Veul wille mit Freddie de Vries

  

Foto’s: Baukje Krediet

Meraokels veul wille hadde et pebliek vri’jdagaovend bi’j et luusteren naor de verhaelen van de Stellingwarver schriever Freddie de Vries. De biebeltheek van Noordwoolde hadde vri’jdagaovend i.s.m. de Stellingwarver Schrieversronte veur een optreden van him zorgd i.v.m et eupeningsweekaende van Kulturele Heufdstad 2018. Op die aovend wodden in tal van aandere plakken in de hiele perveensie verhaelen verteld. De belangstelling in Noordwoolde was zo groot, dat De Vries veur twie optredens zorgde i.p.v. iene.

Freddie de Vries schrift al weer hiel wat jaoren veural kruderige verhaelen, die soms bi’j et hilarische of binnen. Bi’j zien optredens kommen die verhaelen nog beter uut de varve, vanwegens zien biezundere meniere van vertellen. Et pebliek in de biebeltheek van Noordwoolde zal him disse prachtige aovend mit de schriever uut Hooltpae dan ok nog lange heugen.

Van De Vries verschient dit veurjaor zien eerste bundel mit verhaelen. Eerder zorgde hi’j, tegere mit Ruurd Jelle van der Leij, veur ‘Et Stellingwarver voegelboek’ dat in 2012 uutgeven wodde deur de Stellingwarver Schrieversronte.

Flitskursus: Stellingwarfs leren in iene dag!

Kan dat? Et leren van een tael in iene dag? Now, hielemaole flitsend zuj’ d’r nao zoe’n dag nog niet mit ommegaon kunnen, mar in iene dag kuj’ wél hiel wat van een tael leren. Vandaor dat de Stellingwarver Schrieversronte op zaoterdag 17 feberwaori een ‘Flitskursus Stellingwarfs’ orgeniseert!

De kursus is bedoeld veur meensken die et Stellingwarfs niet machtig binnen en graeg mit et schrieven én praoten d’r van an de gang willen. De Flitskursus is ok bedoeld veur meensken die et deur de weke niet an tied hebben om kursussen te volgen.

De kursus wodt holen in Berkoop,  en begint morgens om tien ure. Tot twaelf ure is d’r dan andacht veur de spelling en de grammatika van et Stellingwarfs. Dit onderdiel zal geven wodden deur dr. Henk Bloemhoff, taelkundige en saemensteller van et Stellingwarfs Woordeboek. Et middagdiel is van 13.00 tot 15.00 ure, dan is d’r veural ommedaenken veur kreatief schrieven, mar evt. ok veur et praoten en et daegelikse gebruuk van et Stellingwarfs. Dat onderdiel wodt verzorgd deur Sietske Bloemhoff.

De Flitskursus wodt geven in et gebouw van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop, de kosten bin € 20,00 per persoon, koffie en thee inbegrepen. Opgeven kan via de mail info@stellingwarfs.nl, bellen kan ok naor et kantoor: 0516-451108 (van maendag t/m donderdag).

Wie wet waor Jan de Bosfluiter bleven is?

 

 De meensken in et dörp bin d’r mit an. Want zomar inienen is heur dörpsgenoot Jan de Bosfluiter verdwenen. Jan, een wat ooldere, rustige man, die aachter in de bos woont, altied lieke opgeruumd is en altied zien deunties fluit… (foto: Sietske Bloemhoff)

Vanwegens Liwwadden Kulturele Heufdstad wo’n d’r dit jaor in de perveensie tal van biezundere kulturele aktiviteiten orgeniseerd. De Stellingwarver Schrieversronte dot uteraord mit an een peer grote KH2018-projekten, zoas ‘Under de Toer’ en et ‘Lân fan taal’.

De SSR het liekewel veur dit biezundere jaor ok een verhaeleprojekt ontwikkeld dat now uut aende gaot. Iederiene kan d’r an mitdoen: et doel is dat d’r in alle dörpen meensken an de slag gaon mit et schrieven van et twiede diel van et verhael over Jan de Bosfluiter. Et begin is d’r al en et verhael kan him in elk Stellingwarfs dörp ofspeulen. Iederiene die mitdot kan zien eigen kreativiteit kwiet in et oplossen van et raodsel rond Jan.

