Lunchlezing Tresoar deur Otto de Vent en Henk Bloemhoff

Otto de Vent en Henk Bloemhoff vertelden over et veldnaeme-onderzuuk van de Stellingwarver Schrieversronte in de weke dat et Stellingwarfs centraol ston in KH/Laand van Tael (lunchlezing in Tresoar, Liwwadden, 7 juni 2018)

Oosterwoolde, Blesdieke, Peperge en De Blesse, dat weren de dörpen die centraol stonnen in de lezing over et veldnaeme-onderzuuk in Stellingwarf, die brocht wodde in et kader van Kulturele Heufdstad. Dat gaot om et onderzuuk dat deur de Stellingwarver Schrieversronte in de jaoren tachtig van de veurige ieuw begonnen is en dat him veurig jaor weer naodrokkelik zien laoten het mit een grote publikaosie over de veldnaemen van Oosterwoolde (i.s.m. de historische verieninge van dat dörp). Dat boek is et zeuvende diel in de serie ‘Veldnaemen van Stellingwarf’. Henk Bloemhoff vertelde in disse lunchlezing over et tot staand kommen van dat diel, ok om een beeld te geven over et onderzuuk naor de Stellingwarver veldnaemen in et algemien. Hi’j leut ok, ´roegweg´, de staand van zaeken per dörp zien. In et twiede diel van de lezing gong Otto de Vent in op et lopende onderzuuk naor de veldnaemen van de drie dörpen Blesdieke, Peperge en De Blesse, dörpen dus an de zunnekaante van De Lende. Netuurlik kon in et kotte bestek niet alles behaandeld wodden, mar wel wodde op een tal biezundere punten, zoas de (‘Friese’) (laand)weer, et ‘Jonkersland’ en twie zonuumde hussen (‘entekooien) van de dörpsgebieden ingaon, dit alles an de haand van de kaorte van West-Stellingwarf van Eekhoff (midden 19de ieuw) en aander beeldmateriaol. Et onderzuuk van Otto de Vent lopt nog diepgrevend deur. Al was et tal bezukers bescheiden, et gong wel om biezunder geïnteresseerde liefhebbers. Dat al mit al weren de veur- en naogesprekken langer as de lezing zels (van een ure).

Foto’s: Nelleke van Veen

Wille mit Tomke en zien vrunties!

  

Janke Nijboer las veur bi’j ‘Berend Botje’ in Berkoop (foto’s: Lenus v.d. Broek)

  

Wiesje Mulder las veur bi’j ‘De Kinderkei’ in Wolvege (foto’s: Lenus v.d. Broek)

De ukken van kienderopvang ’De Kinderkei’ in Wolvege en ukkespeulplak ’Berend Botje’ in Berkoop konnen maendagmorgen as eersten genieten van de ni’jste verhaelties van Tomke en zien kammeraoties. Daor gong veur de elfde keer de Stellingwarver veurleesaktie veur alle kiender van de ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang in hiel Stellingwarf uut aende. Veurlezers op die beide lekaosies weren Wiesje Mulder (Wolvege) en Janke Nijboer (Berkoop). Tegere mit nog 18 vri’jwilligers van de Stellingwarver Schrieversronte zorgen zi’j d’r veur dat disse zo mooie aktie ieder jaor weer uutvoerd wodden kan.

’Tomke en zien vrunties’ is et ni’jste boekien mit verhaelen, lieties en spullegies dat kotleden verschenen is. De uutgever d’r van is de Afûk in Liwwadden, veur de Stellingwarver vertaeling zorgt Sjoukje Oosterloo. De Stellingwarver Schrieversronte stelt ieder jaor et ni’jste boekien over Tomke beschikber veur alle ukken van Stellingwarf.

De perveensiaole veurleesaktie wodt veurbereided deur ’It Selskip foar Schriftekennisse’; veur de orgenisaosie in Stellingwarf zorgen Wikje Haan (OOsterwoolde) en Akkie Zeilstra (Raevenswoold).

Zeeuwen zingen ‘Zoutelaande’ in et Stellingwarfs

Stellingwarver weke ‘Lân fan Taal’

 

  

Boven: De Scheve Schaatsband. Onder: et taelepaveljoen MeM. (Foto’s: Sietske Bloemhoff)

‘Zoutelande’ van de Zeeuwse band Bløf wodde zundagmiddag tiedens de eupening van de Stellingwarver weke in et taelepaveljoen MeM  in et ‘Laand van tael’ in Liwwadden van hatte – in et Stellingwarfs – mitzongen deur de vertegenwoordigers van de Zeeuwse weke. Die weke was veurofgaonde an de Stellingwarver weke; zundagmiddag wodde et Zeeuwse stokkien overdreugen an de Stellingwarver Schrieversronte die veur de orgenisaosie van de Stellingwarver weke zorgt. De Stellingwarver variaant van et bekende lied van Bløf wodde uutvoerd deur de Scheve Schaatsband, die tiedens de middag veul meer covers mit een Stellingwarver tekst heuren leut. Veur de vertaeling van ‘Zoutelande’ zorgde Sietske Bloemhoff. Et optreden van de Scheve Schaatsband sleug geweldig goed an, en niet alliend bi’j de fans die mitkommen weren.

