273. Tot kiek es

Aj’ klaor binnen in et gezondhiedscentrum in Oosterwoolde en ie gaon weer vot, dan is et Stellingwarfs bi’j de uutgang weer in beeld mit: Tot kiek es. Dat is ok weer et ‘gewone zeggien’ in et Stellingwarfs aj’ votgaon. Et wodt vaeker bruukt, al wodt et soms nog wel es verkeerd schreven. Dan wodt van ‘kiek es’ ien woord maekt. Vremd, want ie schrieven ommes ‘kijk eens’ in et Nederlaans ok niet an mekere… Et schrieven van et Stellingwarfs is veul makkeliker as dat wel es docht wodt… In dit gezondhiedscentrum gaon ze d’r in elk geval gezond mit omme, en dat is mooi!

272. Kom d’r mar in

Aj’ naor et gezondhiedscentrum van Oosterwoolde gaon woj’ hiel vrundelik ontvongen. Niet alliend deur de meensken die d’r warken, mar ok aj’ binnenstappen, want op ‘e buterdeuren staot, in geef Stellingwarfs en zoas hier bi’jomme zegd wodt: Kom d’r mar in. Zoks is mooi, is ’t niet?

271. Fluuster mien naeme…

Op disse foto staon vier zinnen uut et gedicht Kruuspunt van Johan Veenstra. Et hiele gedicht is in twie baankies beiteld in et centrum van Noordwoolde, daor in vroeger daegen de brogge over de Noordwooldiger Vaort lag. De baankies heuren bi’j een keunstprojekt van keunstener Peter Hiemstra uut Berkoop, die de omtrek van de brogge daor ok weergeven het. (Foto en tekst: Johan Veenstra)

270. de Holthof

De Holthof, dat is de naeme van een siertuun, B&B en vekaansiehuus an de Heufdweg in Hooltpae. Et hadde eins Hoolthof wezen moeten, mar holt in plak van hoolt wodt wel vaeker bruukt. Zoas in: ’t Holtpad (146).

(Foto en tekst: Johan Veenstra)

269. ’t Hommelnust

Veur de serie Stellingwarfs in ’t wild stuurde Freddie de Vries van Hooltpae disse foto’s toe en vertelde daor et volgende over. ‘Disse foto’s he’k neumen an de Hellingstraote krek buten Noordwoolde. De bewoner vertelde mi’j dat de naeme ’t Hommelnust te maeken het mit een bi’jnaeme. In en rondomme Noordwoolde wo’n bewoners mit de naeme Wapstra de ‘hommels’ nuumd. Disse man mit wie ik praotte hiette dan ok Wapstra.’