Een ni’j begin maeken

De Stellingwarver dienst was in de oolde karke van Berkoop (foto: Lenus v.d. Broek)

Zundagmorgen wodde in de karke van Berkoop et jubileumjaor van de Stellingwarver Schrieversronte ofsleuten mit een Stellingwarver dienst. Een kleine veertig meensken weren naor de oolde karke kommen waor dr’Rienk Klooster uut Liwwadden een preek hul over een ni’j begin maeken. Hi’j hul et karkevolk veur daj’ je altied ofvraogen moeten: waor bin ik mit an de gang en wat zol ik ok al weer? Et is dan belangriek om naor je oorspronkelike uutgangspunt weeromme te gaon. Niet de deur verschillende tredisies vaaastestelde dogma’s doen d’r dan an toe, mar de oorspronkelike bosschop van rechtveerdighied en gerechtighied. De Stellingwarver lieten wodden goed mitzongen bi’j et orgelspul van Arend Doornheim uut Oosterwoolde.

Zoe’n veertig meensken maekten de dienst mit (foto: Lenus v.d. Broek)

Dr. Rienk Klooster uut Liwwadden: ‘Ie moe’n je altied ofvraogen: waor bin ik mit an de gang en wat zol ik ok al weer?’ (foto: Lenus v.d Broek) 

De Stellingwarfstaelige lieten woddden goed mitzongen (foto: Lenus v.d. Broek)

Nao ofloop gongen de meerste bezukers mit naor et gebouw van de Schrieversronte om nog evenpies nao te praoten. Daor sleut Schrieversronteveurzitter Ype Dijkstra et jubileumjaor of mit eeen kotte toespraoke mit speciaole daankwoorden veur de meensken die de dienst mit meugelik maekt hadden omdat ok et geleuf een domein is waor de Schrieversronte him had veur maekt om de eigen tael bruken te kunnen. De preek van dr. Rienk Klooster zal in et feberwaorinommer van et Stellingwarver tiedschrift De Ovend opneumen wodden. 

Schrieversronteveurzitter Ype Dijkstra sleut et jubileumjaor of en daankte iederiene die o.e. de Stellingwarver dienst mit meugelik maekt hebben (foto Lenus v.d. Broek)

 

Slot-ienakteraovend: in ien woord prachtig!

De tenielploeg ‘TZN’ van De Hoeve speulde de speciaole jubileumienakter Veertig jaor! Et fesien van Harmen Houtman (foto: S.A. Bloemhoff).

Tenielploeg ‘De Hoek van Zevenwouden’ van Berkoop speulde de hilarische ienakter De schriever veur et dörpsbelang van Trinus Riemersma, die vanuut et Fries in et Stellingwarfs vertaeld wodde deur Sjoukje Oosterloo (foto: S.A. Bloemhoff).

Deur op ienakters te klikken is een foto-impressie van de slot-jubileumaovend van de Stellingwarver Schrieversronte te zien.

Slot-ienakteraovend: in ien woord prachtig!

Vri’jdagaovend 14 december wodde de laeste ienakteraovend van dit jaor holen, die deur de Stellingwarver Schrieversronte vanwegens et 40-jaorig jubileum orgeniseerd wodde. Disse laeste jubileum-slotaovend was in et MFC ‘De ni’je stienze’ in Ni’jhooltpae. Mit mekere 150 meensken geneuten van twie prachtig opvoerde ienakters en een sfeervol optreden van et Onderdukerskoor van Berkoop.

De eerste ienakter wodde fleurig, kundig en mit vaosie brocht deur tenielploeg TZN van De Hoeve. Et gong om de speciaole jubileumienakter Veertig jaor. Et fesien, die schreven wodde deur Harmen Houtman. De van Ni’jhooltpae ofkomstige schriever zol laeter op de aovend daorveur nog in de bloemegies zet wodden deur Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra.

De twiede ienakter die speuld wodde was De schriever veur et dörpsbelang van de Friese schriever Trinus Riemersma. De ienakter wodde een peer jaor leden op een veurtreffelike wieze in et Stellingwarfs vertaeld deur Sjoukje Oosterloo. De bekende tenielploeg De hoek van Zevenwouden van Berkoop brocht et stok onder regie van Fenna bruinenberg van Oosterwoolde op een grandioze wieze naor veuren. Zonder ok mar ienkeer te stoeken en zonder souffleur wodde de hilarische ienakter ‘levensecht’ opvoerd mit tal van speulers midden in et pebliek en mit een glaansrolle veur Lute Winters die ‘schriever Turkstra’ uutbeelde.

Et Onderdukerskoor van Berkoop (foto: S.A. Bloemhoff).

Tussen de bedrieven deur zorgde et Berkoper Onderdukerskoor veur sfeervolle zang. Et rippertoire varieerde van Stellingwarver lieties as ‘Waor de Lende’ tot bekende, vaeks wat ooldere lieties. Et koor sleut zien twiede optreden of mit et Stellingwarfs volkslied én et Berkoper dörpslied. 

An et slot van disse butengewoon slaegde ienakteraovend wodden beide tenielploegen en et koor nog es van hatte bedaankt deur Schrieversronte-veurzitter Ype Dijkstra en wodde alderdeegst veur de twiede keer deur alle dielnemers en bezukers et Stellingwarfs Volkslied zongen. Een mooiere ofsluting van de riegel jubileumienakteraovenden had de jaorige Schrieversronte him van teveuren niet bedaenken kund!

