Stem op ‘Gien ni’js’!

15 lieties bin nommeneerd veur Liet 2018. En… iene daorvan is een Stellingwarfs lietien! Et gaot om ‘Gien ni’js’ van Peter Hassing en zien band ‘Tjonger’. De tekst is van Harmen Houtman, de meziek van Peter Hassing en Ellis van der Laan. zels. Op ‘e webstee van Liet kan et pebliek stemmen, 10 nommers gaon naor de finale op zundag 13 mei. De peblieksstemmen tellen veur 25% mit, dus meensken: stemmen allemaole op ‘Gien ni’js’, zodat Peter deur kan naor de finale!
Omrop Fryslân bestedet de kommende twie weken elke dag in het radiopergramme ‘De middei fan Fryslân’ andacht an de nommeneerde lieties. Kiek en luuster op: https://youtu.be/My7cppq8608

‘De Veerkieker’ goeie twiede in Liwwadden

De Veerkieker: groep 4 tegere mit muzikaant Bas van Domburg in de weer mit Stellingwarfs en meziek (foto: Marjolein Spitteler)

Oflopen donderdag wodde in et perveensiehuus in Liwwadden bekend maekt wie in et oflopen schoelejaor veur et beste arfgoededukaosieprojekt in de perveensie zorgd hadde. Dat projekt is een initiatief van Stichting Keunstwurk en de Museumfederatie Fryslân om zo projekten die andacht besteden an lekaol arfgoed te steunen. Alle projekten bin bedoeld veur leerlingen van et basisonderwies.

Dit keer weren d’r twie projekten veur de pries nommeneerd: et projekt De Veerkieker van de Stellingwarver Schrieversronte en et projekt ‘Op avontuur op Ameland’ (op initiatief van Joke Mosterman en Peter Kienstra.

As winner wodde et Amelaander projekt anwezen; dit projekt betrekt schoelekiender bi’j alles wat Amelaand te bieden het. Ien middag in de maond gaon de kiender de schoele uut om et eilaand te bekieken. In de lessen is d’r ok veul ommedaenken veur de twie Amelaander streektaelen.

Ok al wun De Veerkieker niet, de jury hadde ommeraek veul wardering veur et projekt. Bi’j dit schoelebriede hiemkundeprojekt veur alle Stellingwarver basisschoelen wodt et anbod van arfgoedinstellings in de regio koppeld an dat van, mit naeme lekaole, keunsteners. De Veerkieker wodde ontwikkeld deur Marjolein Spitteler, Willy Bergsma en Wikje Haan. Et projekt wodde financieel steund deur Fonds Ooststellingwerf en et perveensiaole Iepen Mienskipfûns.

 

 

OPROEP

   

De Verdwenen Peerden: een muzikaol en visueel spektaokel dat mit spoed oolde lappen zocht!

Veur dit spektaokel dat op 4 augustus 2018 in Berkoop holen wodt bin we op zuke naor ni’je en oolde, mooie en minder mooie lappen. Wie het d’r op ’e zoolder nog wat liggen? Et mag van alles wezen: ketoen, linnen, ribflewiel, wol… Kleurig en minder kleurig, bedrokt en effen. We gaon d’r patchworkklieden van maeken, waor we dan weer de kostuums van ni’jen willen veur de veurstelling. De lappen kun inleverd wodden bi’j de SSR in Berkoop tiedens kantooruren (9.00 – 16.00 ure). We kun ze evt. ok bi’j jow ophaelen. Bel dan mar even naor: 0516-451108.

Veul Stellingwarfs in et Taelepaveljoen van Laand van tael

Van 3 t/m10 juni Stellingwarfs in et Taelepaveljoen (© Afûk)

Vanof begin april t/m oktober zullen in et Taelepaviljoen MeM van et Laand van Tael in Liwwadden kleine taelen uut Europa, streektaelen en –dialekten uut Nederlaand en minderhiedstaelen uut Liwwadden centraol staon. Al die taelen zullen heur een weke lange prissenteren mit optredens van schrievers, dichters, koren en meziekgroepen, mar d’r zullen ok infermaosiemiddaegen over wezen en warkwinkels geven wodden. Mit mekeer zullen zoe’n 30 taelen van heur zien en heuren laoten: tiene uut Frieslaand en Nederlaand, tiene uut Europa en tiene uut Liwwadden.

De Scheve Schaats Band uut Wolvege (© Sietske Bloemhoff)

Vanzels is d’r ok ommedaenken veur et Stellingwarfs. De Stellingwarver weke begint op zundagmiddag 3 juni. Die middag treedt de Scheve Schaats Band van Wolvege en laoten tal van heur bekende lieties heuren. Heur optreden wodt ofwisseld deur veurdrachten van en deur Zeeuwse schrievers. Veur de Zeeuwen is et dan mitien de ofslutende middag van heur prissentaosieweke. Op donderdagaovend 7 juni wodt de Stellingwarver film ‘Daor klept de klokke weer’ vertoond in de ni’je fiilmzaek van Tresoar, wiels in et taelepaviljoen de rockband SOTD (eerder Spirit of the dark) op. Disse band rond Jannie en Eise Dijkstra uut Else hebben de laeste jaoren veur een uniek Stellingwarfstaelig rippertoire zorgd.

Dichteres Attie Nijboer van Oosterwoolde (© Sietske Bloemhoff)

Op de ofslutende Stellingwarver middag op 10 juni treden de Stellingwarver dichters Attie Nijboer en Harmen Houtman op. Die middag begint mitien de Oostfriese weke mit een optreden van de ok in Nederlaand de hieltied bekender woddende Annie Heger.

In de eerste weke van juni zorgt de Stellingwarver Schrieversronte veerder o.e. veur een middag rond de veldnaemen van Oosterwoolde, d’r is ommedaenken veur heur serie van tien routegidsen, d’r wo’n Stellingwarver volksverhaelen verteld en d’r zal een prissentaosie wezen over de klokkestoelen in Oost- en West-Stellingwarf.

Et Taelepaveljoen is te vienen in de Preenzetuun; die tuun, vlakbi’j de Oldehove, is veur dit biezundere jaor ommebouwd tot Taeletuun. Et Laand van Tael (Lân fan Taal) is een initiatief van de Afûk in et kader van Liwwadden Kulturele Heufdstad 2018.

Première film ’Daor klept de klokke weer’ op 26 april

  

  

De première van de film ’Daor klept de klokke weer’ zal wezen op donderdagaovend 26 april. Die feestelike gebeurtenis wodt holen in et Buurthuus van Noordwoolde en is alliend bi’j te wonen deur geneudigden.

Op et mement wodt d’r nog hadde warkt an mit naeme an filmmeziek, et inlezen en plaetsen van de verteltekst, de inleidende beelden en de oftiteling. De oflopen tied bin de beeldmontage en kleurkorrekties ofrond, daorveur zorgden regisseur Thomas Rovers (Grunningen) en regie-assistent Marco Reekers (Amsterdam). Ok bin kotleden de laeste punties op de ’i’ zet van de animaosiefilmpies die in ‘Daor klept de klokke weer’ opneumen wodden. Veur die filmpies zorgde keunsteneres Henrieke Kruise uut Grunningen; zi’j was ok degene die veur de anklieding van de dekors zorgde.

Nao de première zal de film in verschillende dörpen vertoond wodden. De film is daorveur te huur bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Op donderdagaovend  7 juni wodt de film dri’jd in de ni’je filmzael van Tresoar in Liwwadden, as ien van de Stellingwarver LF 2018-onderdielen van et Laand van Tael.