Et roegelt komplementen veur ni’je film!

V.l.n.r: Marco Reekers, Dyno Hedges, Thomas Rovers, Sietske Bloemhoff, Evert Pultrum, Dirk Nijk en Emma Winter.  Foto: Lenus v.d. Broek)

Geweldig veul lof en komplementen weren d’r donderdagaovend veur de maekers en speulders van de ni’je Stellingwarver film ‘Daor klept de klokke weer’. Veur de première d’r van was ommeraek veul belangstelling, zodat Filmhuus Slieker in Liwwadden ok heur twiede filmzael beschikber stellen mos. De aovend wodde orgeniseerd deur et Europees buro veur kleine taelen (EBLT) i.s.m. de Stellingwarver Schrieversronte op ’e ’Dag van de Memmetael’.

Veul speulders en figuraanten van de film weren naor Liwwadden kommen om daor veur et eerst ’heur’ film te zien. De spanning was vanzels groot, op dit mement hadden ze allemaole even waachten moeten. De opnaemen wodden in de zommer van 2017 maekt, mar deur wat tegenslag nao die tied was de film laeter klaor as dat eerst et doel was.  

Skriptschriever en regie

Spanning was d’r vanzels ok bi’j skriptschriever en regisseur Thomas Rovers uut Grunningen. Ok al was hi’j tot op et laeste betrokken bi’j de laeste punties op de i; veur him was et uteraord slim spannend hoe op zien eerste grote film reageerd wodden zol. Spanning was d’r ok bi’j zien regie-assistent Marco Reeker, filmmeziekmaeker Dyno Hedges en Sietske Bloemhoff die indertied et initiatief veur de film nam en veur de perduktie zorgde. Al gauw was dudelik dat d’r niet alliend veul lof en wardering was veur alle akteurs in de film, niet minder was die d’r veur Rovers en zien filmploeg. In alle opzichten professioneel, dat was wat kenners d’r van zeden, en daor was ieder vanzels slim mit inneumen.

Filmlied Stellingië

Arg veul wardering was d’r ok veur et filmlied ‘Stellingië’, dat an et aende van de film te heuren is. Heufdrollespeulder Emma Winter zingt et lied op indrokwekkende wieze; de tekst wodde schreven deur Henk Bloemhoff, de meziek is van Robert Lanting. Et doel is om et lied ok nog appat van de film uut te geven.

Ni’je plannen      

Van verschillende kaanten wodde d’r donderdagaovend vraogd of d’r bi’j de Stellingwarver Schrieversronte ni’je filmplannen binnen. Thomas Rovers en Sietske Bloemhoff hebben weten laoten dat die d’r inderdaod binnen. Et gaot liekewel dan om fiktie: et doel is dat een tal oorspronkelike Stellingwarver volksverhaelen verfilmd wodden zullen, mar dan daelezet in de tied van now. ‘Mar die plannen bin nog in een beginfase,’ neffens Rovers en Bloemhoff. ‘We bin eerst nog even drok mit disse film van vanaovend. D’r bin al verschillende anvraogen, ok al vanuut Drenthe, veur et vertonen van ‘Daor klept de klokke weer’. De eerste keer dat de film weer dri’jd wodden zal is op 22 meert, dat wodt mitien een soort van reünie veur alle meensken die op wat veur meniere oons hulpen hebben bi’j et maeken van de film.’

Première DKDKW uutverkocht

De première veur de Stellingwarver film ‘Daor klept de klokke weer’, now donderdagaovend in Filmhuus Slieker in Liwwadden, is hielemaole uutverkocht.