Veur de overdracht van et Zeeuws naor et Stellingwarfs zorgden Veronique de Tier, zi’j is o.e. streektaelfunktionaris veur et Zeeuws, en Sietske Bloemhoff van de SSR. De Tier las daorveur et Zeeuwse pat van een gedicht veur, wiels Sietske Bloemhoff et Stellingwarver diel daorvan veurlas. Dat diel wodde schreven deur Attie Nijboer van Oosterwoolde. In de weken dat de streektaelen van Nederlaand heur prissenteerden, wodde deur alle dielnemers zorgd veur een koeplet van een gezaemelik gedicht, op initiatief van de Stellingwarver Schrieversronte.

Kommende donderdagaovend is d’r weer Stellingwarfs bi’j MeM te heuren: daorveur zorgt de hardrockband SOTD uut Else. Zaoterdag en zundag treedt Carolien Hunneman op, zi’j is zaoterdag butendat te heuren in et pergramme ’Uut en Thuus’ op Omroep Frieslaand. Zundagmiddag 10 juni is de laeste Stellingwarver middag, op die middag gaot de weke mit ommedaenken veur et Plattduuts uut aende. Vanof 10 juni prissenteren Europese minderhiedstaelen heur in Liwwadden in et kader van LF2018.

 

Bløf – Zooltelaande

Niks is beter as mit jow de koolde keren

D’r bin meensken die naor waarme lanen emigreren

Mar we hebben gien geld in oonze koolde hanen

Dus gaon we naor je oolden in Zooltelaande

In Zooltelaande

 

En dan zitten we hier in et oolde straandhuus

Waj’ vertellen hoolt me nochter en waarm

Boven mien heufd zie ik grieze wolkens

Ik bin bliede daj’ hier binnen

Bliede daj’ hier binnen

 

Wi’j zitten hier in et gammele straandhuus

Et maekte me toch al nooit uut waor we weren

We verzoepen oonszels in de draank van je vader

Ik bin bliede daj’ hier binnen

Bliede daj’ hier binnen

 

Niks is mooier as mit jow et laand deurkruzen

Op mistroostige plakken je bi’j me te hebben

En te zien dat et goed is

Te zien dat we broezen

En mit wodka en mit bokkens

Tussen reddingsbanen

Ahaaaa…

 

En dan zitten we hier in et oolde straandhuus

Waj’ vertellen hoolt me nochter en waarm

Boven mien heufd zie ik grieze wolkens

Ik bin bliede daj’ hier binnen

Bliede daj’ hier binnen

 

Wi’j zitten hier in et gammele straandhuus

Et maekte me toch al nooit uut waor we weren

We verzoepen oonszels in de draank van je vader

Ik bin bliede daj’ hier binnen

Bliede daj’ hier binnen

 

Ik bin bliede daj’ hier binnen (4x)

 

En dan zitten we hier in et oolde straandhuus

Waj’ vertellen hoolt me nochter en waarm

Boven mien heufd zie ik grieze wolkens

Ik bin bliede daj’ hier binnen

Bliede daj’ hier binnen

 

Ik bin bliede daj’ hier binnen (3x)

 

Wi’j zitten hier in et gammele straandhuus

Et maekte me toch al nooit uut waor we weren

We verzoepen oonszels in de draank van je vader

Ik bin bliede daj’ hier binnen

Bliede daj’ hier binnen

 

In Zooltelaande (3x)

 

(In et Stellingwarfs vertaeld deur Sietske Bloemhoff)

Tomke komt d’r an!

  

Ien groot feest, dát wodt et weer veur alle ukken in de hiele perveensie tussen 4 en 12 juni! Want dan kommen Tomke en zien kammeraoties, krek as ere jaoren, naor zowat alle ukkespeulplakken en kienderdagverblieven toe, ok in Stellingwarf. In die periode bin veurleesvri’jwilligers van de SSR in de weer om de kiender prachtige verhaelties over Tomke, et hontien Romke en Cornelia de kangeroe veur te lezen. En dat allemaole in de eigen tael, dus in de tael van de regio daor de kiender wonen!

Foto’s: Akkie Zeilstra