Psalm 8 in et Stellingwarfs

Kommende zundag 26 meie is et bekende Kwartettekoar van Hindrik van der Meer veur de 25ste keer in aktie in et kader van de ’Ofscheidstoernee’ van Hindrik die veurig jaor 80 wodde. Et koor is now over de helte van 44 optredens in karken overal in de perveensie.

Now zundag is et koor, mit begeleiding van fluite, klarinet, fagot en piano om 9.30 uur in de Deupsgezinde karke van Wolvege. Biezunder is dat dan ook een psalm in et Stellingwarfs zongen wodt. ‘Elke tael het et recht om heurd en spreuken te wodden’, is et devies van et koor. Niet alliend et Nederlaans en het Fries dus, mar krek lieke goed ok et Stellingwarfs. Om dat te onderstrepen zingt et koor mit en veur de Stellingwarvers Psalm 8 in die tael. Veerder staot de ni’je Friestaelige bundel “Hertslach” op et pergramme.

Psalm 8

Jow naeme, Heer, wodt prezen hier op eerde, 

jow majesteit , Heer, is van grote weerde. 

De kiendermonden numen Jow as Heer; 

Jow vi’janen en strieders bin niet meer. 

Zie ik de hemel mit zien goolden lochten: 

wat is de meenske dat Jow him bedochten? 

Jow maekten him krapan een engel liek 

en kroonden him as keuning van jow riek. 

De meenske heerst, hi’j het alles in hanen: 

schaopen en ossen, beesten van de lanen. 

Voegels en vissen, dieren uut et meer. 

Wi’j priezen hier op eerde Jow, o Heer. 

Gedichten op stienen

Links: Johan Veenstra voert et woord; rechts: iene van de stienen mit een gedicht (© Lenus v.d. Broek)  

Zaoterdagmorgen 11 meie onthulde oold-borgemeister Gerard van Klaveren van Stellingwarf-Westaende in et netuurgebied de Rottige Miente in Ni’jtriene twieje van vier stienen mit Stellingwarver gedichten. Veurdat dat liekewel gebeurde hadde hi’j van raodslid René de Klein een replika van iene van die stienen kregen. De vier stienen, die verspreided liggen in dit biezundere en nog redelik oorspronkelike netuurgebied, bin et ofscheidskedo veur Van Klaveren. Hi’j was borgemeister van West-Stellingwerf in de periode 2005 tot 2017.

Schriever en dichter Johan Veenstra was vraogd en schrief de gedichten speciaol veur dit kedo. Veenstra voerde zaoterdag ok zels nog even et woord, en d’r was een kuier langs de stienen.

In et juninommer van et Stellingwarver tiedschrift ’De Ovend’ vertelt Johan Veenstra over et schrieven van de vier gedichten. Hi’j geft daorbi’j o.e. per gedicht an waoromme hi’j now juust dat gedicht schreef en waor aj’ et vienen kunnen. Over et gedicht dat op ’e foto te zien is, schrift hi’j:

De Scheene stroomt wondermooi deur dit prachtige gebied. Et waetertien schient in vroeger daegen greuven te wezen, mar veur mi’j is et een reviertien. Awwe over et fietspad in de richting van Munnikeburen gaon, staot d’r een prieelachtig infermaosiegebouwgien van Staotsbosbeheer an et waeter. In dit gebouwgien ligt de stienen plaete mit et gedicht Visker. Een visker die de foeken uutzet het, weer naor huus toe veert, en hoopt op een flinke vangst.

Harmen Houtman dreug veur uut eigen wark

  

Tiedens een gezaemelike literaire aovend van de Fryske Krite en de Stellingwarver Schrieversronte dreugen de schrievers Martsje de Jong (Fries) en de Stellingwarver Harmen Houtman veur uut eigen wark. Harmen Houtman, die mit een ni’je bundel in de weer is, dreug disse aovend veural veur uut zien dichtbundel ‘Dichterbi’j’. Vermoedelik nog dit jaor verschient zien bundel mit verhaelen, waor now al veul belangstelling veur is. Op de aovend, die holen wodde in De Miente in Oosterwoolde, dee boekhaandel Bruna goeie zaeken. De aovend wodde orgeniseerd in et kader van de Stellingwarver en Friese sutelaktie en boekeweken. (Foto’s: Lenus v.d. Broek)

Makkinge: Kattinga!

 

Op 6, 7 en 8 juli veraandert Makkinge in Kattinga. Daor wodt dan op een hiele eigen meniere, bi’j de meule, et sprokien De Gelaarsde Kat een tal keren opvoerd. Ok et Stellingwarfs komt an bod in et pergramme. Et meziekkörps Crescendo speult o.e. et Stellingwarfs Volkslied. Zie veerder op www.kattinga.nl/

Foto’s: Anneke Koopstra (rechts) en Sietske Bloemhoff

Paoskevuur in Hooltpae

  

Paoskevuur in Hooltpae! En wat zongen ze eertieds in Hooltpae om mar genoeg branige veur et Paosvuur te kriegen?
Hej’ je nog een oolde maande / Hej’ je nog een bossien riet? / Aanders wil oons paosvuur niet branen / Aanders braant oons paosvuur niet (bron Stellingwarfs Woordeboek, foto’s Harmen Houtman)