Insturen kan tot 1 november

Et verhael mag uut hooguut 1500 woorden bestaon, minder mag ok. Et gebruuk van et Stellingwarfs het de veurkeur, mar d’r mag ok een ere tael bruukt wodden. Et verhael moet uterlik op 1 november 2018 binnen wezen bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Et kan stuurd wodden naor et adres Willinge Prinsstraote 10, 8421 PE Berkoop/Oldeberkoop, mailen het liekewel de veurkeur. Dat kan naor info@stellingwarfs.nl, t.a.v. Sietske Bloemhoff.

Nao 1 november zal een selektie van de inzendings publiceerd wodden in disse kraante en in et Stellingwarfs tiedschrift De Ovend. Alle verhaelen wo’n liekewel nao 1 december plaetst op de webstee www.stellingplus.nl. Veur de drie meerst originele inzendings stelt de Stellingwarver Schrieversronte een pries beschikber!

Veur meer infermaosie kuj’ bellen mit de Stellingwarver Schrieversronte: 0516-451108, even vraogen naor Sietske Bloemhoff of Joke Coenrades.

Et begin van et verhael:

Et aeventuur van Jan de Bosfluiter

 Iederiene in et dörp kent Jan Bos. Of misschien hiet hi’j ok wel Jan van de Bos. Aenlik wet gieniene hoe Jan zien aachternaeme percies is. Hi’j wodt zolange as iederiene him heugen kan – en Jan telt d’r al aorig wat jaorties henne – Jan de Bosfluiter nuumd. Dat komt wis en zeker omreden Jan altied fluit as hi’j onderwegens is. Of hi’j thuus ok altied fluit weten de meensken niet. Want Jan woont alliend, en wat aachterof bi’j de bos. Veul anloop het Jan niet, hi’j het daor ok gien verlet van. Hi’j het an wat kiepen, een peer katten en een hond genoeg. Mar zowat alle daegen ziej’ Jan wel even in et dörp, en dan maekt hi’j graeg een praotien mit de meensken die hi’j tegenkomt.

  Nao een peer daegen vaalt et op. Et is aanders as aanders, et is stille op ’e diek. De meensken zeggen tegen mekaander dat ze Jan al een schoffien niet zien of heurd hebben. Dat is toch wel wat nuver. Een dag laeter besluten ze om mar es poolshoogte te nemen, iederiene kan ommes zomar wat kriegen.

  Een peer manluden uut et dörp lopen deur de bos op et husien van Jan an. Om huus henne is niks biezunders te zien, et is d’r zo rustig as wat. De buterdeure zit op slot en ok al kloppen ze an, et blift stille. Bruno de hond slat niet an, d’r scharrelt gien kiepe om huus henne, en Jan zien beide katten zien ze ok niet.

  Dan kieken de manluden deur et raem van de kaemer. Ze zien niks biezunders, al staon d’r wel wat kaastedeuren los. En et liekt as staot d’r op ’e taofel een brief tegen een koppien an.

De manluden besluten om mar es bi’j de aachterdeure te kieken. Die zit ok vaaste, mar iene van de mannen taast es in de geute en vint daor de sleutel van de deure. Dan gaon ze et huus in…

Stellingwarver kwis tiedens ni’jjaorsbi’jienkomst SSR op 27 jannewaori

 

Kommende zaoterdagaovend 27 jannewaori hoolt de Stellingwarver Schrieversronte zien kulturele ni’jjaorsbi’jienkomst in Berkoop. De aovend, die veural veur leden en ni’je leden van de SSR bedoeld is, begint om 20.00 ure. De aovend wodt holen in et gebouw van de SSR an de Willinge Prinsstraote; de toegang is ommenocht .

De warkgroep Publiciteit van de stichting het dit keer veur een echte ‘Stellingwarf-kwis’ zorgd. Tussen alle prakkezeerderi’je en hassenschrabberi’je deur is d’r twie keer een humoristisch optreden van Gosse Spiekhout van Noordwoolde.