Stellingwarfs in Obe

Vanwegens een tentoonstelling mit wark van de keunstener Jan Murk de Vries (1919-2015) orgeniseert Tresoar op 13 feberwaori een aovend in Obe (podium veur literetuur, keunst en tael) in Liwwadden. Acht schrievers en vertellers lezen die aovend et deur heur uutkeuzen mooiste laandschopsgedicht of fragment uut een verhael of boek veur. Veur een Stellingwarver bi’jdrege zorgt Femmie van Veen uut Hooltpae. Et pergramme begint om 20.00 ure; Obe vien ie op et plein naost de Oldehove.

Oproep Dichter des Vaderlands

Op Twitter zegt de Dichter des Vaderlands dat et ‘dielen’ van de volgende oproep slim wardeerd wodt: ‘Veur een ni’je bloemlezing mit gedichten in streektael, dialekt (of ere taelen die in Nederlaand spreuken wodden naost et Fries en Nederlaans) he’k jow hulpe vanneuden. Stuur je favoriete vuuf gedichten, gien eigen wark naor: ddvbloemlezing@gmail.com. De bloemlezing verschient in jannewaori 2021 bi’j uutgeveri’je Querido.’

30 jannewaori: aovend over literetuur

Op 30 jannewaori verzorgt Henk Bloemhoff bi’j de SSR in Berkoop een aovend over Stellingwarver literetuur. D’r is die aovend niet alliend ommedaenken veur proza, mar ok veur poëzie, want die dag is et ommes nationaole gedichtedag.
Daornaost is d’r ommedaenken veur de ni’je perveensiaole literaire kaorte, daor ok Stellingwarver teksten in opneumen binnen. Direkteur Bert Looper van Tresoar, et instituut dat de kaorte uutgaf, vertelt daorover. Tot slot van et pergramme wodt de film ‘Daor klept de klokke weer’ vertoond. De aovend begint om 20.00 ure, de toegang is € 5.00, liekewel veur kursisten en kursusleiding Kursus Stellingwarfs is de toegang vergees.

Speciaole uutzendings ’In Twielochten’

In disse, veur veul meensken, smoeke vekaansieperiode zorgt et ni’je Stellingwarver radiopergramme ‘In Twielochten’ twie speciaole uutzendings. Zo wodt op 27 december et verhael ‘De kastaovend van de jeneverkeuning’ van Jouk, de schoelnaeme van Martinus Bakker (1926-1996), verteld deur Klaasje Herder van Oosterwoolde, wiels d’r veerder luusterd wodden kan naor biezundere (streek)meziek. In de uutzending van 3 jannewaori is d’r ommedaenken twie volksverhaelen van Wube Lamers van de Kuunderwal, en is d’r ok veur die keer een biezundere meziekkeuze maekt.

‘In Twielochten’ is elke vri’jdagaovend te beluusteren van zes tot zeuven ure op de lekaole omroep Odrie in Oost-Stellingwarf en op Radio Centraol in West-Stellingwarf. Et pergramme wodt herhaeld op ’e zundagmorgen van negen tot tien ure. ‘In Twielochten’ is trouwens ok via ’live-stream’ op ’e beide websteden van de omroepen te volgen.

Et radiopergramme is een perduktie van de Stellingwarver Schrieversronte en wodt ombeurten prissenteerd deur Sietske Bloemhoff en Kjest Herder; laestnuumde zorgt ok veur de techniek.