Op zuuk naor een ni’je direkteur

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

instituut in Berkoop veur tael, literetuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwarf
is op zuuk naor een inspirerende

direkteur (m/v)

mit passie veur streektael en streekkultuur in ’t algemien en die van Stellingwarf in ’t biezunder.

Veur veerdere toelochting zie: www.stellingwarfs.nl | dhr. H. Fokkema, 0561-612353

Akwisisie stellen wi’j niet op pries.

Jaorvergeerdering SSR op 28 oktober

Jaorvergeeerdering 2020

Et doel is dat de uutstelde jaorvergeerdering van de Stellingwarver Schrieversronte holen wodden zal op woensdagaovend 28 oktober. As de omstaandigheden rond corona liekewel in negatieve zin veraanderen, zal de vergeerdering vanzels opni’j niet deurgaon kunnen. Onder meer op disse webstee zal dat tiedig angeven wodden. 

Stellingwarfs op podcasts veur jong en oold

Podcasts is de laeste jaoren beheurlik in opkomst. De hieltied meer meensken maeken daor –daankber – gebruuk van. Want ommes, ie kun zéls bepaolen wanneer aj’ naor een bepaold onderwarp luusteren willen, en ie hoeven niet op een tiedstip te waachten dat d’r op ’e radio of tillevisie ommedaenken veur is.  

Podcasts bin d’r in alderhaande soorten en ok de duur d’r van is hiel verschillend. Van boeken, luusterverhaelen, meziek tot ni’js en aachtergrondinfermaosie, soms kot en soms aorig lang van tiedsduur. Ok veul radiopergrammes kuj’ onderhaand weerommeheuren via een podcast.

De Stellingwarver Schrieversronte is al een schoffien doende mit de ontwikkeling van podcasts. De eersten daorvan bin plaetst op de webstee Stellingplus.nl, en daor kuj’ ze op twie menieren vienen: bovenan in de thuusbladziede en in de linkerkolom. Daor is mitien ok de onderverdieling te vienen.

An now toe bin alle uutzendings van et streekkulturele radiopergramme ‘In Twielochten’ plaetst, en et eerste wat langere verhael. Dat verhael gaot over de Stellingwarver struukrover van eertieds: Jan Hut.

D’r wodt warkt an meer podcasts mit verhaelen en boeken veur jong en oold, mar deur et coronavirus wo’n d’r op dit mement gien opnaemen maekt. Et plaetsen van ni’je podcasts zal daoromme nog even duren.    

De tied veuruut mit de ni’je Stellingwerver Spreukekelender 2021!

Veur iederiene die graeg op tied is en ok graeg bi’j de tied blift, is d’r goed ni’js. Want de ni’je Stellingwarver Spreukekelender veur ankem jaor 2021 is oflopen weke al verschenen! De mitwarkers hebben opni’j veur een arg ofwisselende kelender zorgd mit tal van aorige verhaelen, gedichten, wies- en wetensweerdigheden, en gao mar deur. De mitwarkers an de kelender van 2021: Roely Bakker, Harmen Houtman, Kees Koopstra, Attie Nijboer, Sjoukje Oosterloo, Jaap Sikkema, Tuller en Stella Werf. De koördinaosie en saemenstelling was krek as veurgaonde jaoren in hanen van Sietske Bloemhoff.

In de kelender is ok oolder wark te lezen, zoas verhaelen en gedichten uut et Stellingwarver tiedschrift ’De Ovend’, dat onderhaand al krapan vuuftig jaor bestaot. Daornaost bin d’r alderhaande aorige en vermaekelike taelstokkies in de kelender opneumen, d’r staot een hiele riegel grappies in, en d’r bin tael- en fotopuzelties in opneumen! De foto van een mooie boom in et Fochtelervene veurop de kelender is maekt deur Ype Dijkstra van Oosterwoolde.

De Stellingwarver Spreukekelender verschient sund jaor en dag bi’j uutgeveri’je Van de Berg in Almere. De kelender is te koop bi’j de boekwinkels in Wolvege en Oosterwoolde, en bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop (info@stellingwarfs.nl).