Grenze(n)loos Plat(t): streektaelfestival op zundag 23 juni

Et is een aentien uut de buurt, mar aj’ van Nedersaksische streektaelen holen is et slim de muuite weerd om op 23 juni naor Lievelde te gaon. Daor wodt in en om Erve Kots van 10.30 tot 18.00 ure et streektaelfestival ‘Grenze(n)loos Plat(t)’ holen.  

Uut alle wiendstreken van de Nedersaksische taelgebieden doen mit mekeer roem achttien muzikaanten, zangers, tenielspeulders, dichters en vertellers mit an dit festival dat veur de twiede keer holen wodt. Ze kommen niet alliend uut de Nedersaksische streektaelgebieden in Nederlaand, mar ok uut et angreenzende Duutslaand, zoas Die Tüdelband uut Hamburg. Ere artiesten bin o.e. Boh Foi Toch (Aachterhoek), Anne Doornbos (Drenthe), Nathalie Baartman (Borne), Los Bomberos (Grunningen), Warboel (Ulft) en et Nedersaksisch Vocaal Ensemble.

Stellingwarfs

Netuurlik mag op dit biezundere festival ok et Stellingwarfs niet missen. En dat gebeurt ok niet, want Attie Nijboer van Oosterwoolde (gedichten) en Harmen Houtman uut Et Vene (gedichten en verhaelen) tugen op 23 juni naor de Aachterhoek om daor beide die dag drie keer op te treden. Zi’j zullen een mooie verscheidenhied uut heur (ni’jste) wark heuren laoten.

Erve Kots

Alle optredens wo’n holen op zeuven verschillende podiums op et terrein van et bekende eupenlochtmuseum Erve Kots an de Eimersweg 4 in Lievelde. Ie kun daor de hiele dag deur van de verschillende optredens genieten, en omreden de meerste dielnemers vaeker as ien keer optreden hoej’ ok niks te missen. Buttendat: mocht et weer niet goed mitwarken, dan is dat gien perbleem, want in de gebouwen van Erve Kots is genoeg ruumte om de optredens naor binnen te verplaetsen.

‘Daor klept de klokke weer’ in Wolvege

Naodat de première een schoffien leden al west was, wodde op 5 juni de film ‘Daor klept de klokke weer’ veur et eerst vertoond. Dat gebeurde, nao een kotte uutleg deur Sietske Bloemhoff, veur de bewoners van de Lennaflat en de buurtverieninge Prinsenhof in Wolvege tiedens een Stellingwarver middag. De twiede vertoning is op zundagmorgen 16 juni tiedens et dörpsfeest van Hooltpae. Daornao wodt de film nog in tal van ere dörpen prissenteerd. Bi’j elke vertoning is veurofgaonde an de vertoning een kotte inleiding deur iene van de speulders of mitwarkers.

Drok mit Tael

‘Druk met Taal’ is een aorige beurs over droktechnieken en streektael die op 2 november holen wodden zal in et Museumplein in Grootegast. Schrievers kun die dag daor heur boek an de man zien te brengen, gedichten kun vertoond wodden en drokkers kun heur  droktechniek(en) prissenteren. De dag wodt orgeniseerd deur de stichting ‘Mien Westerkwartier’, je anmellen veur een (gratis) kraom kan via info@museumdrukkerij.nl. 

Tomke is zien iPad kwiet!

Baukje Krediet was mit Tomke in Noordwoolde, Plony Rink las veur in Oosterwoolde (foto’s: Lenus v.d. Broek)

Oflopen was Tomke veur de twaelfde keer op bezuuk in Oost- en West-Stellingwarf. Verhaelen over dit aeventuurlike jongien en zien hontien Romke en nog hiel veul ere kammeraoties wodden veurlezen in zowat alle Stellingwarver ukkespeulplakken en plakken veur kienderopvang. Dat gebeurde deur een grote groep enthousiaste veurlezers van de Stellingwarver Schrieversronte die disse aktie orgeniseert. Veur de hiele koördinaosie van dit veurleesfeest zorgden Wikje Haan (West-Stellingwarf) en Akkie Zeilstra (Oost-Stellingwarf). De Tomke-veurleesaktie is ieder jaor in de hiele perveensie; veur de overkoepelende orgenisaosie zorgt ‘It Selskip foar Schriftekennisse’

Tomke is zien iPad kwiet…

   Et van oorsprong Friestaelige boekien, dat uutgeven wodt deur de Afûk in Liwwadden, wodt sund jaor en dag in et Stellingwarfs vertaeld deur schriefster Sjoukje Oosterloo. De Stellingwarver Schrieversronte zorgt d’r veur dat alle ukken ieder jaor dit prachtige boekien vol mit verhaelties, lieties, spullegies en kleurplaeten ok mit naor huus toe kriegen. In et ni’je boekien ‘Beleef et mit Tomke’ krigt Tomke o.e. te maeken mit wonderlike parfum, een hiel nuver fruitbakkien en hi’j is zien iPad ok nog es kwiet…

203. Overlendepad


In Ooldetriene ligt et Overlendepad en dat pad ligt d’r al jaoren. Op officiële botties komt de naeme Lende in plak van Linde dus al langer veur. Et is niet wat van de laeste jaoren. De Lende kuj’ hier overstikken mit een pontien, daj’ zels over et waeter trekken moeten. (Foto en tekst: Johan Veenstra)