143. Kiek es

  

Van Henk Jager uut Berkoop kwammen disse beide foto’s binnen veur de rebriek Stellingwarfs in ‘t wild.  De naeme ‘kiek es’ is de naeme van et snoepwinkeltien in Wolvege an de Heufdstraote-Oost. Soms wodt ok wel es ‘Kiekes’ schreven, dat is vanzels niet goed. De winkel in Wolvege het et wel goed veur mekere!

Drokke tieden veur Grote Zael SSR

    

1. Kees Koopstra (links), Hendrik Betten en Gerrie Koopstra rumen de laeste deuzen mit boeken van de sutelaktie op. De daegen d’r nao brochten ze alledrieje ok nog tal van bestellings veur de SSR rond

2. In et Stellingwarfs konverseren zoas in de lessen van Juf Ageeth Bos tiedens de jaorlikse hiemkundemiddag 

3. De warkwinkel Stellingwarver gedichten – meziek kan uut aende gaon! 

Bi’j de Stellingwarver Schrieversronte is d’r altied een hoop te doen, dat is vanzels wel bekend. Mar dit jaor is de Grote Zael wel hiel vaeke in gebruuk veur alderhaande verschillende aktiviteiten. In et veurjaor was d’r de tentoonstelling mit wark van Annie Ligthart (Oosterwoolde) en Jeltje Baas (De Oosterstreek). Mitien daornao was et tied veur Eupen Stal (van 29 juli tot en mit 27 augustus), en doe die goed en wel opruumd was wodde de zael klaormaekt veur de jaorlikse sutelaktie die op 4 september uut aende gong. Op woensdagmorgen 26 september wodden de laeste boeken, kelenders en cd’s oppakt (foto 1), want de zael mos middags weer bruukt wodden veur de jaorlikse hiemkundemiddag veur de leerkrachten van et basisonderwies (foto 2). Die weren nog mar amper de deure uut of de zael wodde inricht veur de warkwinkel Stellingwarver gedichten – meziek, die de kommende tied geven wodden zal an de leerlingen van groep 4 van 18 Stellingwarver basisschoelen (foto 3).  Tussendeur wodt d’r in de zael vanzels ok ‘gewoon’ vergeerderd en holen de meensken van et Dörpsarchief Berkoop d’r om de 14 daegen heur warkaovend.

Foto’s: Sietske Bloemhoff

 

 

Kienderboekeweke: gedichten schrieven mit Matty de Vries

Keunstener/dichter Matty de Vries uut Ezinge

Tiedens de jaorlikse kienderboekeweke zorgt de literaire warkgroep ’Alles rondom tael’ van Stichting Kunstwerf veur een biezundere warkwinkel veur leerlingen van et basisonderwies. Et doel van de warkwinkel is dat de leerlingen an de slag gaon mit et schrieven van gedichten in de tael van heur leefomgeving. As thema het de warkwinkel ‘Gruwelijk Eng’, dat is et thema van de kienderboekeweke van dit jaor. De warkwinkel wodt geven deur keunstener/dichter Matty de Vries uut Ezinge. ‘Bi’j et schrieven van gedichten blief ie dichte bi’j jezels,’ zo geft De Vries an. ‘En daorveur lient de tael die aj’ in je thuussituaosie bruken him et beste. In je eigen tael kujje je now ienkeer et beste uteren.’ Eerder gaf De Vries disse warkwinkel an een tal Stellingwarver schoelen t.b.v. et 2018-projekt ‘Vier je vri’je tael’.