416. Mienbeken

Mienbeken is de naeme van een onverhadde weg die min of meer bi’j een bekien langes gaot. De weg ligt in Stienwiekerwoold en komt in zudelike richting  uut op De Beek(weg). Dat misschien dat Mienbeken de Stellingwarver naeme veur de nuumde beek is. Et woord (b)liekt in ieder geval nargens aanders veur te kommen. (Foto’s en tekst: Henk Jager)

414. ‘Boelderi’je’

Doe ’k in juli tegere mit kammeraod Douwe deur Vinkege fietste, zag ik dit bod mit et woord Boelderi’je d’r op staon. Et is ongetwiefeld Stellingwarfs. Mar wat is et? Et woord opzuken in et Stellingwarfs Woordeboek koj’ gien tree wieder mit, want et staot d’r niet in. Mar vlakbi’j dit bod ligt neffens mi’j een jeu de boulesbaene. Numen ze zoks in Vinkege lichtkaans een boelderi’je? Dat zol mooi bedocht wezen! (Foto en tekst: Johan Veenstra)

413. De Stouwe

In een veengreidepoolder bi’j Gieteren/Klooster hej’ ok de waeters De Stouwe en Noordse Stouwe, zo geft Henk Jager an. Et Stellingwarver woord ‘stouwen’ betekent tegenholen, mar kan ok drokken betekenen. De naeme zal hier grif te maeken hebben mit de funktie d’r van: et zorgen kunnen veur et juuste streefpeil dat veur de Weerribben en de Wieden gelt.

412. Wieden

Bi’j nommer 411 zaggen jim al de eerste Stellingwarver naeme die in et fietsnetwark op et fietskneuppunt Paasloregel nuumd wodt. Et zal jim niet verbaozen dat Wieden nommer 412 wodt. (Foto en gegevens: Henk Jager)