Achtste ienakteraovend op 14 december

Op vri’jdagaovend 14 december is et alweer toe an de achtste ienakteraovend, die de Stellingwarver Schrieversronte dit jaor orgeniseert vanwegens et 40-jaorig jubileum. Op die aovend zullen d’r twie ienakters speuld wodden. De deur Harmen Houtman schreven speciaole jubileum-ienakter Veertig jaor, et fesien zal naor veuren brocht wodden deur T.Z.N., de tenielploeg van De Hoeve. De tenielklub ‘De hoek van Zevenwouden’ van Berkoop speult de hilarische ienakter De schriever veur et dörpsbelang van Trinus Riemersma. Die ienakter wodde indertied deur Sjoukje Oosterloo ommezet van et Fries in et Stellingwarfs.

Et doel was dat de aovend holen wodden zol in Berkoop, mar omreden daor (nog) gien geschikte ruumte veurhanen is, wodt d’r uutweken naor et MFC in Ni’jhooltpae.

Disse veurlopig laeste ienakteraovend kan d’r vanzels ok weer luusterd wodden naor prachtige meziek, daorveur zorgt et Onderdukerskoor van Berkoop. Tiedens de aovend zorgt de warkgroep Publiciteit opni’j veur een grote verlotting daor hiel veul mooie priezen mit te winnen binnen. Et pergramme begint om acht ure, de toegang is ommenocht.

Tegen de 120 meensken maekten prachtige ienakteraovend in Blesdieke mit

Veur dit mooie fotoalbum van de ienakteraovend in Blesdieke zorgde Lenus van der Broek

Tegen de 120 meensken maekten prachtige ienakteraovend in Blesdieke mit

In de tot een echte tenielzael ommebouwde loods van mechanisaosiebedrief Demmink wodde oflopen zaoterdagaovend een prachtige ienakteraovend holen. Et gong alweer om de zeuvende ienakteraovend, die de Stellingwarver Schrieversronte dit jaor vanwegens zien 40-jaorig jubileum orgeniseert. Disse aovend was keuzen veur een wat ere opzet as de zes eerdere aovenden. Zo las veur et schoft de suksesvolle schriefster Sjoukje Oosterloo veur uut eigen wark. Zoe’n 120 meensken geneuten van heur vaeks humoristische verhaelen over daegelikse dingen, die veur veul meensken hiel herkenber bleken. Slim aorig was ok heur verhael over et kesteel van kesteelheer Gregorius dat in Blesdieke staot. Nao et optreden van Oosterloo was d’r een al even mooi optreden van singer-songwriter Serge Epskamp uut Zaandhuzen. Van him verscheen kotleden de prachtige cd ‘Oer’, mit daorop tien lieties in et Aachterhoeks, en daorvan leut Epskamp een flink tal heuren.

De prissentaosie was disse aovend in hanen van Schrieversronte-direkteur Sietske Bloemhoff, die o.e. heur grote wardering toonde veur mechanisaosiebedrief Demmink. Vanwegens et leeg- en schonemaeken en et inrichten tot een tenielzael kon de loods twie daegen niet deur et bedrief bruukt wodden. ‘Dat zoks in disse tied nog allemaole meugelik is, is echt fantastisch,’ neffens Bloemhoff. ‘Ok deur zoe’n inzet blift een dörp leefber en dat bliekt hier vanaovend in Blesdieke meer as.’

De Pollepraoters

Nao et schoft was et de beurt an de tenielspeulders van de Pollepraoters van Blesdieke zels. Zi’j brochten de kolderieke ienakter ‘De schriever veur et dörpsbelang’ naor veuren. Die ienakter, die indertied schreven wodde deur de Friese schriever Trinus Riemersma, vertelt et verhael van Gerben Turksma, hi’j is ankommend schriever. Nao de zaekelike vergeerdering van et Dörpsbelang lest Gerben et pebliek een stokkien veur uut eigen wark. En omreden hi’j een beginneling is hoopt hi’j op reaksies uut de zael. Now, en die krigt hi’j ommeraek! Aenlik vienen de meensken uut et dörp et hiele verhael van Turksma mar niks. De ien nao de aander levert kritiek en vint dat bepaolde passages uut et verhael schrapt wodden moeten. De kritische dörpsbewoners wodden ommeraek goed daelezet deur de speulders van Blesdieke, zodat de ienakter tot zien volle recht kwam. De ienakter wodde indertied vanuut et Fries in et Stellingwarfs ommezet deur Sjoukje Oosterloo.

De aovend wodde ofsleuten mit gezellige meziek van Easy-Eric, zodat de laeste Blesdiekigers dikke nao twaelven op huus angongen. Veul meensken gongen butendat mit een mooie pries naor huus, want de warkgroep Publiciteit van de Stellingwarver Schrieversronte had ok now weer veur een antrekkelike verlotting zorgd.

Zundag 13 jannewaori: Stellingwarver dienst in Berkoop

Op zundagmorgen 13 jannewaori is d’r in de karke van Berkoop een Stellingwwarver dienst. Domenee Rienk Klooster gaot veur in de dienst, die om half tiene begint. Et onderwarp van disse biezundere dienst is ‘Een ni’j begin maeken’. Veur dat onderwarp is keuzen naor anleiding van Mattheus 4: 12-25. De Stellingwarver dienst kan zien wodden as de ofsluting van et jubileumjaor van de Stellingwarver Schrieversronte.