Carolien en Annie: Stellingwarfs en Platduuts in Taeletuun

 

Ommeraek veul belangstelling was d’r tiedens de ofslutende middag van de Stellingwarver weke in et taelepaveljoen MeM in de Taeletuun in Liwwadden. Al et volk dat d’r was hadde et goed bekeken, want Carolien Hunneman en Annie Heger zorgden tegere veur een geweldig mooi optreden.

Carolien Hunneman was speciaol overkommen uut Finlaand waor de uut Oosterwoolde ofkomstige singer-songwriter onderhaand al weer vuuf jaor woont. Carolien leut dan ok niet alliend Stellingwarfs heuren, mar ok Fins, de tael die ze onderhaand goed beheerst. Uut Noord-Duutslaand komt Annie Heger, vandaege-de-dag woont ze in Berlien, mar ze is geboren in Aurich. Ze is zangeres, mar ok aktrice en daanseres. Annie Heger brocht disse middag veural ni’je lieties in et Platduuts, mar ok et tredisonele en rondomtoe bekende lied ’Dat du min Leevsten büst’.

Omreden beide vrouwluden ok zaoterdag al aktief weren in Liwwadden, en mekeer doe kennen leerden, hadden ze veur heur gezaemelike optreden op zundag een zestal gezaemelike lieties veurbereid. En dat was vanzels een fantastische mooie overgang van de Stellingwarver naor de Platduutse weke.

Wille mit Tomke en zien vrunties!

  

Janke Nijboer las veur bi’j ‘Berend Botje’ in Berkoop (foto’s: Lenus v.d. Broek)

  

Wiesje Mulder las veur bi’j ‘De Kinderkei’ in Wolvege (foto’s: Lenus v.d. Broek)

De ukken van kienderopvang ’De Kinderkei’ in Wolvege en ukkespeulplak ’Berend Botje’ in Berkoop konnen maendagmorgen as eersten genieten van de ni’jste verhaelties van Tomke en zien kammeraoties. Daor gong veur de elfde keer de Stellingwarver veurleesaktie veur alle kiender van de ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang in hiel Stellingwarf uut aende. Veurlezers op die beide lekaosies weren Wiesje Mulder (Wolvege) en Janke Nijboer (Berkoop). Tegere mit nog 18 vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte zorgen zi’j d’r veur dat disse zo mooie aktie ieder jaor weer uutvoerd wodden kan.

’Tomke en zien vrunties’ is et ni’jste boekien mit verhaelen, lieties en spullegies dat kotleden verschenen is. De uutgever d’r van is de Afûk in Liwwadden, veur de Stellingwarver vertaeling zorgt Sjoukje Oosterloo. De Stellingwarver Schrieversronte stelt ieder jaor et ni’jste boekien over Tomke beschikber veur alle ukken van Stellingwarf.

De perveensiaole veurleesaktie wodt veurbereided deur ’It Selskip foar Schriftekennisse’; veur de orgenisaosie in Stellingwarf zorgen Wikje Haan (OOsterwoolde) en Akkie Zeilstra (Raevenswoold).

Lammy Bruins in Singeliers

Singeliers, 1

Vri’jdagmiddag 18 september was in et streektaelmeziekpergramme van de lekaole omroep Odrie Lammy Bruins live te heuren. Lammy Bruins wun oflopen zommer et Stellingwarfs Meziekfestival mit et lietien ‘Mooie aovend’. De tekst daorvan wodde schreven deur Harmen Houtman, Bruins zorgde zels veur de meziek. Tussen heur prachtige (Stellingwarver) lieties deur praotte Sietske Bloemhoof mit Lammy Bruins over die lieties, heur akkordeonspel en heur muzikaole leven an now toe. Et pergramme is zundag 20 september opni’j te heuren tussen 10 en 11 ure morgens. Dat kan o.e. via de webstee van Odrie, ie moe’n dan even ‘live-stream’ anklikken.

Op ‘e foto Lammy Bruins, mit naost heur geluudstechnikus Jitze Hofstra en Sietske Bloemhoff, zi’j verzorgt ien keer in de vuuf weken de prissentaosie van ‘Singeliers’.  

Fraai optreden Jan Henk de Groot en Serge Epskamp

JH en Serge

IMG_3479 (1)

Oflopen vri’jdag zorgden de Nedersaksische muzikaanten Jan Henk de Groot (Grunnings) en Serge Epskamp (Aachterhoeks) veur een butengewoon fraai optreden in De Zon in Oosterwoolde. Et optreden was op uutneudiging van de warkgroep ‘Alles rondom taal’ van Stichting Kunstwerf.

Beide singer-songwriters treden mit regelmaot op, en soms ok tegere zoas now in Oosterwoolde et geval was. Goed op mekeer inspeuld en mit een vlotte prissentaosie wodden om en om lieties in et Grunnings en Aachterhoeks naor veuren brocht. Daorbi’j begeleidden beide artiesten mekeer ok op o.e. gitaar en mandoline. De Groot en Epskamp leuten beide lieties van heur cd’s ‘Weer Om’ en ‘Oer’ heuren, mar hadden ok flink wat ni’j wark in heur pergramme. Slim aorig was dat Serge Epskamp – hi’j woont in Zaandhuzen – zien ni’jste lietien ‘Kri’jen op et veld’ in et Stellingwarfs heuren leut.

De warkgroep ‘Alles rondom Taal’ van Stichting Kunstwerf bestaot uut Femke Adams (Bruna Oosterwoolde), Klaasje Herder (biebeltheek Oosterwoolde) en Sietske Bloemhoff (Stellingwarver Schrieversronte).

(Foto’s: Wendy Ritter)