Expesisie ‘Tael en beeld’ bi’j de Schrieversronte

Tot 1 juli is tiedens kantooruren bi’j de Stellingwarver Schrieversronte een biezundere expesisie te zien. Et gaot daorbi’j om et wark van fotografen en dichters dat gedurende een speciaol saemenwarkingsverbaand tot staand kommen is.

Indertied schreef de Stellingwarver schrieversgroep ‘Letterstreken’ een tal gedichten naor anleiding van veurwarpen uut et museum ‘Oold Ark’ en de zaodmeule De Weyert, beide in Makkinge. Anslutend hebben de leden van de Makkingester fotoklub ‘Byldspraok’ de uutkeuzen onderwarpen op ’e foto zet.

Et risseltaot daorvan is arg de muuite weerd, zodat et wark al in verschillende instellings tentoonsteld west het. Wie de prachtige foto’s en gedichten nog niet zien en lezen het, kan now tot 1 juli terechte in Berkoop. Et kantoor an de Willinge Prinsstraote 10 is eupen van maendag t/m donderdag van negen tot vier ure.

Catch the Wind in ’t Stellingwarfs op nommenaosie in Plein 5!! Tip: stem d’r op as ’t even kan!!

Van 3 meert of tot 29 meie kuj’ de hieltied, van maendag tot vri’jdag, een ‘evergreen’ heuren, ommezet in iene van de streektaelen van Nederlaand. Dat is op Plein 5, Radio 5 Nostalgia. Ie kun elke weke stemmen op je eerste keur, via de poll op plein5.ncrv.nl. Wi’j roepen jim allemaole ommeraek op: doe mit en stem disse weke op Catch the Wind, et meraokels poëtische en wereldberoemde nommer van de Schotse zanger Donovan, en, hiel biezunder, speciaol uutvoerd deur oonze Stellingwarver troubadour Henk Bloemhoff in et Stellingwarfs. Donderdag zal d’r een fragment  van te heuren wezen in Plein 5, tussen 14.15 en 14.30 ure. Help mit om dit lied in et Stellingwarfs stevig op ‘e kaorte te zetten en stem de kommende weke op Vang de Wiend / Catch the Wind! Disse verkiezings bin misschien te winnen, en et is mooi as oonze regio goed naor veuren komt!

Op vri’jdag wodt de winner van de weke bekendmaekt. Dan kuj’ ok et hiele nommer dat in disse weke de meerste stemmen kregen het, nog es weer heuren. De volgende weken kommen d’r weer aandere dielnemers. De winners van de weke gaon deur naor de finale op Hemelvaortsdag, 29 meie.

image7, Henk

De vertaeling ‘Vang de Wiend’ maekte Henk Bloemhoff an et aende van de jaoren zeuventig. Hi’j schrift en zingt et liefst eigen wark, mar Catch the Wind dee him wel zo vule dat d’r een vertaeling kwam. In 2005 het hi’j et speciaol opneumen en uutbrocht op de cd Dag Stellingwarvers! Die is nog altied te koop bi’j de Stellingwarver Schrieversronte, mit bekende nommers as Waor de Lende, Makkinge en Vremde Ofgeunst. In de jaoren tachtig maekte Henk Bloemhoff tegere mit zien zuster Sietske, mit zangeres Renny Krediet en aanderen de lp’s Singeliers en In Twielochten.

Henk Bloemhoff is in 1966 as folksinger in et Engels begonnen en zong zodoende op zien achttiende al riegelmaotig Donovan-nommers as Catch the Wind, Colours, Universal Soldier en Josie. Hi’j zong daornaost ok al gauw Nederlaanstaelige nommers en ontwikkelde een repertoire in et Stellingwarfs. Logisch, want de tael die him et eigenst was drokte  et meerst en et makkelikste uut wat hi’j zingen wol en wat hi’j daor dan bi’j beleefde. Stellingwarfstaelige nommers van him die in de regio grote bekendhied kregen, weren o.e. Waor de Lende, Stellingwarver onzinnig draanklied, Hujjinge, Aarme Doeve, De groeten, tot kiek, Hille van De Langelille, Vremde Ofgeunst en Veurjaor.

De Stellingwarver Schrieversronte is slim bliede mit et ommedaenken dat Plein 5 mit zien uutzendings an de streektael- en kultuur van Nederlaand geft. Zo wodt ja de weerde van de streektael de hieltied meer onder de meensken bekend maekt, ok et laandelike pebliek. Et sluut prachtig an bi’j de doelen van de Schrieversronte.

Line-up Stellingwarfpop 2013 bekend

Ok al is de zesde edisie van Stellingwarfpop 2013 pas op 9 november, et pergramme veur et popfestival zit now al vol. Kotleden gaf de zesde band him op veur de wedstried. Behalven de optredens van de dielnemers an die wedstried is d’r ok een optreden van Serge Epskamp, hi’j wun Stellingwarfpop in 2012. Wie an Stellingwarfpop mitdoen wil, moet op zien minst ien origineel lietien in et Stellingwarfs naor veuren brengen. Dat hoolt niet alliend in dat de tekst ni’j wezen moet, mar etzelde gelt ok veur de meziek. De laeste jaoren vaalt op dat de hieltied meer dielnemers meerdere lieties in de streektael bruken gaon, en daor is de orgenisaosie ommeraek wies mit.

De dielnemers van Stellingwarfpop 2013 bin:

The After Midlife Group

Shady Lane

Spirit of the dark

Rock-Revelation

Rosey Kills

‘k Wait nait

De deskundige jury, die uutmaeken zal welke Stellingwarver lieties et beste binnen, bestaot uut Robert van Dam, Klaas Ozinga en Peter Riksma. Veur de drie beste lieties bin geldpriezen beschikber steld. Stellingwarfpop wodt prissenteerd deur Fons Herder, hi’j is o.m. bekend as zanger van A Liquid Landscape.

Stellingwarfpop 2013 is op 9 november in et dörpshuus van Makkinge, et festival begint aovens om half achte. De toegang is ommenocht.

STELLINGWARFS VOLKSLIED OP CD

Al duurt et nog even veurdat ien en aander klaor is, et Stellingwarfs Volkslied zal nog dit jaor opneumen en op een cd uutbrocht wodden deur de Stellingwarver Schrieversronte. De cd komt in een speciaol 32 bladzieden tellend boekien mit daorin de tekst van et lied, infermaosie over et volkslied en de schriever daorvan H.J. Bergveld, mar ok is d’r ommedaenken in veur de biezunderheden van de Stellingwarver regio. Et idee hierveur komt van Magda Dullemond van Boompers en Bergveldkenner Henk Bloemhoff.

Et Stellingwarfs Volkslied zal in twie versies opneumen wodden; de eerste versie zal inzongen wodden deur een koor daor op dit mement al overleg mit is. De twiede versie wodt instermentaol, daorveur zal (een diel van) een körps zorgen. Veur de begeleidende teksten in et boekien zorgt Henk Bloemhoff van Oosterwoolde, de vormgeving is in hanen van Alain ter Schuur uut Wolvege, de opnaemen wo’n verzorgd deur Serge Epskamp van Casco Songs in Zaandhuzen.

(Laeter meer …)