180. Tot kiekes

In meerdere Stellingwarver dörpen willen ze graeg daj’ nog es weerommekommen. Dit bod staot in Hooltpae aj’ daor de Stellingenweg oprieden zullen. In Noordwoolde staot Tot kiek es (nommer 39 in disse serie) en in Noordwoolde staot ok et bod Tot kiekes van Staotsbosbeheer (80). (Foto en tekst: Johan Veenstra)

Meertaelighied in Mestricht

Zoas wi’j foto’s van Stellingwarfs in et wild bi’j mekeer gadderen, zollen d’r ok een hieleboel foto’s van Limburgs/Mestrichts in et wild te maeken wezen. In Mestricht staot de eigen Mestrichtse naeme vaeke onder de Nederlaanse naeme op ‘e straotnaembotties. Kersemarkt wodt dan Keesmerret. En in et Van der Valk-hotel daor we een naacht slaopen hebben, staon allegeer teksten in et Limburgs/Mestrichts in de vloerbedekking die in de gangen van et hotel ligt. (Tekst en foto’s: Johan Veenstra)