Persoonlike gedichten van Johan Veenstr

Et eerste exemplaor veur de ni’je bundel was veur Ria Westerhuis (foto: Lenus v.d. Broek)

Vri’jdagaovend 28 juli was in MFC De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae de prissentaosie van De overkaant van et waeter; de ni’jste dichtbundel van Johan Veenstra. Et eerste exemplaor daorvan was veur de Drentse dichteres Ria Westerhuis uut De Wiek. Beide dichters, die mekeer al langer kennen en veul wardering hebben veur mekaanders wark, dreugen tiedens de aovend veur uut eigen wark.  Ok veur Tonko Ufkes was d’r een eerste exemplaor van de ni’je dichtbundel. Hi’j woont in de stad Grunningen, mar komt van oorsprong van Zeuvenhuzen en praot en schrift zodoende in et Westerkertiers. Ufkes was liekewel deur de Stellingwarver Schrieversronte vraogd om beide dichters te interviewen. Dat dee hi’j op zien bekende veurtreffelike wieze, zodat et pebliek aorig wat an de weet kwam over de schrieveri’je deur Veenstra en Westerhuis.  Ufkes stelde Veenstra de hieltied een vraoge, Mar die mos eerst deur Westerhuis beantwoord wodden. Veenstra kon zodoende  even wat langer over de vraoge naodaenken… Aorig was om te heuren dat Westerhuis in et Drenst schrift mar ok in et Nederlaans, wiels Johan Veenstra angaf dat hi’j alliend in et Stellingwarfs schrieven kan. ‘Die tael beheers ik now ienkeer hielemaole, daor kan ik me goed in uutdrokken. En dat gelt veur et Nederlaans niet, die tael is me niet eigen genoeg.’

Van links naor rechts Ria Westerhuis, Tonko Ufkes en Johan Veenstra (foto: Lenus v.d. Broek)

Serge Epskamp mit lieties in et Aachterhoeks (foto: Lenus v.d. Broek)

Veur een vierde Nedersaksische streektael tiedens disse biezundere kulturele aovend zorgde Serge Epskamp. Hi’j zong en speulde een zeuvental lieties in et Aachterhoeks mit teksten en meziek van himzels. Iene van de lieties was ‘Laeste volle maone’, dat in 2012 in et Stellingwarfs vertaeld wodde en waor de Zaandhuziger dat jaor Stellingwarfpop mit wun.

De overkaant van et waeter is de laeste dichtbundel van Johan Veenstra. In de bundel staon hiele persoonlike gedichten over de meensken die kleur an zien leven geven hebben: zien moeder, onbekende vader, halfbreur en kammeraod. En netuurlik gedichten over himzels, zien dörp en zien oolde huus.

Tiedens de hiele Eupen Stal zit Johan Veenstra mit zien dichtbundel in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Daor bin ok foto’s te bekieken die verschillende fotografen bi’j vuuf gedichten uut de bundel maekt hebben.

Rabobaank geft € 1.000,- subsidie veur boek

Auteur Frans Wuijts nemt de symbolische cheque in ontvangst van Gerrit Boes van de Rabobaank. In de midden Schrieversrontedirekteur Sietske Bloemhoff

De Stellingwarver Schrieversronte kreeg kotleden een bi’jdrege van € 1.000,-  van et Koperaosiefoons van Rabobaank Heerenveen-Zuidoost Friesland uutrikt. Et bedrag is bedoeld veur et meugelik maeken van de uutgifte van et boek ‘De raadselachtige gemeentewapens van Oost- en Weststellingwerf’, dat schreven wodt deur Frans Wuijts van Berkoop.
Uteraord bin de meensken van de Schrieversronte slim bliede mit dit mooie subsidiebedrag. ‘As zokke initiatieven as die van de Rabobaank, mar ok die van ere foonsen niet bestaon zollen, zol et verhipte lastig wodden om biezundere boeken uut en over de eigen regio uut te geven,’ zo geft Sietske Bloemhoff an. Intied hebben ok ere foonsen een bi’jdrege toezegd veur dusse uutgifte, zoas de Stichting Herbert Duintjer Fonds en de Kattendijke/Drucker Stichting. Et doel is dat et boek op vri’jdagaovend 8 september prissenteerd wodt.

