286. Bliede

In Noordwoolde gaot kommende zaoterdag 16 oktober dit ni’je kefé los. Et kefégien, zoas eigeneresse Jeanet Miedema et zels nuumt, het van heur de mooie Stellingwarver naeme Bliede kregen. Eerder was dit et ‘Café aan de Vaart’. We bin d’r bliede omme dat de hieltied weer meensken gebruuk maeken gaon van et Stellingwarfs in et eupenbaor. (Tekst en foto: Hans Salverda)

285. Lolkema’s laene


Lolkema’s Laene is een fietspad vanof de Stellingenweg in de richting van De Hoeve. Dit bottien staot vlakbi’j de oolde sluus van Ni’jhooltpae. De naeme komt van de femilie Lolkema die hier vroeger in de buurt boerkte en laand hadde.

(Tekst en foto: Johan Veenstra)

284. et karkien

De karke van Blesdieke wodt altied et karkien nuumd. Zoas op dit anplakbiljet op et parkeerterrein bi’j et karkien. Ieder jaor wodt daor een kastmark hullen. Hopelik dit jaor ok weer! De karke van Blesdieke is bouwd in 1843 en kwam in de plak van een middelieuwse karke die in 1836 in mekaander zakt is. (Tekst en foto: Johan Veenstra)

283. De Knölle

Om et dörp Oosterwoolde henne liggen flink wat buurtschoppen. En bi’j de meersten daorvan is al weer hiel wat jaoren leden een infermaosiebod plaetst daor aj’ de biezunderheden van de buurtschop op lezen kunnen. Et eerste bod dat we in Stellingwarfs in ’t wild zien laoten is dat van De Knölle. Die buurtschop koj’ aj’ vanof de Weperlooder de kaante van De Fochtel opgaon. Veul meensken daenken dan ok dat De Knölle bi’j De Fochtel heuren zol, mar dat is niet et geval, de buurtschop heurt gewoon bi’j Oosterwoolde! (Tekst en foto’s: Sietske Bloemhoff)

282. 90 jaar vvv Olpae

De tekst van dit bod in Hooltpae is dudelik. De Hooltpaeïngers schrieven de naeme van heur dörp meerstal as Olpae. Zoas eerder in disse serie: sportpark Olpae (81), Hobby’s in Olpae (138) en Groeten uut Olpae (245). (Tekst en foto: Johan Veenstra)