362. Stobbepoelweg

De Stobbepoelweg is een aandere straote mit een Stellingwarver naeme in de buurtschop Bovenveld bi’j Donkerbroek. Van ere straotenaemen bin de naemen op ‘e bodden spietig genoeg in et Nederlaans, zoas bi’jglieks ‘Schapedrift’ en ‘Hanestreek’. Deur tal van bewoners zal liekewel nog altied Schaopedrift en Haenestreek zegd wodden. Stobbepoelweg hadde aenlik ok Stobbepoeleweg wezen moeten… (Foto en tekst: Sietske Bloemhoff)

361. Ruskeweg

In Donkerbroek hej’ nog altied de levendige buurtschop Bovenveld daor een peer straoten Stellingwarver naemen hebben, zoas Ruskeweg. En eers as dat wel es docht wodt is die Donkerbroekemer buurtschop, die an iene kaante greenst an de Duurswooldiger heide, zo Stellingwarfs as wat. ‘Daorginderd begint Frieslaand, daor praoten ze Fries,’ vertelde een bewoner me doe ik disse foto maekte, ‘hier is et Stellingwarf!’ (Foto en tekst: Sietske Bloemhoff)

360. In liefde gedaenken wi’j…

Dit staot op een grafstien op et karkhof van Ni’jhooltpae. De stien is van mien neve Bart Krol en zien vrouw Pietje de Vries. Op et karkhof van Ni’jhooltpae bin vier grafstienen mit teksten in et Stellingwarfs d’r op. (Foto en tekst: Johan Veenstra)

359. Steenwieker toorn

In ‘Stad Stienwiek’ is in de bestraoting van de Markt sund 2018 de bekende tekst van et lied ‘Steenwieker toorn’ opneumen. Dat gebeurde bi’j een grondige opknapbeurt van de dit plein. Stienwieker toorn is misschien wel et meerst bekende lied van troebadoer Gerard Buisman (1952-2011). Aart Keizer schreef indertied de tekst op ‘e melodie van Mull of Kentyre van Paul McCartney troebadoer Gerard Buisman (1952-2011). (Foto’s en gegevens: Henk en Annemieke Jager)

Steenwieker toorn,

De mist van de Kaampe,

In et ochtendgloorn,

De sun as ’n laampe

Op de Steenwieker toorn.

‘k Eb overal ezeten,

‘k Eb zoveul ereisd,

Och, ie mossen ies weten

Waor ‘k al bier eb eheisd.

‘k Kan overal an maarken,

Da’k ier bin geboorn,

Want dan mis ik

De grote kaarke

En de Steenwieker toorn.

Refrein

De Onnegiesstraote,

De Maark, ’t Diep,

A’k gien Steenwieks meer praote,

Krieg ik seins de griep.

Gien plaese op eerde

Kan mi’j meer bekoorn,

Want ik kenne de weerde

Van de Steenwieker toorn.

358. ’t Brinkhuus

’t Brinkhuus is de toepasselike naeme van een winkel an de Brink in et prachtige dörp Dwingel. Zo te zien kuj’ d’r kedo’s, kaorten en kleren kopen… (Foto en tekst: Johan Veenstra)