Harmen Houtman dreug veur uut eigen wark

  

Tiedens een gezaemelike literaire aovend van de Fryske Krite en de Stellingwarver Schrieversronte dreugen de schrievers Martsje de Jong (Fries) en de Stellingwarver Harmen Houtman veur uut eigen wark. Harmen Houtman, die mit een ni’je bundel in de weer is, dreug disse aovend veural veur uut zien dichtbundel ‘Dichterbi’j’. Vermoedelik nog dit jaor verschient zien bundel mit verhaelen, waor now al veul belangstelling veur is. Op de aovend, die holen wodde in De Miente in Oosterwoolde, dee boekhaandel Bruna goeie zaeken. De aovend wodde orgeniseerd in et kader van de Stellingwarver en Friese sutelaktie en boekeweken. (Foto’s: Lenus v.d. Broek)

Makkinge: Kattinga!

 

Op 6, 7 en 8 juli veraandert Makkinge in Kattinga. Daor wodt dan op een hiele eigen meniere, bi’j de meule, et sprokien De Gelaarsde Kat een tal keren opvoerd. Ok et Stellingwarfs komt an bod in et pergramme. Et meziekkörps Crescendo speult o.e. et Stellingwarfs Volkslied. Zie veerder op www.kattinga.nl/

Foto’s: Anneke Koopstra (rechts) en Sietske Bloemhoff

Paoskevuur in Hooltpae

  

Paoskevuur in Hooltpae! En wat zongen ze eertieds in Hooltpae om mar genoeg branige veur et Paosvuur te kriegen?
Hej’ je nog een oolde maande / Hej’ je nog een bossien riet? / Aanders wil oons paosvuur niet branen / Aanders braant oons paosvuur niet (bron Stellingwarfs Woordeboek, foto’s Harmen Houtman)

120. Mooi da’j west bin’n… gauw weer komm’n

mooi-daj-appelsche  mooi-daj-appelsche-2

‘Mooi da’j west bin’n… gauw weer komm’n’ is te lezen op ‘e aachterkaante van et toegangsbod bi’j de ingang naor et eupenlochttheater De Koele van Appelsche. Et is mitien nommer 120 in de rebriek Stellingwarfs in ‘t ‘wild’. Et is vanzels wel een betien jammer dat de spelling van et Stellingwarfs niet goed bruukt is… Dan zol d’r ommes staon hebben: ‘Mooi daj’ west binnen… gauw weer kommen’. Veur de foto’s zorgde Renzo Bruggink uut Raevenswoold.

95. Meulemaad

Meulemaad 3

In Oosterwoolde-Noord bin d’r een tal straoten vernuumd naor oolde veldnaemen die op dat plak eertieds veurkwammen. Veul straotnaemen hebben daoromme as laeste woorddiel ‘maad’, in et Stellingwarfs liekewel ‘maod’. En maod, of meerstal bruukt in et meervoold maoden, bin van ooldsher hujlanen. Ien van de straotnaemen mit ‘maad’ is dan, wat et eerste diel angaot, wel weer in et Stellingwarfs, dat is de Meulemaad. Van sommige eren is dat muuilik te zeggen: want Noordmaad, Winkelmaad, Blauwmaad en Evertsmaad bin van die naemen die in et Nederlaans en in et Stellingwarfs op dezelde wieze schreven wodden… We kommen daor in disse rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’ laeter nog weeromme!