Boekekraante 2019

Al veurdat de boekekraante veur 2019 drokt is, is hi’j as pdf digitaal in te zien. De boekekraante wodt in de twiede helte van augustus huus-an-huus vespreided in de beide Stellingwarver gemienten. Wie liekewel een busse het mit ‘nee-stikkers’ krigt de kraante niet.

Boekekraante 2015/2016 klaor!

boekekrgerrie

Op de laeste dag van juli wodde in Berkoop de ni’jste Stellingwarver boekekraante ‘Twie pond ’n stuver’ bezorgd. Et aldereerste exemplaor was veur Schrieversrontevri’jwilligster Gerrie Koopstra van Else. Gerrie zit sund jaor en dag in de warkgroep Publiciteit die veur et uutgeven kunnen van de jaorlikse boekekraante zorgt. Zo gadderen de warkgroepkeden alle jaoren de adverteensies bi’j mekeer die neudig binnen om disse uutgifte mit meugelik te maeken. De Stellingwarver Schrieversronte is vanzels ommeraek wies mit al die adverteerders, sommigen adverteren al meer as 30 jaor in de boekekraante. De Schrieversronte is vanzels minstens zo wies mit de warkgroep die him alle jaoren opni’j inzet veur o.e. ‘Twie pond ’n stuver’. De warkgroepsleden (behalve Gerrie Koopstra bin dat Anneke Koopstra, Albertha Zwaagstra, Akkie Zijlstra en Koop Oosterloo) zetten heur op veul meer fronten in veur de SSR. Zo helpt Gerrie Koopstra o.e. mit an de sutelaktie, staot in de SSR-kraom op de streekmark van Berkoop en  helpt mit tiedens aovens mit lezings. Tegere mit heur man Kees was ze 31 juli aktief as ‘oppas’ bi’j de SSR tiedens Eupen Stal.

De boekekraante ‘Twie pond ’n stuver’ wodt deur PostNL in weke 33 huus-an-huus verspreided in beide Stellingwarver gemienten. Dat is aanderhalve weke veurdat de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte begint. (Foto: Sietske Bloemhoff)

 

Boekekraante 2014

In weke 33 wodt de boekekraante ‘Twie pond ’n stuver’ 2014 deur PostNL in hiel Stellingwarf huus-an-huus verspreided. Een inkelde keer komt et liekewel veur dat iene de kraante niet krigt. Ie kun die dan vanzels nog even opvraogen bi’j de Schrieversronte in Berkoop, mar de kraante is now ok digitaal in te zien, deur te klikken op:

Boekekraante

Veur alle dudelikhied: meensken die een ja-nee stikker op de brievebusse hebben, kriegen de kraante niet!