147. Kiek op e wiek

In Raevenswoold het et baankien dat uutkikt op de Eerste Wiek sund kot een mooie en toepasselike Stellingwarver naeme kregen: Kiek op e wiek. Aenlik schrieven we in et Stellingwarfs ‘e, en dat zol mit een lottien varve zo nog even anpast wodden kund… Renée Hulzinga en Gerda Schaufeli bin de initiatiefnemers; zi’j zetten heur tegere ok al een hiele poze in veur de anleg van een voetpad langs de Meester Lokstraote. Ok dat liekt now veur mekaander te kommen.(Foto: Renée Hulzinga)

146. ‘t Holtpad

  

In plak van et goeie Stellingwarver woord oold wodt ok nogal es old schreven. Dat is krek zo mit et woord hoolt, dat wodt nog wel es as holt schreven. De schoele van Ni’jhooltpae hiet zodoende ’t Holtpad. Et was vanzels niet verkeerd dat as meensken Stellingwarver naemen geven willen, wat slim mooi is, ze dan even infermeren zollen naor de juuste spelling. (Tekst en foto’s: Johan Veenstra)