Freddie de Vries zingt over peerd

’Ok et beste peerd stroffelt wel es’. Dat is de titel van et boek mit verhaelen van Freddie de Vries dat oflopen zaoterdag verscheen. Veurdat et liekewel an de eupening van de aovend toe was, zorgde de schriever uut Hooltpae veur een opmarkelike verrassing. De Vries bliekt niet alliend een goed schriever te wezen, mar ok nog es een niet onverdienstelik zanger. Tegere mit zien zwaoger die him op akkordeon begeleidde, zong Freddie de Vries, as ruter te peerd, de bekende hit van jaoren leden ‘Er staat een paard op de gang’.

De stemming van de aovend zat d’r daormit al goed in, nog veur et pergramme eupend wodde deur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen. Die hadde et boek al van teveuren even lezen kund, en vertelde o.e. over ien van de verhaelen uut et boek. Een verhael van een hiel schoft leden doe de bewoners van Hooltpae en Ni’jhooltpae et an de stok kregen mit mekeer en op ’e voest gongen. Op dat verhael reageerde Johan Veenstra die zien kollega van Hooltpae waorschouwde. Ok die reactie is in et boek te lezen. Et liekt d’r trouwens op dat disse oold zeer nog de hieltied niet verwarkt is, d’r bin alderdeegst plannen veur ni’je akties.

Uteraord vertelde Freddie de Vries ok zels twie van zien verhaelen uut zien boek. De overvolle zael van Wever in Hooltpae, mit roem honderd belangstellenden, hadde zo een prachtige aovend mit mekeer waor nog lange over napraot wodden zal.

  

Linsk: Freddie en Kees Kupers, rechts mit zien bruur Johan

De Stellingwarver Schrieversronte dee goeie zaeken, alle boeken die mitneumen weren veur de verkoop, raekten in iene goeze op. Et eerste exemplaor van ’Ok et beste peerd stroffelt wel es’ was veur De Vries zien kammeraod Kees Kupers. Et omslag het een mooie akwarel van Johan de Vries, veur de vormgeving zorgde Bauke Visser Koenders. Foto’s: Lenus v.d. Broek

Sutelaktie gaot uut aende!

Maendag 3 september gaot de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte weer uut aende. Dit jaor kommen de sutelders mit heur krojen et eerste naor Oost-Stellingwarf, ze gaon dan naor Oosterwoolde en naoste omgeving, Else en De Fochtel. In die plakken wodt suteld op 3, 5 en 10 september.

Op 12 september verhuzen de krojen naor West-Stellingwarf. Op die dag en op 17 en 19 september wodt d’r suteld in Hooltpae, Ni’jhooltpae, De Blesse, Blesdieke en Peperge.

Et bestuur van de Schrieversronte hoopt vanzels weer op een hiele mooie opbrengst. Een goeie opbrengst is now ienkeer van groot belang veur volgende ni’je uutgiften op et gebied van de Stellingwarver tael en streekkultuur. Veurig jaor brocht de aktie € 9.300,- op. (Foto: Anneke de Vries)

Johan Veenstra verkocht veur zowat € 4.000,- an boeken tiedens Eupen Stal

 

Tiedens Eupen Stal was schriever Johan Veenstra alle daegen in et boekwinkeltien van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Dat was omreden in et gebouw veur een fototentoonstelling zorgd was n.a.v. et verschienen van zien ni’je boek ‘Vroeger is veurgoed veurbi’j’ dat oflopen 27 juli verscheen. Veur die tentoonstelling, mit foto’s van Grietje Bosma, Jitske Oosterloo en Anne Westerhof, was veul belangstelling, en veul meensken maekten vanzels ok even een praotien mit de auteur van et boek. En bi’j een praotien bleef et vaeks niet, de schriever verkocht mar liefst 192 exemplaoren van ’Vroeger is veurgoed veurbi’j’. Een peer daegen veur de laeste Eupen Staldag zat et tal al op 175, en dat geweldige risseltaot was veur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen van Oosterwoolde reden genoeg om naor Berkoop te tugen mit een dikke bos bloemen veur Veenstra. De schriever verkocht liekewel ok tal van ere SSR-uutgiften ommeraek goed, zoas bi’jglieks veul exemplaoren van de infermetieve routegidsen die de stichting de laeste jaoren uutgaf. Veur mar liefst krapan € 4000,- an boeken en gidsen wodden in de periode van Eupen Stal verkocht.

Van ’Vroeger is veurgoed veurbi’j;’ is intied mit mekeer al de helte van de eerste oplaoge van 800 stoks verkocht. Et liekt d’r op dat die eerste oplaoge nao de kommende sutelaktie, die op 3 september uut aende gaon zal, uutverkocht raekt. (Foto: Sietske Bloemhoff)   

Stellingwarf in Vierdaegse Nijmegen

 

Netuurlik doen d’r alle jaoren ok Stellingwarvers mit an de Vierdaegse van Nijmegen. Da’s gien ni’js. Mar mooi is et vanzels wel as dielnemers zien laoten waor ze wegkommen. En mit riegelmaot laoten ok Stellingwarvers dat zien. Zo kuierde een peer jaor leden Geert Dekker mit zien kollegakuierders uut Wolvege de tocht in shirties mit een Stellingwarver tekst. Dit jaor dee Arie den Blanken van Makkinge, hi’j is o.e. lid van de Raod van Advies van de Stellingwarver Schrieversronte, mit en hadde de Stellingwarver vlagge van Oost an zien rogzak hangen. Bi’j ankomst op de laeste dag stak hi’j liekewel de vlagge in top van een hanteerbere vlaggemast, zodat zien bruur him herkennen zol. En dat lokte, want die maekte disse foto!

Ni’je roman van Johan Veenstra  prissenteerd

  

Vri’jdagaovend kwam de zeuvende roman van Johan Veenstra ’Vroeger is veurgoed veurbi’j’ uut tiedens een literaire aovend in mfc De Ni’je Stienze in Ni’jhooltpae.

De schriever gaf et eerste exemplaor an Sippy Tigchelaar die bi’j Omroep Frieslaand warkt het en indertied bi’j Veenstra thuuskwam om zien radioverhaelties op te nemen. Johan Veenstra vertelde anslutend op indrokwekkende wieze over een pat uut zien ni’je roman, zodat de ongeveer tachtig meensken die de aovend mitmaekten veur een groot diel et boek mitien anschaften. Veenstra wodde tiedens de aovend interviewd deur neerlandikus Peter Riksma uut et Drentse Zaandpol, mar van vroeger uut Wolvege. Et doel is dat een diel van dit interview laeter dit jaor plaetst wodden zal in et Stellingwarfs tiedschrift ’De Ovend’.

  

Veur meziek zorgde de Grunninger Jan Henk de Groot uut Hoogezaand. Ok dat bleek een schot in de roze te wezen; zien optreden, mit o.e. et bekende ‘De mama van Michel’, wodde ommeraek wardeerd.

Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen eupende en sleut de aovend en vertelde o.e. over de aktiviteiten van de SSR die d’r de kommende tied an zitten te kommen, zoas kommend weekaende et straottheater De Verdwenen Peerden, op 1 september de prissentaosie van et boek van Freddie de Vries, de sutelaktie vanof 3 september en de première van de film ‘Daor klept de klokke weer’ op 13 september.

(Foto’s: Lenus v.d. Broek)