’Dichter’ bi’j de netuur

Fietsen in de netuur mit dichters:

  

  

Op zaoterdagmiddag  27 oktober is d’r een fietstocht van zoe’n 25 kilometer deur de mooie omgeving van Hooltpae en omgeving. Onderwegens zal Freddie de Vries wat vertellen over de netuur en de kultuurgeschiedenis van disse streek. Tiedens de tocht zullen d’r ok  een tal bekende Stellingwarver dichters mit fietsen; dat bin o.e. Attie Nijboer, Harmen Houtman en Johan Veenstra. Zi’j zullen onderwegens inkelde van heur gedichten veurdregen op een toepasselik plak. Al mit al een goeie reden om de fiets uut et schuurtien te haelen! En et kost ok nog es hielemaole niks…

De tocht begint om 14.00 ure bi’j kefé Wever in Hooltpae. Et mitdoen an disse tocht, die deur Freddie in gezaemelikhied mit de Stellingwarver Schrieversronte orgeniseerd wodt, kost niks.

Aj’ van doel binnen en gao mit, wi’j’ je dan even opgeven bi’j Freddie de Vries? Zien tillefoonnr. is 0561-688749

Foto’s: Lenus v.d. Broek, Sietske Bloemhoff, Andries van Huizen en Freddie de Vries

170. Blessebroggepolder

    

De schaans bi’j De Blesse ligt in et gebied van It Fryske Gea dat de ‘Blessebroggepolder’ nuumd wodt. Ok hier lat de Friese netuurinstelling weer zien dat ze in Beetsterzwaog gebruuk maeken van naemgevings in et Stellingwarfs van heur terreinen in oonze kontreinen. Dat is een ploeme weerd, ok al zol hier aenlik ‘poolder’ staon moeten hebben…

169. Stille wille

  

Een vekaansiehusien op ‘e Valouwe in Appelsche het de mooie naeme ‘Stille wille’. En… die naeme kujje vanzels van alles bi’j veurstellen, neffens Akkie Zeilstra van Raevenswoold die de foto instuurde veur Stellingwarfs in ‘t ‘wild‘.

168. Meensken die naor rust verlangen

Nommer 139 van de serie ‘Stellingwarfs in ‘t wild’ was de eerste die we plaetsten van de mooie bodden in Berkoop mit spreukies van Lamkje Hof-de Boer (1908-1991). Dit bod staot an de Oosterwooldseweg, daor is et volgende op te lezen:

Minsken die naor rust verlangen

willen wij hier graeg ontvangen

en veerder kuj lezen op n bord

wat jow hier alzo beuden wordt

Et is een betien spietig dat et Stellingwarfs niet hielemaole goed weergeven is… Misschien bi’j een eerstvolgende opknapbeurt even anpassen?