Lammy Bruins in Singeliers

Singeliers, 1

Vri’jdagmiddag 18 september was in et streektaelmeziekpergramme van de lekaole omroep Odrie Lammy Bruins live te heuren. Lammy Bruins wun oflopen zommer et Stellingwarfs Meziekfestival mit et lietien ‘Mooie aovend’. De tekst daorvan wodde schreven deur Harmen Houtman, Bruins zorgde zels veur de meziek. Tussen heur prachtige (Stellingwarver) lieties deur praotte Sietske Bloemhoof mit Lammy Bruins over die lieties, heur akkordeonspel en heur muzikaole leven an now toe. Et pergramme is zundag 20 september opni’j te heuren tussen 10 en 11 ure morgens. Dat kan o.e. via de webstee van Odrie, ie moe’n dan even ‘live-stream’ anklikken.

Op ‘e foto Lammy Bruins, mit naost heur geluudstechnikus Jitze Hofstra en Sietske Bloemhoff, zi’j verzorgt ien keer in de vuuf weken de prissentaosie van ‘Singeliers’.  

Fraai optreden Jan Henk de Groot en Serge Epskamp

JH en Serge

IMG_3479 (1)

Oflopen vri’jdag zorgden de Nedersaksische muzikaanten Jan Henk de Groot (Grunnings) en Serge Epskamp (Aachterhoeks) veur een butengewoon fraai optreden in De Zon in Oosterwoolde. Et optreden was op uutneudiging van de warkgroep ‘Alles rondom taal’ van Stichting Kunstwerf.

Beide singer-songwriters treden mit regelmaot op, en soms ok tegere zoas now in Oosterwoolde et geval was. Goed op mekeer inspeuld en mit een vlotte prissentaosie wodden om en om lieties in et Grunnings en Aachterhoeks naor veuren brocht. Daorbi’j begeleidden beide artiesten mekeer ok op o.e. gitaar en mandoline. De Groot en Epskamp leuten beide lieties van heur cd’s ‘Weer Om’ en ‘Oer’ heuren, mar hadden ok flink wat ni’j wark in heur pergramme. Slim aorig was dat Serge Epskamp – hi’j woont in Zaandhuzen – zien ni’jste lietien ‘Kri’jen op et veld’ in et Stellingwarfs heuren leut.

De warkgroep ‘Alles rondom Taal’ van Stichting Kunstwerf bestaot uut Femke Adams (Bruna Oosterwoolde), Klaasje Herder (biebeltheek Oosterwoolde) en Sietske Bloemhoff (Stellingwarver Schrieversronte).

(Foto’s: Wendy Ritter)

Megin’s Move wint Stellingwarfpop 2014

minke en lucia

Megin’s Move wun Stellingwarfpop overtugend. Rechts Minke Soolsma, links Lucia Hebers. (Foto: Janko Blaauw)

Veul kwaliteit was d’r zaoterdagaovend te heuren tiedens de zeuvende edisie van Stellingwarfpop. Et was daoromme veur de jury nog niet zo ienvooldig om de in heur ogen drie beste Stellingwarver lieties an te wiezen. Toch bleken Klaas Ozinga, Peter Riksma en Frank Spijkers et hielemaole iens te wezen angaonde de winner van de eerste pries. Die was veur et folkduo Megin’s Move, en as d’r een pebliekspries west wezen zol, hadden Minke Soolsma (zang, gitaar) en Lucia Hebers (trommen, basgitaar, zang) daorveur zeker ok hoge ogen scoord.

De twiede pries was krek as veurig jaor veur Shady Lane uut Makkinge. Die band zorgde opni’j veur een ommeraek goed optreden en een arg goed Stellingwarfs nommer. De dadde pries was veur The After Midlife Group uut Wolvege, die daormit die pries veur de dadde keer wunnen. Veul wardering was d’r veur heur hiele optreden, ok al omreden alle lieties en de prissentaosie hielemaole in et Stellingwarfs was.. Mar ok ‘Spirit of the dark’ van Else zorgde veur veul eigen Stellingwarfs wark en eupende et festival niet alliend daoromme al hiel goed. Carmentheband, de band van gitarist Rob Zandgrond, die in et daegeliks leven o.e. meziekles geft an et Lendekollege in Wolvege, zorgde veur een stevig en goed verzorgd optreden, mit veurtreffelike zang van de in Haulerwiek woonachtige Sietske Sietsma.

Hiel arg jammer was dat et optreden van Serge Epskamp van Zaandhuzen niet deurgaon kon. Middags kwam hi’j slim ongelokkig te valen wat him een kneusde aarm en schoolder opleverde. Et festival wodde op een vlotte en eigen wieze prissenteerd deur Jelke Nijboer van Berkoop. In 2015 wodt Stellingwarfpop opni’j orgeniseerd, mar de orgeniserende warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte wil weer es kieken naor een aandere opzet.

 

Harlingen in ’e mist

 

Et zoolt van de zee bit mien droom kepot

De kracht van de wiend blaost mien toekomst vot

De stienen van de diek liggen zwaor in mien lief

Et waeter van de zee kropt ok nog omhogens.

 

Harlingen in ‘e mist, ziej’ wel wat d’r mist?

Verdwaeld in de stad, et pad is nat en gries

Ik bin mien hatte verleuren, en kan niet veerder zien

Want Harlingen in ‘e mist, ik weet wel wat d’r mist.

 

Ik dwael deur de stad, ie bin hier ok al west

Et geluud van de misthoorn jankt de hiele dag

De zunne het zien nocht en zakt vot in de zee

Ik dwael deur de stad, de straoten bin leeg.

 

Harlingen in ‘e mist, ziej’ wel wat d’r mist?

Verdwaeld in ‘e stad, et pad is nat en gries

Ik bin mien hatte verleuren, en kan niet veerder zien

Want Harlingen in ‘e mist, ik weet wel wat d’r mist.

 

De zee, de zee, hi’j nemt en hi’j brengt

In de haven drift een schip en ik daenk dat et zinkt

De wiend trekt weer an, de mist trekt naor et laand

De maone, de maone, verlocht, verlocht mien pad.

 

Harlingen in ‘e mist, ik weet wel wat d’r mist.

Ik bin mien hatte verleuren, mar kan weer veerder zien.

 

Harlingen in ‘e mist, ik weet wel wat d’r mist.

Ik bin mien hatte verleuren, mar kan weer veerder zien.

 

 

 

Expesisie ‘Tael en beeld’ bi’j de Schrieversronte

Tot 1 juli is tiedens kantooruren bi’j de Stellingwarver Schrieversronte een biezundere expesisie te zien. Et gaot daorbi’j om et wark van fotografen en dichters dat gedurende een speciaol saemenwarkingsverbaand tot staand kommen is.

Indertied schreef de Stellingwarver schrieversgroep ‘Letterstreken’ een tal gedichten naor anleiding van veurwarpen uut et museum ‘Oold Ark’ en de zaodmeule De Weyert, beide in Makkinge. Anslutend hebben de leden van de Makkingester fotoklub ‘Byldspraok’ de uutkeuzen onderwarpen op ’e foto zet.

Et risseltaot daorvan is arg de muuite weerd, zodat et wark al in verschillende instellings tentoonsteld west het. Wie de prachtige foto’s en gedichten nog niet zien en lezen het, kan now tot 1 juli terechte in Berkoop. Et kantoor an de Willinge Prinsstraote 10 is eupen van maendag t/m donderdag van negen tot vier ure.