Stellingwarver Schrieversronte bestaot in 2022 vuuftig jaor! Et radiopergramme Op ’e schostienmaantel was de veurloper daorvan.

Op ’e Schostienmaantel Dat wodde de naeme van et eerste Stellingwarfstaelige
radiopergramme, dat 51 jaor leden in de wintermaonden van 1971 – 1972 te heuren was op de
Friese omroep. Henk Bloemhoff, die veur de omroep al es een peer optredens mit zien
Stellingwarver lieties daon hadde, wodde nuugd om een riegeltien van negen pergrammes te
verzorgen. Hi’j vreug uut et hiele Stellingwarver gebied meensken die mithelpen wollen en
dat lokte aorig, et gong om: Jannes Nijholt uut Wolvege, Piet Oosterhof uut Ni’jhooltpae,
Anne de Vries uut Buil, Gerda van der Veen van Appelsche, Pieter Jonker van De Haule en
Jan Betten uut Oosterwoolde. Van disse enthousiaste ploeg leven onderhaand Jan Betten,
Jannes Nijholt, Piet Oosterhof, Anne de Vries al een schoft niet meer.
In Op ’e Schostienmaantel kon luusterd wodden naor ni’jgies, verhaelen, vraoggesprekken,
lieties en meer. Et wodde indertied ommeraek wardeerd, mar spietig genoeg is d’r tot an de
dag van vandaege gien opvolger veur in de plak kommen.

Op ’e Schostienmaantel kan zien wodden as de veurloper van de Stellingwarver
Schrieversronte die op 29 april 1972 opricht wodde. Et grootste pat van de mitwarkers an et
pergramme zol in et eerste bestuur kommen; Pieter Jonker kon een peer jaor laeter ansteld
wodden as heufdmitwarker.

Op ‘e schostienmaantel

Sund 23 feberwaori bin d’r via de You Tube-link van StellingPlus (anklikken in et koppelingenblok) een tal uutzendings van et Stellingwarfstaelige radiopergramme Op ‘e schostienmaantel  te beluusteren. Et pergramme wodde beginjaoren 70 van de veurige ieuw negen keer uutzunnen op de reginaole zender RONO  in Frieslaand. Veur et pergramme zorgde een mit naeme jonge groep Stellingwarvers, die laeter, op 29 april 1972 de Stellingwarver Schrieversronte oprichten zol.