Stem op ‘Gien ni’js’!

15 lieties bin nommeneerd veur Liet 2018. En… iene daorvan is een Stellingwarfs lietien! Et gaot om ‘Gien ni’js’ van Peter Hassing en zien band ‘Tjonger’. De tekst is van Harmen Houtman, de meziek van Peter Hassing en Ellis van der Laan. zels. Op ‘e webstee van Liet kan et pebliek stemmen, 10 nommers gaon naor de finale op zundag 13 mei. De peblieksstemmen tellen veur 25% mit, dus meensken: stemmen allemaole op ‘Gien ni’js’, zodat Peter deur kan naor de finale!
Omrop Fryslân bestedet de kommende twie weken elke dag in het radiopergramme ‘De middei fan Fryslân’ andacht an de nommeneerde lieties. Kiek en luuster op: https://youtu.be/My7cppq8608

158. Et gaot weer bluien!

Bi’j et verzorgingstehuus Lenna in Wolvege staot op een groot bod ‘Et gaot weer bluien!’; een mooie veurjaorstekst in et Stellingwarfs. Now schrieven we in et Stellingwarfs altied bluuien, mar in et westelike Stellingwarf wodt et woord vaeks mit de ‘ui’ uutspreuken, dus mit de klaank van et Nederlaanse ‘bui, lui of… ui’! En daoromme ziej’ dan ok wel es disse schriefwieze. De foto wodde instuurd deur Annie Dedden uut Wolvege.

 

‘De Veerkieker’ goeie twiede in Liwwadden

De Veerkieker: groep 4 tegere mit muzikaant Bas van Domburg in de weer mit Stellingwarfs en meziek (foto: Marjolein Spitteler)

Oflopen donderdag wodde in et perveensiehuus in Liwwadden bekend maekt wie in et oflopen schoelejaor veur et beste arfgoededukaosieprojekt in de perveensie zorgd hadde. Dat projekt is een initiatief van Stichting Keunstwurk en de Museumfederatie Fryslân om zo projekten die andacht besteden an lekaol arfgoed te steunen. Alle projekten bin bedoeld veur leerlingen van et basisonderwies.

Dit keer weren d’r twie projekten veur de pries nommeneerd: et projekt De Veerkieker van de Stellingwarver Schrieversronte en et projekt ‘Op avontuur op Ameland’ (op initiatief van Joke Mosterman en Peter Kienstra.

As winner wodde et Amelaander projekt anwezen; dit projekt betrekt schoelekiender bi’j alles wat Amelaand te bieden het. Ien middag in de maond gaon de kiender de schoele uut om et eilaand te bekieken. In de lessen is d’r ok veul ommedaenken veur de twie Amelaander streektaelen.

Ok al wun De Veerkieker niet, de jury hadde ommeraek veul wardering veur et projekt. Bi’j dit schoelebriede hiemkundeprojekt veur alle Stellingwarver basisschoelen wodt et anbod van arfgoedinstellings in de regio koppeld an dat van, mit naeme lekaole, keunsteners. De Veerkieker wodde ontwikkeld deur Marjolein Spitteler, Willy Bergsma en Wikje Haan. Et projekt wodde financieel steund deur Fonds Ooststellingwerf en et perveensiaole Iepen Mienskipfûns.

 

 

Jan Brokken en Marcel Worms opni’j in Berkoop

  Jan Brokken (foto: Jelmer de Haas)

De literaire warkgroep ’Alles Rondom Tael’ van Stichting Kunstwerf, waor ok de Stellingwarver Schrieversronte in vertegenwoordigd is, orgeniseerd veur et dadde jaor een konsertlezing mit auteur Jan Brokken en pianist Marcel Worms. Dit keer gaot et om et pergramme ’Chopin rond de Evenaar’, en dat zal wezen op zundag 15 april in theaterkefé Le Brocope in Berkoop. Jan Brokken vertelt stokken uut zien prachtige non-fictie boek Waarom elf Antillianen knielden voor het hart van Chopin, Marcel Worms speult walsen, mazurka’s en danza’s van de deur Chopin beïnvloede komponisten Wim Statius Muller, Jacobo Palm, Rudolf Palm, Edgar Palm (Curaçao), Ernesto Lecuona (Cuba), Ignacio Cervantes (Cuba), Louis Moreau Gottschalk (New Orleans), Teresa Carreño (Venezuela) en Francisco Mignone (Brazilië).

De kosten bin € 15,00, risserveren kan via info@kunstwerf.com.