1. Domeneeshoeke

A.v.H. 22-4-2014 (1) (1)

Disse foto van Andries van Huizen van Hooltpae is een mooi veurbeeld van et gebruuk van et Stellingwarfs in et eupenbaor. Of, zoas we et veur disse ni’je rebriek numen, et gebruuk van et Stellingwarfs in et ‘wild’.  Halverwege augustus wodde in ‘Twie pond ’n stuver’, dat is de jaorlikse boekekraante van de Stellingwarver Schrieversronte, een eerste oproep daon om veur disse rebriek foto’s te maeken en die te mailen naor info@stellingwarfs.nl. De foto’s zullen dan z.g.m. plaetst wodden, butendat zal in de verschillende media ok riegelmaotig ommedaenken veur dit projekt wezen. Iederiene die een foto anleverd wodt vraogd om daorbi’j et plak te vermellen waor de foto maekt is, de daotum en vanzels de naeme van degene die de foto maekte.

In Grunningen lopt dit projekt al meer as een jaor, en in die perveensie bin onderhaand al over de duzend verschillende naemen op de foto zet. Ok die kun op een speciaole webstee bekeken wodden:  www.rug.nl/research/groningertaalencultuur; ie moe’n dan even de kattegerie ‘Oog veur toal’ anklikken.