243. Klebienders

Tiedens mien fietstocht van vandaege (12  juli 2020) zag ik bi’j et witte Lendebroggien op ’e Hoeve drie mooi uutdoste manluden van de meziek-/zanggroep Klebienders uut Wolvege. Ze weren krek doende en hang kompleet Stellingwarfstaelige anplakbiljetten op. Ze zollen speulen en zingen tiedens de Hoepel Op Corona Wandeling die vandaege op ’e Hoeve orgeniseerd wodt. Doe ’k zee da’k d’r foto’s van maeken zol, gaf ien van de Klebienders me een peer kloppies op ’e schoolder. Ik hebbe vanzels zegd dat de man in disse tied niet an me zitten mag! Straks hiel Ni’jhooltpae in quarantaine vanwege de schoolderkloppies van die iene man van de Klebienders! (Tekst en foto’s: Johan Veenstra)

Van alle tied

Van alle tied (Attie Nijboer)

Nooit was et leven buten

Mooier

Stiller

Schoner

Doe bi’j de meenske

De wereld stilleston

Dri’jden flora en fauna

Op volle toeren

Gavven ze oons steun

Omaarmden oons mit

Heur rust en ruumte

Keerden oons niet de rogge toe

Awwe now es leerden

Respekteerden

Dawwe mekere neudig binnen

Dan blift d’r plak veur al oons gerak,

Dit overkomt oons now

Een pandemie komt en gaot

Mar de netuur zal overleven

Heur pracht en kracht is van alle tied.

Op zuuk naor een ni’je direkteur

Stichting Stellingwarver Schrieversronte

instituut in Berkoop veur tael, literetuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwarf
is op zuuk naor een inspirerende

direkteur (m/v)

mit passie veur streektael en streekkultuur in ’t algemien en die van Stellingwarf in ’t biezunder.

Veur veerdere toelochting zie: www.stellingwarfs.nl | dhr. H. Fokkema, 0561-612353

Akwisisie stellen wi’j niet op pries.