Daenk om ‘e voegels

spreeuw_Sietske

Foto: Ruurd Jelle van der Leij

 

Daenk om ‘e voegels

 

As een koolde poester

Om de huzen wi’jt,

As et now es haegelt

En dan weer wat sni’jt,

Dan vien ie et noflik

Bi’j de waarme heerd!

En een paantien koffie

Is je hiel wat weerd!

As ‘t zo gloepend koold is

En et vröst, dat ‘t kraekt,

Dan is ‘t krek, as ‘t eten

Twie keer zo goed smaekt!

As de wiend mit vlaegen

Om je slaopen snidt,

Daenk dan es an ‘t vinkien,

Dat op ‘t potrak zit!

An de zwatte liester5!

‘t Bi’jebietertien!

Musken in de hede!

‘t Winterkeuninkien!

Zie ze daor es zitten

Op et kaele hoolt:

Mit een lege maege,

Hongerig en koold…!

Wi’j kun oons nog waarmen,

Eten oons nog zat…

Toe! Maek ze es bliede!

Geef heur ok es wat!

 

(Uut: ‘De oolde Pook’, H.J. Bergveld, haast 1970)

Mist

IMG_6918

Mist

Mist

maekt de wereld

klein

en stille.

 

As een

grieze deken

ligt de mist

over et dörp uutspreided.

Asof hi’j et verbargen wil,

votstoppen

veur ogen

die et niet zien meugen.

 

Bescharmen

tegen onheil en geveer.

 

Now en dan

komt uut et niks,

raffelig as een spoek

een meenske op je of.

 

Hi’j schoft

je veurbi’j

en lost op

in et onbekende.

 

Mist

maekt stille.

 

Mist

dempt alle geluud.

 

Alles hoolt de aosem in.

 

Ok ie bin stille.

 

Ie luusteren

naor

de zwiegende tael

van de mist.

 

Uut: Gewoon Stellingwarfs De tael van mien moeke, Jan Veldhuizen, 2004

Foto: Sietske Bloemhoff

 

Sprokien van de haast

paddenstoelen

Bruun staon de bomen

geduldig te dromen

over et pad

en de grunende gracht.

Rood is et blad;

een uutbundige pracht

straolt uut de kleuren

een sprokiesgebeuren.

 

Doodstille naachten;

keboolterties waachten

rustig heur tied.

Aachter de deuren

staon potties mit kleuren;

kwassies ontbreken d’r niet.

‘t Maontien verschient;

rap as de wiend

eupen die deuren!

Now gaot et gebeuren:

de bos wodt een toverkesteel!

Overal zwaarven 

ze mit heur penseel,

overal vaarven

ze rood, bruun en geel.

Kleine keboolterties,

schilderties toch!

‘t Maontien dat lacht

hoog’ in de locht,

diep’ in de gracht.

 

Kleine keboolters,

de dag is d’r weer,

straolend van locht.

Och, bin jim vlocht?

‘k Zie jim niet meer.

‘t Wark van jim hanen,

ja, dát is d’r nog!

‘k Wol jim bedaanken,

waor wonen jim toch?

 

Jouk, uut ‘Een haandvol speulgoed’, 1972

Foto: Lenus van der Broek

Expesisie ‘Tael en beeld’ bi’j de Schrieversronte

Tot 1 juli is tiedens kantooruren bi’j de Stellingwarver Schrieversronte een biezundere expesisie te zien. Et gaot daorbi’j om et wark van fotografen en dichters dat gedurende een speciaol saemenwarkingsverbaand tot staand kommen is.

Indertied schreef de Stellingwarver schrieversgroep ‘Letterstreken’ een tal gedichten naor anleiding van veurwarpen uut et museum ‘Oold Ark’ en de zaodmeule De Weyert, beide in Makkinge. Anslutend hebben de leden van de Makkingester fotoklub ‘Byldspraok’ de uutkeuzen onderwarpen op ’e foto zet.

Et risseltaot daorvan is arg de muuite weerd, zodat et wark al in verschillende instellings tentoonsteld west het. Wie de prachtige foto’s en gedichten nog niet zien en lezen het, kan now tot 1 juli terechte in Berkoop. Et kantoor an de Willinge Prinsstraote 10 is eupen van maendag t/m donderdag van negen tot vier ure.

Verwondering: ni’j gedicht Attie Nijboer

Verwondering

 

Vergeten

versleten

 

Waacht et

smaacht et

 

Diepe in de rouw

in de spauw

 

Van et hatte

 

Op zuuk naor

 

Erkenning

herkenning

 

Verscheulen

in et speulen

 

Van et kiend

now bliend

 

In jow en mi’j

 

Dat de meetlatte niet legt

tussen onecht en echt

 

Him verwondert

mit zien ogen bewondert

 

Geleuft

in een sprokien uut duzend en iene naacht!

 

Attie Nijboer