278. Waor de Lende

In et gemientehuus van West-Stellingwarf (bouwd in 2005) is in de roeme ontvangsthal op een mooie wieze ommedaenken veur et Stellingwarfs. Op de glaezen panelen is een tekst in de eigen tael te lezen over de geschiedenis en ok die van et meerst bekende Stellingwarver gedicht ‘Waor de Lende’ (schreven deur Martinus Bakker). De tekst wodde lange leden op meziek zet deur Henk Bloemhoff die et indertied ommeraek veul zongen het tiedens zien optredens; niet alliend in de buurt, mar in et hiele laand. Et lied wodde hier bi’jomme al gauw deur o.e. veul koren bruukt en is onderhaand zó bekend dat et vaeke ‘et twiede Stellingwarver volkslied’ nuumd wodt.

(Foto’s: Lenus v.d. Broek)

Waor de Lende

Waor de Lende zien loop deur de weilanen trok,

In de vremd-wispelturigste bochten,

Daor jubelen de voegels van poere gelok,

An oneindige, straolende lochten!

Ja daor pronken de pettens, et bugende riet,

En van kleurenpracht tillen de tunen,

Ja daor roezen de dennen heur donkere lied,

En daor tooltert de jeugd deur de dunen!

Al die dörpies, ze liggen verspreid her en der,

Mit een karke – een koppeltien huzen,

En een botterfebriek of een schoele is d’r,

Soms wat groter mit wegen die kruzen.

Och ze bin mar zo klein

Mar ze bin zo vertrouwd,

Veur et volk dat d’r eigen mit raekte.

Want ze bin mit et zwiet van et veurgeslacht bouwd,

Dat van heideveld weilanen maekte.

Ja dat volk is een volk van et Saksische slag,

Dat zien eigen kerakter beweerde,

Dat zien tael onderhul tot vandaege-de-dag!

Dat zien eigen kultuur nooit verleerde!

Ja, dat volk is deur d’iewen vergruuid mit zien grond,

Mit zien dörpen en eigen bedrieven.

…En de Lende stroomt wieder! De stroom is gezond!

Zo zal Stellingwarfs Stellingwarfs blieven!

277. ’t Oolde Geveltien

Freddie de Vries zag an de Pieter Stoefzaandweg in Ooldetriene dit huus mit de Stellingwarver naeme ’t Oolde Geveltien. En we zien mitien dat et woord ‘oolde’ hier wel goed speld is! Dat is hiel mooi, en aenlik ok oe zo logisch…

276. Stokkies Aovond

Tiedens de feestweke in Noordwoolde wodt d’r daor ok altied een Stokkies Aovend hullen. In de goeie spelling is et dus Aovend en gien Aovond. Mar et is d’r grif lieke genoeglik omme. Iederiene kan op et teniel zien beste bientien veurzetten! (Foto’s en tekst: Johan Veenstra)

275. de Olde Boerenkeuken

Dit is de naeme van een huus/atelier in Steggerde. Ie kun d’r terechte veur hobby, kedo’s en oolde ambachten. Et hadde eins oolde in plak van olde wezen moeten. Mar de meensken schrieven hiel arg vaeke olde zoas eerder in: de olde duker( 32), ’t Olde café (33), ’t Olde Wold (77), De Olde Tramhalte (225), ’t Olde Wief (240), De Olde Stee (266) en de Olde Vaort (268). (Foto en tekst: Johan Veenstra)

274. In de leegte

Van Freddie de Vries van Hooltpae kregen we disse beide foto’s veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’. De boerderi’je mit de mooie Stellingwarver naeme In de leegte staot an de Heufdweg in Ooldelaemer, vertelt Freddie. En ok dat hi’j et jammer vint dat de ‘blienen’ dichte zitten. Now ja, dat zal misschien te maeken had hebben mit toch wat (te) veul zunne op ‘e ruten of een daggien vot. De naeme zal grif beduden dat de boerderi’je wat lege in et veld staot. Waoromme d’r gebruuk maekt is van twie keer en ‘accent aigu’ is wat ondudelik. En ok hielemaole niet neudig, vanzels! Een dubbele ‘e’ is now ienkeer dudelik zat, niet eers en krek as in et Nederlaans!!