258. Kloar 40 joar

An et aende van 2020 kregen we disse foto van een Stellingwarver tekst van Henk Jager uut De Blesse. Now schrieven veerweg de meerste meensken al ao i.p.v. oa, mar inkeld wodt et nog wel es krek eersomme schreven. Et dot an et doel van disse bosschop liekewel niks of…

256. Schilder

Schilder

Et gedicht Schilder van Johan Veenstra ligt vlakbi’j de karke van Munnikeburen. An et fietspad dat netuurgebied Rottige Miente ingaot. (Foto en tekst: Johan Veenstra)

255. Visker


Visker
 
Et gedicht Visker van Johan Veenstra ligt in netuurgebied Rottige Miente vlakbi’j een dri’j (broggien), in de ‘vloer’ van een infermaosiehusien van Staotsbosbeheer. De foto is van Lenus van der Broek.

254. Geheim

Geheim

In netuurgebied Rottige Miente liggen vier stienen plaeten mit gedichten d’r op van Johan Veenstra. Bi’j zien ofscheid as burgemeester van West-Stellingwarf kreeg Gerard van Klaveren dit as kedo anbeuden. De stienen mit gedichten liggen d’r sund meie 2019. Et gedicht Geheim ligt bi’j et parkeerterrein an de Pieter Stoevezaandweg in Ni’jtriene onder een ofdakkien mit een infobod. Vandaor kuj’ et netuurgebied inkuieren. (Foto en tekst: Johan Veenstra)