Iers in et eupenbaor in Donegal

Kotleden was Anne Henk Bloemhoff uut Leuven veur zien wark in Westport in Donegal in et westen van Ierlaand. Hi’j zag daor dat et Iers, een Keltische tael, nog volop bruukt wodt. Ok in et eupenbaor, zoas op plaknaemebodden. Mar ok op et vliegveld daor in de buurt, in et kefé en bi’jglieks op verwiezingsbodden in de universiteit.

Onder et koppien Meertaelighied bin meer van zokke mooie veurbeelden van et gebruuk van kleine taelen in et eupenbaor te zien. As jim daor ok veurbeelden van hebben of die de kommende vekaansietied zien zullen: veur et plaetsen daorvan op StellingPlus kun foto’s deurstuurd wodden naor s.a.bloemhoff@gmail.com. In et veuren daank!

Gaelic: twietaelighied in Schotlaand

Harmen Houtman stuurde een peer foto’s uut twietaelig Schotlaand. Hi’j vertelt daorbi’j: veural op de Orkney-eilanen (Noordkust) en de Hebrieden (eilanen an de Westkust van Schotlaand) zetten ze heur ommeraek in veur et Gaelic, iene van de oolde Keltische taelen. Op bodden, straotnaembodden, verkeersboden, mar ok op ‘e tillevisie wodt disse oolde tael niet vergeten en nog veul bruukt.

Meertaelighied in Mestricht

Zoas wi’j foto’s van Stellingwarfs in et wild bi’j mekeer gadderen, zollen d’r ok een hieleboel foto’s van Limburgs/Mestrichts in et wild te maeken wezen. In Mestricht staot de eigen Mestrichtse naeme vaeke onder de Nederlaanse naeme op ‘e straotnaembotties. Kersemarkt wodt dan Keesmerret. En in et Van der Valk-hotel daor we een naacht slaopen hebben, staon allegeer teksten in et Limburgs/Mestrichts in de vloerbedekking die in de gangen van et hotel ligt. (Tekst en foto’s: Johan Veenstra)

Meertaelighied in Duutslaand

In de Landkreis Heidekreis in Duutslaand wodt ok gebruuk maekt van meertaelighied op plaknaembodden. Een mooi veurbeeld daorvan is op disse foto te zien die deur Henk Bloemhoff maekt wodde in de omgeving van Schneverdingen / Snevern. Et twietaelige plaknaembod is in et Hoogduuts en Nederduuts.