Eerste Stellingwarver E-boek: Daor klept de klokke weer – H. Hoogeveen / H.Koopmans

Et eerste Stellingwarver E-boek is d’r! Daorveur zorgde Hans Koopmans van Oosterwoolde, die indertied et kienderboek van H. Hoogeveen vertaelde in et Stellingwarfs. Die versie wodde in 2009 uutgeven in et kader van ‘Stellingwarf 700’.  Now, vier jaor laeter in 2013, verschient et spannende boek ok as E-boek:

Daor klept de klokke weer – H. Hoogeveen_ H. Koopmans