Ofsluting kursus Laandschopsgeschiedenis Der Izzerd en omgeving

laandsch. 24-5-16

Mit mekeer op ’e fiets deur et dörpsgebied van Der Izzerd, Oolde- en Ni’jhooltwoolde, zo wodde  op deensdagaovend 24 meie de kursus Laandschopsgeschiedenis, die dit veurjaor in Der Izzerd holen is, ofsleuten. Tiedens de fietstocht was d’r ommedaenken veur de ontstaonsgeschiedenis van et laandschop en de kultuurhistorische elementen die daor nog in weeromme te vienen binnen. Zo wodden o.e. de ‘poolder’ van Der Izzerd, et oerdal van de Oolde Kuunder en et oolde karkhoffien van Hooltwoolde opzocht. Via de Heirweg (Ni’jhooltwoolde) gong et an op ’e Scheene, die de greens vormt tussen Der Izzerd en Hooltpae. Kursusleider Dennis Worst leut tiedens de tocht o.e. zien hoe hi’j grondborings uutvoert en wat zoe’n onderzuuk je as onderzuker vertellen kan. Zo blieken d’r onder de ophoging van de karkeheuvel op et oolde karkhof van Hooltwoolde nog resten vene te zitten (zie foto). An de haand daorvan vertelde Worst de kursisten ien en aander over et laandschop zoas dat d’r in de twaelfde of dattiende ieuw uutzien hebben moet, doe wodde de karke op dat plak sticht.

Et doel is dat de Stellingwarver Schrieversronte in 2017 opni’j een kursus Laandschopsgeschiedenis anbieden zal, mar dan weer in een eer Stellingwarfs dörp.

Dennis an et boren, 24516

Dennis Worst dot een grondboring op et oolde karkhof van Hooltwoolde.

Foto’s: Joop Sanders

Kursus Laandschopsgeschiedenis Appelsche ofsleuten

laandsch. Appelsche

Drs. Dennis Worst (links) mit de kursisten op et ni’je Bosbargpad. (Foto: Lenus v.d. Broek)

Zaoterdagmorgen 25 april wodde de kursus Laandschopsgeschiedenis in Appelsche ofsleuten. Krek as eerder in Else en Oosterwoolde was d’r ok now weer veul belangstelling en wardering veur disse biezundere kursus. Deur goed 25 personen wodde de uut zes dagdielen bestaonde kursus volgd. De afsluting beston uut een interessaante excursie o.l.v. Jantsje Bijmholt van Staotsbosbeheer- zi’j volgde ok de kursus – en kursusleider Dennis Worst van Else. Tiedens de uut vier aovenden en twie excursies bestaonde kursus Laandschopsgeschiedenis is d’r behalven ommedaenken veur de geschiedenis van et laandschop o.m. andacht veur de netuur van et betreffende gebied; Corné Joziasse van Staotsbosbeheer was om die reden iene van de kursusleiders. De ere aovends wodden verzorgd deur drs. Dennis Worst (laandschopsgeschiedenis en geschiedenis Appelsche) en dr. Henk Bloemhoff (veldnaemen Appelsche).

De kursus Laandschopsgeschiedenis wodde opni’j organiseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte, dit keer i.s.m. de Historische Verieninge van Appelsche e.o. Dörpen die ok interesse hebben veur disse unieke kursus kun kontakt opnemen mit de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.

kursus Appelsche

Exkursie kursus Laandschopsgeschiedenis in de Blauwe Bos

blauwe bos

Op zaoterdagmorgen 17 meie wodde de Kursus Laandschopsgeschiedenis, die in april en meie in Oosterwoolde holen is, ofsleuten mit een exkursie. In de kursus was d’r ommedaenken veur de biezunderheden van mit naeme et laandschop om Oosterwoolde henne. An de kursus deden een kleine dattig meensken mit. De ofslutende exkursie was o.l.v. Emiel Beijk van Staatsbosbeheer in de Blauwe Bos bi’j De Haule. De kursus Laandschopsgeschiedenis, een initiatief van drs. Dennis Worst van Oosterwoolde en orgeniseerd deur de Stellingwarver Schrieversronte, wodde eerder in Else holen.

Kursus Laandschopsgeschiedenis gaot op 31 meert in Oosterwoolde uut aende

Op 31 meert gaot in De Miente in Oosterwoolde de kursus Laandschopsgeschiedenis uut aende. De kursus is ontwikkeld deur drs. Dennis Worst, hi’j is ok iene van de kursusleiders. De ere drie kursusleiders bin Oosterwoolde-kenner Rienk Klooster, Henk Bloemhoff (taelkundige) en Emiel Beijk van Staatsbosbeheer. De kursus wodde eerder, mit biezunder veul sukses, in Else geven. De kursus bestaot uut vier aovens en twie exkursies; de kosten bin € 49,50, veur leden van de Historische Veriening gelt een kotting van € 10,00. Je opgeven kan bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop. Omreden d’r veul belangstelling verwaacht wodt is et zaeke om dat z.g.m. te doen. Meer gegevens én de gegevens om je an te mellen bin te lezen deur even te klikken op: cursus-landschapsgeschiedenis2014 (2).