426. Delle

Delle is de naeme van een straote in Berkoop. Et woord ‘delle’ betekent een leegte in et laand, die meerstal op een netuurlike wieze ontstaon is. Mar soms kan et ok gaon om et restaant van een oolde sloot. Et kan wezen dat et woord hier eertieds bruukt is as naeme veur een leger legen stok laand, en dan gaot et om een oolde veldnaeme die op disse wieze mooi zichtber blift. (Foto en tekst: Sietske Bloemhoff)

425. gaot we anblaoz’n

In Zorgvlied holen ze op zundag 27 de eerste ‘midwinterhoornwandeling’, zo kuj’ lezen op posters die rondomtoe te zien binnen. Tiedens de kuier laoten verschillende midwinterhoornblaozers uut Else, Waoteren en Zorvlied van heur heuren, want zoas op de poster staot: Deze eerste zondag van de advent ‘goat we anbloaz’n‘; de tijd van het midwinterhoornblazen is weer aangebroken. Et midwinterhoornblaozen kwam van oorsprong veural in de oostelike perveensies veur en in et angreenzende Duutslaand. Van Stellingwarf is niet bekend dat et hier een tredisie west het. Wel kennen sommige plakken et woord ‘midwinterhoornblaozen’ of ‘midwinterblaozen’ (De Hoeve). De foto wodde opstuurd deur Hans Salverda uut Zorgvlied.

424. Kalm an!

Vandaege (02-11-2022) kwam Hans Salverda in Hooltpae en zag daj’ daor bi’j schoele ‘De Striepe’ Kalm an! doen moeten. En doej’ dat niet, dan kikt een knipperend rood mannegien je niet al te vrundelik an… Mooi dat disse elektrische bodden je ok in et Stellingwarfs waorschouwen kunnen!

423. ’t Tres Haarms

Eerder in disse serie leuten we Stellingwarver naemen zien die in Willemsoord op een an de Paosloriegel staond bod van fietskneuppunten staon. Henk Jager van De Blesse zag dat en stuurde de foto’s d’r van in. Bi’j ’t Tres Haarms weten we liekewel an now toe niet wat hier mit ‘Tres’ bedoeld wodt, mar ‘Haarms’ moet haost wel duden op een Stellingwarver manludenaeme. Vermoedelik gaot et om een oolde veldnaeme, en datzelde zal ok gellen veur de naeme ’t Jurries dat d’r even onder nuumd wodt. Misschien bin d’r kiekers die oons angeven kunnen wat mit beide naemen bedoeld wodt!

422. Veur niks

‘Veur niks gaot de zunne op’ is zoe’n mooie Stellingwarver uutdrokking. Mar VEUR NIKS bin ok disse appels en peren argens in Doldersum. Hans Salverda zag dit en zal grif ok een stok of wat van beide mit naor huus toe neumen hebben!