Rok in Liwwadden

Vri’jdagaovend 14 feberwaori was de prachtige Stellingwarver patchworkrok, bestaonde uut 14.400,- lappies, nog ienkeer te zien. Dat was in de Grote Karke in Liwwadden, bi’j de ofsluting van Under de Toer: neffens veul meensken et meerst suksesvolle LF 2018-projekt. De rok was onderdiel van De Verdwenen Peerden, iene van de 31 manifestaosies van UdT. Van alle ni’jsters an de rok weren d’r vier vrouwluden mit. Uteraord dreug de smid uut et verhael, Geert Popkema van Noordwoolde, de prachtige rok, en was ok ontwarpster en artisiek leider Mariken Biegman d’r bi’j, krek as projektleider Sietske Bloemhoff van de Stellingwarver Schrieversronte.

De aovend wodde prissenteerd deur Jos Thie en Tamara Schoppert. An et aende van de aovend wodde een boek prissenteerd daor alle 31 manifestaosies kot in beschreven binnen. De orgenisaosie hadde veur alle 31 manifestaosie 30 exemplaoren beschikber steld.

191. Uut Else

Arie den Blancken van de Veneboeren uut Makkinge maekte disse foto van een kraene van de Warktugeverieninge De Samenwerking. Dat die uut Else komt, lat kraenmassienist Ko Brouwer graeg weten. ‘Et zol mooi wezen as meer verieninges of bedrieven et Stelllingwarfs bruken zollen,’ neffens Arie. En dat is de redaktie van StellingPlus vanzels hielemaole mit him iens!

190. ‘n Zeune

Modeontwarper Hans Noordstrand en zien vrouw/vrundinne in Ni’jhooltpae hebben een zeune kregen en et joongien hiet van Pyter. Daoromme hebben ze de vlagge uut en staot d’r een bod bi’j de hekkedam! Iederiene mag et weten! Johan Veenstra maekte de foto en schreef de tekst veur al weer nr. 190 in de serie Stellingwarfs in et wild.

Première film ’Daor klept de klokke weer’

De filmliefhebbers hebben d’r even op waachten moeten, mar eindelik is et dan zoveer: op de donderdagaovend 21 feberwaori is de première van de eerste Stellingwarver speulfilm ’Daor klept de klokke weer’! Die première mos deur omstaandigheden een peer keer uutsteld wodden. De feestelike gebeurtenis is in Filmhuus Slieker in Liwwadden. Dat et in die bekende lekaosie wezen zal, komt omreden et op 21 feberwaori de dag van de Memmetael is. Et EBLT (Europees Buro veur kleine taelen), daor de Stellingwarver Schrieversronte bi’j ansleuten is, orgeniseert alle jaoren op die dag een filmaktiviteit.

‘Daor klept de klokke weer’ is baseerd op et gelieknaemige boek van H. Hoogeveen dat in 1959 verschenen is. Et vertelt et verhael van de periode dat Stellingwarf nao veul striederi’je zien vri’jhied veurgoed kwietraekte. Et skript veur de film wodde schreven deur Thomas Rovers uut Grunningen. De film is een produktie van de Stellingwarver Schrieversronte, die daorveur extra financieel ondersteund wodde deur de perveensie Frieslaand, et Fonds Ooststellingwerf en Kring van Bercoop. Daornaost stelden orgenisaosies, et bedriefsleven en personen belangeloos (netuur)terreinen en materiaolen beschikber. De film, die veural ok bedoeld is veur et basis- en vervolgonderwies, duurt mit mekeer een goed half ure.

Op donderdagaovend 22 meert zal de film, mit naeme veur alle mitwarkers, dri’jd wodden in ’t Buurthuus in Noordwoolde.

V.l.n.r: Evert Pultrum, Thomas Rovers, Emma Winter en Lute Wedekind

Akteurs, figuraanten en techniek

An de film doen flink wat speulders en figuraanten mit. Die meldeden heur indertied nao een oproep in de kraanten daorveur an. De heufdrollen wo’n speuld deur Dirk Nijk (Wolvege), Lute Evert Wedekind (Berkoop), Emma Winter (Wolvege) – zi’j zingt ok et filmlied ‘Stellingië – en Evert Pultrum (Wolvege). Daornaost doen d’r uut tal van Stellingwarver dörpen figuraanten an, mar bi’jglieks ok een inhuurde riddersploeg uut Kimswerd. Regisseur is Thomas Rovers uut Grunningen, et kamerawark wodt verzorgd deur David Koster (filmakedemie Amsterdam), eerste regieassistent is Marco Reekers, ok uut Amsterdam. De geluudsopnaemen bin maekt deur Serge Epskamp van Zaandhuzen. Veur de meziek zorgde Dyno Hedges uut Amstelveen. De middelieuwse kleren bin ontwurpen en maekt deur Henrieke Kruise uut Rotterdam, zi’j zorgde ok veur een tal illestraosies die in de film bruukt wodden. Veur de logistiek en technische ondersteuning zorgde een groep van zes personen o.l.v. Hendrik Betten van Else. Kiena Bouwer van De Haule zorgde mit twie ere vrouwluden veur et grimeerwark.

Opnaemen bi’j de karke van Berkoop, rechts Dirk Nijk

Opnaemen op ’e Delleboersterheide

Orvelte, kesteel, Delleboeren Alle scenes bin in de zommer van 2017 in acht daegen tied opneumen. Tegere mit Hendrik Betten het Thomas Rovers de lekaosies uutzocht. Twie daegen is d’r in et museumdörp Orvelte filmd, omreden daor een boerderi’je, de Bruntingerhof, staot die nog uut de 16e ieuw stamt. Butendat is d’r een middelieuwse sfeer in et dörp zels. Veerder bin alle opnaemen in de Stellingwarven maekt. Zo is d’r filmd bi’j de karke van Berkoop, in et kesteel Old Stoutenburgh in Blesdieke, op ’e Delleboersterheide, in de Kaele Dunen, et Puntersbossien en bi’j de klokkestoel van Ni’jberkoop