‘Omme duisterheyt der vergeteniss’ veur borgemeister Van de Nadort

Et eerste exemplaor van et spiksplinterni’je geschiedenisboek ‘Omme duisterheyt der vergeteniss’, mit de vier lezings van et symposium Oost- en West-Stellingwarf 500 jaor, wodde oflopen donderdag deur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen uutrikt an borgemeister André van de Nadort van West-Stellingwarf. Dat gebeurde tiedens zien kennismaekingsbezuuk an de uutgever van et boek, de Stellingwarver Schrieversronte.

Et symposium wodde hullen in de meimaond van 2017. Meindert Schroor vertelt over de middelieuwse geschiedenis mit et oge op de greenzen van et gebied in die tied, Henk Bloemhoff brengt et pebliek bi’j de meensken uut de eerste vuuftien jaor nao de opdielinge in 1517 en geft ok ommedaenken an de schrieftael, Jelle Terluin brengt een mooi beeld van de grietmannen uut de femilie Lycklama à Nijeholt, en Michiel Herweijer gaot in op ‘e geschiedenis nao WO II. Hi’j beschrift daorbi’j een meerlaogige identiteit.

Et boek is een uniek en boeiend gehiel van lezings, ri’j an kaorten, tekenings en aandere plaeties. Fermaot: A-4, tal blz.: 80. Iene van de lezings is in et Stellingwarfs, de eren bin in et Nederlaans.

Foto: Sietske Bloemhoff

The Lion Rules winnen Stellingwarfs Meziekfestival

The Lion Rules (foto: Lenus v.d. Broek)

Zaoterdagaovend 18 november wun et duo The Lion Rules et Stellingwarfs Meziekfestival 2017 mit et lied ’Op tied weer thuus’. De tekst van et winnende lied wodde schreven deur Harmen Houtman, wiels Yska de Leeuw veur de meziek zorgde. De jury was liekewel ok vol lof over alle ere lieties die in anmarking kwammen veur de pries, zo bleek wel uut de woorden van juryveurzitter Wim Hunneman. De jury beston veerder uut Philomène Bloemhoff en Appie van Riesen.

  

Et Stellingwarfs Meziekfestival was veur de twiede keer in De Miente in Oosterwoolde. Roem tachtig bezukers zorgden mit mekeer veur een geweldige sfeervolle muzikaole aovend. Opvalend was opni’j de verscheidenhied in genres daor de dielnemers mit mekeer veur zorgden. Nedersaksische troebadoer Serge Epskamp eupende de aovend mit prachtige luusterlieties in et Stellingwarfs, Aachterhoeks en Drents. Veul wardering was d’r veural veur zien ni’jste lied ‘Dat van die twie peerden’, zien vertolking van et verhael over de twie verdwenen peerden van Ni’jberkoop halverwege de 19e ieuw. Nao him was et de beurt an The Lion Rules, die een zeuvental lieties heuren leuten. Jeannette Roeles en Yska de Leeuw, die tegere dit duo vormen, treden overal in et laand op en leuten een deursnee heuren van heur slim ofwisselende rippertoire van Engelse én Stellingwarver lieties.

  

Nao et schoft zong et koor Elser Smart uut Else niet alliend smatlappen, die ze op een haost kabberetachtige wieze heuren én zien laoten, mar ok een flink tal Stellingwarver lieties. Sommigen daorvan bin al wat oolder, mar d’r weren ok ni’je lieties bi’j, waorvan de teksten schreven wodden deur koorlid Ineke Oudshoorn. De aovend wodde ofsleuten mit een gelegenhiedsoptreden van de muzikaole kammeraoden Fons Jörgen en Remy Tjassing. Heur optreden maekte grote indrok mit naeme vanwegens heur arg goed op mekeer ofstemde zang en gitaarspul.

De prissentaosie was opni’j, op heur eigen enthousiaste wieze, in goeie hanen van Anna Span. Et festival wodde opneumen deur de lekaole omroep Odrie; de kommende tied zullen dielen d’r van uutzunnen wodden. Et festival is een initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte en wodt orgeniseerd deur een speciaole warkgroep, die uut Klaasje Herder, Kjest Herder, Piet Tjassing en Sietske Bloemhoff bestaot.

Et Stellingwarfs Meziekfestival wodt ankem jaor opni’j holen in De Miente in Oosterwoolde, et is dan op zaoterdag 17 november.

Foto’s: Lenus v.d. Broek

147. Kiek op e wiek

In Raevenswoold het et baankien dat uutkikt op de Eerste Wiek sund kot een mooie en toepasselike Stellingwarver naeme kregen: Kiek op e wiek. Aenlik schrieven we in et Stellingwarfs ‘e, en dat zol mit een lottien varve zo nog even anpast wodden kund… Renée Hulzinga en Gerda Schaufeli bin de initiatiefnemers; zi’j zetten heur tegere ok al een hiele poze in veur de anleg van een voetpad langs de Meester Lokstraote. Ok dat liekt now veur mekaander te kommen.(Foto: Renée Hulzinga)

146. ‘t Holtpad

  

In plak van et goeie Stellingwarver woord oold wodt ok nogal es old schreven. Dat is krek zo mit et woord hoolt, dat wodt nog wel es as holt schreven. De schoele van Ni’jhooltpae hiet zodoende ’t Holtpad. Et was vanzels niet verkeerd dat as meensken Stellingwarver naemen geven willen, wat slim mooi is, ze dan even infermeren zollen naor de juuste spelling. (Tekst en foto’s: Johan Veenstra)