengt et pebliek bi’j de meensken uut de eerste vuuftien jaor nao de opdielinge in 1517 en geft ok ommedaenken an de schrieftael, Jelle Terluin brengt een mooi beeld van de grietmannen uut de femilie Lycklama à Nijeholt, en Michiel Herweijer gaot in op ‘e geschiedenis nao WO II. Hi’j beschrift daorbi’j een meerlaogige identiteit.

Et boek is een uniek en boeiend gehiel van lezings, ri’j an kaorten, tekenings en aandere plaeties. Fermaot: A-4, tal blz.: 80. Iene van de lezings is in et Stellingwarfs, de eren bin in et Nederlaans.

Foto: Sietske Bloemhoff