Eerste pries veur Harmen Houtman

      

 Dichter en schriever Harmen Houtman uut Et Vene, mar van vroeger van Ni’jhooltpae, het de eerste pries wunnen van een biezundere dichterswedstried van de Friese Akedemie in Liwwadden. De wedstried wodde uutschreven in et kader van et LF2018 projekt Lân fan Taal/Laand van Tael; et onderwarp mos te maeken hebben mit et wark van de Friese Akademie. De gedichten mossen butendat in et Fries schreven wodden, mar  invloeden van ere taelen mochten d’r wel in naor veuren kommen. En dat dee  Houtman mit zien gedicht  Leaf wurdboek, waorin hi’j schrift over et Friese en et Stellingwarver woordeboek. Et eerste diel van et gedicht is in et Fries schreven, et twiede in et Stellingwarfs. Harmen Houtman wodde mit beide taele grootbrocht: zien mem praotte Fries, zien heit Stellingwarfs.

Mit mekeer weren d’r 64 inzendings: de beste tien gedichten bin tot an et aende van september te zien op  grote bodden in de binnentuun van de Friese Akedemie

Lunchlezing Tresoar deur Otto de Vent en Henk Bloemhoff

Otto de Vent en Henk Bloemhoff vertelden over et veldnaeme-onderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte in de weke dat et Stellingwarfs centraol ston in KH/Laand van Tael (lunchlezing in Tresoar, Liwwadden, 7 juni 2018)

Oosterwoolde, Blesdieke, Peperge en De Blesse, dat weren de dörpen die centraol stonnen in de lezing over et veldnaeme-onderzuuk in Stellingwarf, die brocht wodde in et kader van Kulturele Heufdstad. Dat gaot om et onderzuuk dat deur de Stellingwarver Schrieversronte in de jaoren tachtig van de veurige ieuw begonnen is en dat him veurig jaor weer naodrokkelik zien laoten het mit een grote publikaosie over de veldnaemen van Oosterwoolde (i.s.m. de historische verieninge van dat dörp). Dat boek is et zeuvende diel in de serie ‘Veldnaemen van Stellingwarf’. Henk Bloemhoff vertelde in disse lunchlezing over et tot staand kommen van dat diel, ok om een beeld te geven over et onderzuuk naor de Stellingwarver veldnaemen in et algemien. Hi’j leut ok, ´roegweg´, de staand van zaeken per dörp zien. In et twiede diel van de lezing gong Otto de Vent in op et lopende onderzuuk naor de veldnaemen van de drie dörpen Blesdieke, Peperge en De Blesse, dörpen dus an de zunnekaante van De Lende. Netuurlik kon in et kotte bestek niet alles behaandeld wodden, mar wel wodde op een tal biezundere punten, zoas de (‘Friese’) (laand)weer, et ‘Jonkersland’ en twie zonuumde hussen (‘entekooien) van de dörpsgebieden ingaon, dit alles an de haand van de kaorte van West-Stellingwarf van Eekhoff (midden 19de ieuw) en aander beeldmateriaol. Et onderzuuk van Otto de Vent lopt nog diepgrevend deur. Al was et tal bezukers bescheiden, et gong wel om biezunder geïnteresseerde liefhebbers. Dat al mit al weren de veur- en naogesprekken langer as de lezing zels (van een ure).

Foto’s: Nelleke van Veen

Exkursie klokkestoelen

   

Op 26 meie gong een koppel volk van de Historische Verieninge van Oosterwoolde op exkursie langs een tal klokkestoelen in Stellingwarf-Oostaende. Op verzuuk van de H.V. vertelde Sietske Bloemhoff o.e. over de bouw en et gebruuk d’r van. Now en dan vulde Jan Koops heur verhael an deur over biezunderheden van sommige klokken te vertellen. Tegere bin ze doende mit een boek over de klokkestoelen en klokken in Stellingwarf. In Else ludede en klepte klokkeluder Hendrik Betten de klokken, mar ok Jan Koops bleek de klokkeluderstechniek aorig machtig te wezen! (Foto’s: Sietske Bloemhoff)

Et Grunnings en Jan Henk de Groot

   

Wat een prachtige keuningsdag was et oflopen vri’jdag in Stad! En mit Stad doelen we vanzels op Grunningen, want ‘d’r is ja mor ain stad, en dat is Stad’! Butengewoon was niet alliend et ommedaenken veur de (ellende van de) gaswinning in de Grunninger ommelanen, mar ok et gebruuk van de Nedersaksische streektael et Grunnings! Et Grunnings wodde op een geweldige en veural netuurlike wieze de hieltied opni’j bruukt, van begin tot aende. En vanzels ok bi’j et ‘gasprotestlied’ op de wieze van een lied van Ede Staal, naor veuren brocht deur et Nedersaksisch Vocaal Ensemble, daor ok de bekende Grunninger troebadoer Jan Henk de Groot an mitdee.
Jan Henk wodt de hieltied bekender, ok in et butenlaand mit mit naeme et lied ‘Mamme van Michel’, mar in juli zal hi’j tiedens een boekprissentaosie van de SSR veur een optreden zorgen, en daor kieken we hier vanzels allemaole mit mekeer slim naor uut!
https://www.youtube.com/watch?v=6roAldSgHXQ