Harmen Houtman dreug veur uut eigen wark

  

Tiedens een gezaemelike literaire aovend van de Fryske Krite en de Stellingwarver Schrieversronte dreugen de schrievers Martsje de Jong (Fries) en de Stellingwarver Harmen Houtman veur uut eigen wark. Harmen Houtman, die mit een ni’je bundel in de weer is, dreug disse aovend veural veur uut zien dichtbundel ‘Dichterbi’j’. Vermoedelik nog dit jaor verschient zien bundel mit verhaelen, waor now al veul belangstelling veur is. Op de aovend, die holen wodde in De Miente in Oosterwoolde, dee boekhaandel Bruna goeie zaeken. De aovend wodde orgeniseerd in et kader van de Stellingwarver en Friese sutelaktie en boekeweken. (Foto’s: Lenus v.d. Broek)

95. Meulemaad

Meulemaad 3

In Oosterwoolde-Noord bin d’r een tal straoten vernuumd naor oolde veldnaemen die op dat plak eertieds veurkwammen. Veul straotnaemen hebben daoromme as laeste woorddiel ‘maad’, in et Stellingwarfs liekewel ‘maod’. En maod, of meerstal bruukt in et meervoold maoden, bin van ooldsher hujlanen. Ien van de straotnaemen mit ‘maad’ is dan, wat et eerste diel angaot, wel weer in et Stellingwarfs, dat is de Meulemaad. Van sommige eren is dat muuilik te zeggen: want Noordmaad, Winkelmaad, Blauwmaad en Evertsmaad bin van die naemen die in et Nederlaans en in et Stellingwarfs op dezelde wieze schreven wodden… We kommen daor in disse rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’ laeter nog weeromme!

 

57. ‘t Kalverkaampie

Kalverkaampie, Annie

An de Zuderweg in Steggerde ligt de minicamping ‘t Kalverkaampie. Vroeger leupen de kalver vaeks in een kaampien laand vlakbi’j de boerderi’je. Dat was ok et geval in Steggerde, vandaor disse mooie Stellingwarver naeme die an eertieds herinneren dot. De foto wodde veur Stellingwarfs in et ‘wild’ instuurd deur Annie Dedden.