Hoe schrijf je ’t Stellingwerfs

Wij gaan beginnen met onze cursus e-learning Stellingwarfs! Met regelmaat zal het aanbod
aangevuld worden, niet alleen met informatie maar ok met lesopdrachten.
We gaan eerst aan de slag met de klanken van het Stellingwarfs. Na de informatie hierover kan door
het uitvoeren van een paar opdrachten de opgedane kennis getoetst worden.

e-learning Stellingwarfs

De kommende tied zal op de webstee StellingPlus de hieltied meer ommedaenken kommen veur de ni’je Internetkursus E-learning Stellingwarfs (in opbouw). Bi’j de kursus zal gebruuk maekt wodden van et Verklarend Handwoordenboek Stellingwarfs – Nederlands. Dat woordeboek is daoromme begin oktober 2010 al op disse webstee plaetst.
Et eerste diel van de ni’je kursus zal ansluten bi’j de al jaoren bestaonde kursus Stellingwarfs veur beginners.