Platform Nedersaksisch wodt vandaege aktief op internet

Vandaege 30 meert 2021 zal et ‘Platform Nedersaksisch’ eupend wodden. Et adres van die mooie webstee is: www.nedersaksisch.com. Behalven over et Nedersaksisch zels (Grunnings, Drents, Stellingwarfs, Sallaans, Twents, Aachterhoeks, Veluws) zal die gaon over de kultuur van de Nedersaksische regio en de geschiedenis. Ok de Stellingwarver Schrieversronte is van begin of an betrokken bi’j de orgenisaosie.

Johan Veenstra benuumd tot ereburger van West-Stellingwarf

Johan Veenstra benuumd tot ereburger van West-Stellingwarf

Die meraokels grote bliek van wardering veur schriever Johan Veenstra wodde vandaege, 29 meert 2021, bekendmaekt. Dit betekent uteraord een hiele grote ploeme veur wark en inzet van disse her en der bekende Stellingwarver schriever. De gemiente West-Stellingwarf beschrift Veenstra as een butengewoon en uniek ambassadeur veur de Stellingwarver tael, de gemiente West-Stellingwarf en de inwoners van die gemiente. Veenstra was de aovend van de 29ste meert anwezig in de raodsvergeerdering om de meertmaond = streektael-maond-aktiviteiten van de gemiente of te sluten mit een mooie, twiede toespraoke. Eerder disse maond hadde hi’j de raod ok al toespreuken. Borgemeister André van de Nadort overhaandigde Veenstra de oorkonde mit de officiële vermelding van zien ereburgerschop. Op een laeter tiedstip krigt Veenstra ok nog een penning en wodt zien foto bi’j de ‘galerij van ereburgers’ in et gemientehuus anbrocht. Veur persoon en wark is netuurlik al vaeker veul wardering tot utering brocht. Zo kreeg Veenstra an et aende van 2020 de Rink van der Veldepries. Langer leden al weer, in 2001, wodde hi’j benuumd tot Ridder in de Odder van Oranje-Nassau veur zien wark in en veur et Stellingwarfs. Op 12 feberwaori 2021 dee hi’j nog mit an de Mannefestaosie Nedersaksische literetuur – zien optreden is nog weeromme te zien op sasland.nl. Eerdere ereburgers van West-Stellingwarf bin o.e. oold-borgemeister Remco Heite, die Veenstra fielseteerde in ’t verbaand van de plechtighied, en et vroegere raodslid Johannes Mooij van Noordwoolde.

(Tekst Henk Bloemhoff, foto’s: Lenus v.d. Broek)

264. An de wiek

Dit was de naeme van een huus an de Vriesburgerweg in Ni’jhooltpae. De bungalow is in 2020 ofbreuken. Hier leup vroeger Scheenstra’s Wiek. De Wiek zeden we meerst in Ni’jhooltpae. As kleinjongen ploempsten we daor in et waeter omme. De Wiek was vroeger ok een haven veur schippen. Een goeie vuuftig jaor leden begon de firma Punter hiere mit een zaandwinning/zaandgreveri’je. Punter het de boel een jaormennig leden verkocht an De Waard, grondverzet.b.v. Tekst en foto: Johan Veenstra.

263. ’t Laege huus

Dit is de naeme van een huus an de deurgaonde weg op ’e Oosterstreek, tussen Buil en Noordwoolde. Et hadde wat de spelling anbelangt eins ’t Lege Huus wezen moeten. Et huus ligt inderdaod een betien lege. Foto’s en tekst: Johan Veenstra.

262. Even noffelik bekommen

Tiedens iene van heur kuiers om Wolvege henne zag Annie Dedden kotleden disse ni’je baank staon. Hi’j is te vienen an et pad dat van De Miente naor de Pieter Stoefzaandweg lopt, en zicht d’r arg mooi uut, vertelde ze. De baank wodde anbeuden deur Tine Bouma; Johan Veenstra zorgde, op heur verzuuk, veur de Stellingwarver tekst.