Op 22 meert wodt de film veur et eerst in Stellingwarf vertoond, dat zal wezen in de theaterzael van ’t Buurthuus in Noordwoolde. Wie daor graeg naor toe wil, dat kan. D’r is een beparkt tal kaorten veurraodig; de intree is € 5,-. Risserveren kan deur een mail te sturen naor de Stellingwarver Schrieversronte: info@stellingwarfs.nl

‘Schreeuw’ beste Stellingwarver lied 2018

 

‘Dawn of day’ wun mit et lied ‘Schreeuw’

Et vul beslist niet mit veur de jury van et Stellingwarfs Meziekfestival om te bepaolen wat et beste Stellingwarver lied van 2018 wodden gong. Mar nao lang overleg mit mekeer kwammen ze d’r tóch uut: ‘Schreeuw’ van de fermaosie ‘Dawn of day’ uut West-Stellingwarf, mit zangeres Mirjam Postma. De jury vun dit et beste lied, omreden tekst en meziek goed bi’j mekaander passen, butendat sprak de prissentaosie ok slim an. Mar de jury hadde ok veur alle ere vuuf lieties hiel veul wardering. Zo was d’r ok ommeraek veul wardering veur et Stellingwarver lied ‘Neem mi’j mit’ van de gitaarklub Capodastro’s. Een uutschieter naor beneden zat d’r neffens de jury beslist niet bi’j.

De Capodastro’s maekten ok bi’j et pebliek veul indrok mit ‘Neem mi’j mit’

Vraoge naor optredens van DoVo uut Buil

Mooie verscheidenhied an dielnemers

Dit keer was d’r opni’j een  mooie verscheidenhied an meziek. Jong en wat oolder, ze deden allemaole mit, en ok dat gegeven maekt dat et Stellingwarfs Meziekfestival uniek is. De zang- en meziekgroep DoVo (Deur oolderen Voor oolderen) uut Buil kreeg n.a.v. heur prachtige optreden mitien al vraoge naor optredens.

De juryleden Emma Winter, Appie van Riesen en Wim Hunneman hadden et niet makkelik…

Et festival was dit keer in de hierveur slim geschikte zael bi’j de Rustende Jaeger in Hooltpae.  Rond de 130 bezukers zorgden mit mekeer veur een genoeglike en feestelike Stellingwarver aovend. Behalven de winner van de wedstried deden an et festival mit: the Lion Rules, de Scheve Schaatsband, SOTD, de Capodastro’s en DoVo. De jury beston dit keer uut Emma Winter, Appie van Riesen en Wim Hunneman (juryveurzitter).

Prissentatrice Anna Span en warkgroeplid Sietske Bloemhoff overleggen nog even

Lekaole omroep Odrie

De prissentaosie was, op heur bekende enthousiaste wieze, in hanen van Anna Span. Veur de goeie geluudsverzorging – daor weren alle dielnemers et dikke over iens – zorgde Janko Blaauw van Jubbege. Et festival wodde opneumen deur de lekaole omroep Odrie, en die opnaemen zullen eerdaegs uutzunnen wodden. De orgeniserende warkgroep van de Stellingwarver Schrieversronte – bestaonde uut Kjest Herder, Piet Tjassing, Klaasje Herder en Sietske Bloemhoff –  is van doel en hool et festival ankem jaor opni’j, mar dan op 16 november, bi’j de Rustende Jaeger. De eerste dielnemers gavven heur zaoterdagaovend daor  al mitien veur op.

Foto’s: Lenus v.d. Broek

 

Tekst winnende lied:

-Schreeuw-  (Dawn of day, Stellingwarver vertaeling Suze Sanders)

 

Ok al stot jow wereld in

Blief ondaanks in jezels geleuven

Zuuk je greens op en vertrouw

Op de kracht die schoelt in jow

 

Waacht op mi’j, pas op mi’j

Laot mi’j los, vertrouw op mi’j

 

De locht is koold en vol mit aangst

De kaemer vuult die oolde sfeer

’t Vuur is uut mar ’t rokt nog steeds

Naor de liefde die oons dreef

 

Waacht op mi’j, pas op mi’j

Laot mi’j los, vertrouw op mi’j

 

Laot op straote de laampen oons goed beschienen

En an de overkaant ’n stoepe vol mit bliede meensken

Schrief mien naeme dan in ’t locht van jow verwaachtings

Nanananananana

 

Waacht op mi’j, pas op mi’j

La0t mi’j los, vertrouw op mi’j

 

Laot op straote de laampen oons goed beschienen

En an de overkaant ’n stoepe vol mit bliede meensen

Schrief mien naeme dan in ’t locht van jow verwaachtings

Nanananananana