Carolien Hunneman

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Carolien Hunneman wun op 4 juni de vierde edisie van Stellingwarfpop. Carolien het et de tied knap drok mit heur Stellingwarver lieties, zo is ze bi’jglieks in de weer mit de veurbereidings een cd die uutgeven wodden zal de Stellingwarver Schrieversronte. Daornaost zal ze nao de zommer ok op wat grotere festivals in et Nedersaksisch taelgebied optreden . En dan is ze ok nog es, tegere mit schriefster en vormgeefster Herma Egberts van Berkoop en Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte in de weer mit een uniek digitaal lesanbod t.b.v. et vak Hiemkunde in et basisonderwies.