 

Ni’je dichtbundel van Johan Veenstra

Op vri’jdag 28 juli komt et ni’je boek van Johan Veenstra uut tiedens een Kulturele Aovend in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae. Iederiene is van hatte welkom. De toegang is vergees.

Et gaot om de dichtbundel De overkaant van et waeter. Et eerste exemplaor wodt deur de schriever/dichter anbeuden an de Drentse dichteresse Ria Westerhuis. Westerhuis en Veenstra lezen beidend op die aovend ok veur uut eigen wark en ze wo’n interviewd deur Tonko Ufkes die in et Westerkertiers schrift. De meziek wodt verzorgd deur Serge Epskamp uut Zaandhuzen, die in et Aachterhoeks zingt. Et belooft zodoende een mooie en ofwisselende aovend te wodden. De dichter signeert zien ni’je bundel die aovend mit groot genoegen!

De overkaant van et waeter is de laeste dichtbundel van Johan Veenstra. In disse bundel staon hiele persoonlike gedichten over de meensken die kleur an zien leven geven hebben: zien moeder, onbekende vader, halfbreur en kammeraod. En netuurlik gedichten over himzels, zien dörp en zien oolde huus.

Johan Veenstra dicht over de dingen daor et in et leven echt op ankomt: liefde en genegenhied. Mar ie ontkommen now ienkeer niet an zeerte en gemis. De dichter dust kwetsber te wezen. Hi’j lat de lezer in zien leven toe en schrift daor sfeervol en mankeliek over in de tael van zien hatte. We leren een zo staorigan oolder woddende man kennen, zien dromen, twiefels en verlangsten. De overkaant van et waeter is beeldende poëzie mit een grote zeggingskracht. De bundel slöt as et waore an bi’j de (diels) autobiografische romans Een brogge van glas (2006) en Een vrouw van ivoor (2015).

Et boek wodt uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte, et omslag is maekt deur Sijtze Veldema/Stilet Vormgeving, Dwingel. Et betreft een ienmaolige eksklusieve oplaoge van 350 exemplaoren in een had omslag. Deur een subsidie van de Douwe Kalma Stifting en de Johan Veenstra Stichting kan de verkooppries lege hullen wodden. De bundel kost zodoende mar een tientien.

Tiedens de hiele Eupen Stal zit Johan Veenstra mit zien dichtbundel in de hal van et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Daor bin ok foto’s te bekieken die verschillende fotografen bi’j vuuf gedichten uut de bundel maekt hebben.

De overkaant van et waeter mag dan de laeste dichtbundel van Johan Veenstra wezen, et is niet zien laeste boek. Et is de bedoeling dat in 2018 een ni’je roman van him uutkommen zal.

(Foto: Sietske Bloemhoff)

Op exkursie naor et Zaandhuzerveld

  

  Foto’s: Lenus v.d. Broek

Mit een unieke exkursie in et Zaandhuzerveld wodde maendagaovend de kursus ’Stellingwarfs veur beginners’ ofsleuten. Exkursie- en kursusleider Geert Lantinga vertelde over de biezunderheden en geschiedenis van dit prachtige stokkien Stellingwarf. Zo was o.e. al et begin te zien van de bluui van de orchidenen, die eerdaegs mit mekeer et veld weer van een lilawitte kleur veurzien zullen. Ommedaenken was d’r ok veur de Wetering die an de zuudkaante van et Zaandhuzerveld te vienen is; vermoedelik is dat van hiel vroeger een ziedstroom van de revier De Lende. Veurdat de kuier in et Zaandhuzerveld begon wodde liekewel eerst nog even de Bekhofschaans bi’j Berkoop bezocht.

De kursus wodde dit jaor in de Hoolten Klinte in Appelsche holen. An et aende van de exkursie rikte kursusleider Henk Bloemhoff de kursisten een ‘Bewies van mitdoen’ uut. De kursusleiding beston dit keer behalven uut Geert Lantinga en henk Bloemhoff uut Mark van Veen.

