405. De iene is de aandere niet

Vandaege, 3 september 2022, wodde in et Blesdiekiger kesteel Olt Stoutenburght (Markeweg 37) een tentoonstelling eupend mit wark van de Stellingwarver keunstener Rinny Siemonsma (1940 – 1985). De tentoonstelling dreegt de mooie naeme De iene is de aandere niet, een uutspraoke die de keunstener nogal es bruukte. De tentoonstelling duurt tot en mit zundag 11 september, en is middags eupen van iene tot vuuf ure. De intree is mar € 3,50, en dan kriej’ ok nog es een bakkien thee of koffie ommenocht! (Foto en gegevens: Hans Salverda)

Nedersaksisch

Zoas in Stellingwarf et Stellingwarfs beheurlik veul in et eupenbaor bruukt wodt – intied staon d’r in de rebriek op disse webstee Stellingwarfs in et ‘wild’ al 400 veurbeelden daorvan – in ere Nedersaksische regio’s is et niet eers! Annie Dedden uut Wolvege, die ok nogal es foto’s veur Stellingwarfs in et ‘wild’ instuurt zag kotleden de volgende veurbeelden daorvan in de omgeving van De Lutte in de gemiente Losser in Twente. Op iene van de foto’s kuj’ zien dat daor de overkoepelende Nedersaksische stuurgroep Nedersaksisch leeft en verbindt zorgde veur et plaetsen van een Twentse weens. Ok de Stellingwarver Schrieversronte is in die stuurgroep vertegenwoordigd.

De oflopen daegen stuurde Annie nog wat veurbeelden van Twentse teksten in et eupenbaor. Zoas Un kussie en dan goan, da’s de variaant van die wi’j hier bi’jomme kennen: Tuut en d’r uut! Jim zien wel: in et Twenst schrieven ze oa in plak van ao. Da’s aenlik wel jammer, want in alle ere Nedersaksische regio’s schrieven ze, krek as oons, ao. Et zol arg mooi wezen as Twente dat ok doen gaon zol… In de gemiente Losser staon ok bodden mit spreuken, zoas twieje daorvan te zien binnen op de laeste beide foto’s. Zol zoks now ok niet slimme aorig wezen in Stellingwarf? Ja, toch?

Een Koele vol feest op 25 juni!

Een Koele vol feest op 25 juni!

Op zaoterdagmiddag 25 juni is et zoveer! Dan is et grote jubileumfeest van de Stellingwarver Schrieversronte die oflopen 29 april vuuftig jaor oold wodde. Et feest is in en om Eupenlochttheater De Koele in Appelsche*. Bestuur en feestkemmissie verwaachten veul volk om mit mekere dit feest te vieren. De feestkommissie, die uut Ageeth Bos, Hans Salverda en Akkie Zeilstra bestaot, het d’r alles an daon om veur een arg mooi en ofwisselend pergramme te zorgen.

Vanof ien ure de inloop

Middags vanof ien ure is de inloop. Aj’ vanof de Boerestreek et pad naor De Koele volgen, koj’ mitien op et Dichterspad terechte. Verschillende dichters zullen langs et pad uut eigen wark veurdregen gaon. Behalven et dichterspad is d’r ok veul meziek, d’r bin optredens van schrievers en vertellers, en gao mar deur. Veur dat alles is vanzels alliend et podium van De Koele niet genoeg, dat daoromme wodt d’r ok zorgd veur een tente en een peer ere smoeke plakkies. In de tente zal niet alliend een ni’je webstee prissenteerd wodden, mar bi’jglieks ok de ni’je instagramkursus Stellingwarfs. Et pergramme zal tegen vuuf ure oflopen wezen.

Prissentaosie jubileumboek

D’r bin tiedens de feestelike middag meerdere hoogtepunten, en vanzels lat de kemmissie nog niet et aachterse van de tonge zien… Zo wodt angeven dat de uutrikkinge van de eerste twie exemplaoren van et jubileum boek Vuuftig. Gien woord tevule wezen zal an twie biezundere personen. Mar wie dat binnen? Gien woord tevule… dat dat blift dus nog even een verrassing! De prissentaosie van et boek, waorveur Sietske Bloemhoff de koördinaosie en aendredaktie verzorgde, is om twie ure.

Nedersaksisch Vocaal Ensemble

Op disse feestmiddag is d’r vanzels alle ruumte om mit oolde bekenden te praoten. Ok daorveur is d’r plak in de tente, dat die het daoromme de naeme Et Praothuus kregen. Daor is mitien ok gelegenhied om te genieten van een bakkien koffie of thee mit wat d’r bi’j. En de Schrieversronte zol de Schrieversronte niet wezen as d’r niet zorgd wodden zol veur een ’boekehoeke’, mit vanzels ok et ni’je boek!

Iene van de hoogtepunten is wis en zeker ok een speciaol optreden van et Nedersaksisch Vocaal Ensemble, dat zo rond een uur of drieje wezen zal. Et koor zal ongetwiefeld ok lieties in et Stellingwarfs heuren laoten!

Et kuierpad naor De Koele toe is verhadded. Bi’j De Koele bin veurzienings veur meensken die minder mobiel binnen of die gebruuk maeken van een rolstoel.  

Bestuur en feestkemmissie hopen dat ze jim de 25e juni allegere zien en weensken jim een fleurig en gezellig jubileumfeest toe!

*Adres: Bosberg 3, 8426 GJ. D’r kan parkeerd wodden tegenover resteraant De Bosberg of bi’j de Boerestreek.

50 jaor SSR in ‘Huus en Hiem’

Henk Bloemhoff vertelt hier op Radio 1 over o.e. de erkenning van et Nedersaksisch/Stellingwarfs

Van 6 meert of staot et radiopergramme ‘Huus en Hiem’ in et teken van vuuftig jaor Stellingwarver Schrieversronte. Et pergramme dat van 11 tot 12 ure uutzunnen wodt, kuj’ onder eren via livestream van de lekaole omroepen Odrie en Weststellingwerf Centraal beluusteren. ‘Huus en Hiem’ wodt sund jaor en dag verzorgd en prissenteerd deur Hendrik Betten van Else. In de eerste uutzending op 6 meert praotte hi’j mit Henk Bloemhoff, man van et aldereerste ure van de SSR, de stichting die op 29 april 197 opricht wodde. Uutzunnen pergrammes bin nog te heuren via de websteden van de beide omroepen.

Et Fochtelervene – van iestied naor wieshied vanof 15 jannewaori op StellingPlus

Et het blieken daon dat de dokementaire Et Fochtelervene – van iestied naor wieshied op ni’jjaorsmorgen deur veul meensken bekeken is. De film wodde doe mar liefst drie keer uutzunnen op Omroep Frieslaand: een hiel goed begin van et ni’je jaor! Een feestelik jaor is dit ni’je jaor butendat, want op 29 april 2022 is et op ’e kop of vuuftig jaor leden dat de Stellingwarver Schrieversronte opricht wodde.

De dokementaire over et Fochtelervene is trouwens nog altied te zien op RTV Drenthe: https://www.rtvdrenthe.nl/tv/programma/7/Documentaires/aflevering/67356. Die omroep hadde op 24 oktober van et oflopen jaor de première.

Vanof 15 jannewaori kan elkeniene de film ok zien op disse webstee. Dat… veur wie de uutzendings an now toe miste, en die bin d’r, moet dit wel een ommeraek goed bericht wezen!