Et doel is dat de kursus in november opni’j uut aende gaon zal, mar dan in de dörpen Oolde- en Ni’jlaemer.

 

Veul belangstelling veur Symposium 1517 – 2017

  

Zoe’n 75 personen maekten vri’jdagmiddag in et MFA van Berkoop et biezundere Symposium 1517-2017 mit. Dit symposium was op de eerste officiële dag van de viering van 500 jaor Oost-Stellingwarf. Ongeveer toegeliekertied gong in Oosterwoolde een tocht mit Oldtimers uut aende mit o.e. burgemeester Oosterman as iene van de dielnemers. Rond drie ure kwam die tocht deur Berkoop, en nam de burgemeester van Oostaende et eerste exemplaor in ontvangst van et ni’je boek Rentmeestersrekens van Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westdaende dat schreven wodde deur Jerem van Duijl, Sjoerd Galema en Henk Bloemhoff. De Rentmeestersrekens van 1524-1531 bin belangrieke geschriften uut de eerste tied van de gemienten Oost- en West-Stellingwarf, die eerder as grieteni’jen anduded wodden. In zien reaktie gaf Harry Oosterman an niet alliend as burgemeester, mar ok as historikus, slim inneumen te wezen mit dit ni’je boek. Hi’j keek d’r naor uut om et boek zo gauw meugelik te lezen, leut hi’j weten. Veur de prissentaosie hadde Henk Bloemhoff in zien inleiding al verteld over dit biezundere onderwarp; de geschriften bin now veur et eerst veur iederiene toegaankelik.

  

Et symposium begon mit een lezing van Meindert Schroor over de periode van et Stellingwarver gebied vanof 1309 t/m 2017. Was et gebied eerder een redelik zelsstaandig gebied, rond 1500 kwam daor een aende an. In 1517 wodde et opdield in Stellingwarf-Oostaende en Stellingwarf-Westaende.

  

Nao een optreden van Marita Kruijswijk en Marian Nesse (et duo Marianta) die veur prachtige Middelieuwse meziek zorgden was et toe an de dadde lezing. Die wodde verzorgd deur Jelle Terluin, deskundige op et gebied van de heraldiek, mar ok kenner van de femilie Lyclama à Nijeholt. Van die femilie weren in vroeger tieden nogal wat leden grietman in de Stellingwarven.

Oost-Stellingwarf: nommer iene van netuurgemienten in Frieslaand

  

In de vierde lezing vertelde Michiel Herweijer – hi’j is in et daegeliks leven o.e. direkteur-siktaoris van de Noordelike Rekenkaemer – over wat de Stellingwarven deur de jaoren henne as gebied typeert. Herwijer gaf an dat zien onderzuuk lange niet volledig west was en dat hi’j hoopte dat hi’j mit zien verhael eren enthousiast maeken zol veur veerder onderzuuk. Opvalend nuumde Herweijer de toch wel redelik konstante keuze angaonde de politieke richting van de Stellingwarvers tot rond 2000. Tot die periode hadde toch mit naeme de PvdA de grootste anhang en dus ok bestuurders. Opmarkelik nuumde hi’j dat in oonze regio nao de Twiede Wereldoorlog hiel vlot alle krotten die d’r nog weren opruumd wodden. Biezunder is butendat dat Oost-Stellingwarf de grootste netuurgemiente van Frieslaand is, de eilanen daorbi’j niet mitrekende. Deur et Fochtelervene en et Drents-Friese Woold bestaot zoe’n 20% van et gebied uut netuur. West-Stellingwarf is nao Kollumerlaand en Opsterlaand de vierde, mit 10%.

Bundel mit vier lezings

  

Dagveurzitter was oold-veurzitter van de SSR Ype Dijkstra; et symposium wodde orgeniseerd deur de Historische Vereniging Appelsche e.o., de Historische Vereniging Oosterwolde e.o., de Vereniging Historie Weststellingwerf e.o. en de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. De vier lezings verschienen mit een schoffien in een bundel, die krek as et symposium financieel meugelik maekt wodt deur de gemiente Oost-Stellingwarf.

FOTO’S: LENUS V.D. BROEK