167. De tael van et hatte

Twie van de 32 Under de toer/LF2018 projekten wo’n in de Stellingwarven opvoerd. Et eerste projekt was et straottheater De Verdwenen Peerden dat op 3 en 4 augustus mit hiel veul sukses opvoerd wodde in Ni’jberkoop en Berkoop. Op 5 en 6 oktober is et de beurt an De tael van et hatte, een theatraole kuiertocht van een ure deur Der Izzerd. Op ‘e foto et beeldmark van et projekt. Et staot op ‘e hoeke van de Slingerweg en de oolde rieksweg in Hooltwoolde en is maekt deur Co van Geene.

Freddie de Vries zingt over peerd

’Ok et beste peerd stroffelt wel es’. Dat is de titel van et boek mit verhaelen van Freddie de Vries dat oflopen zaoterdag verscheen. Veurdat et liekewel an de eupening van de aovend toe was, zorgde de schriever uut Hooltpae veur een opmarkelike verrassing. De Vries bliekt niet alliend een goed schriever te wezen, mar ok nog es een niet onverdienstelik zanger. Tegere mit zien zwaoger die him op akkordeon begeleidde, zong Freddie de Vries, as ruter te peerd, de bekende hit van jaoren leden ‘Er staat een paard op de gang’.

De stemming van de aovend zat d’r daormit al goed in, nog veur et pergramme eupend wodde deur Schrieversronteveurzitter Klaas van Weperen. Die hadde et boek al van teveuren even lezen kund, en vertelde o.e. over ien van de verhaelen uut et boek. Een verhael van een hiel schoft leden doe de bewoners van Hooltpae en Ni’jhooltpae et an de stok kregen mit mekeer en op ’e voest gongen. Op dat verhael reageerde Johan Veenstra die zien kollega van Hooltpae waorschouwde. Ok die reactie is in et boek te lezen. Et liekt d’r trouwens op dat disse oold zeer nog de hieltied niet verwarkt is, d’r bin alderdeegst plannen veur ni’je akties.

Uteraord vertelde Freddie de Vries ok zels twie van zien verhaelen uut zien boek. De overvolle zael van Wever in Hooltpae, mit roem honderd belangstellenden, hadde zo een prachtige aovend mit mekeer waor nog lange over napraot wodden zal.

  

Linsk: Freddie en Kees Kupers, rechts mit zien bruur Johan

De Stellingwarver Schrieversronte dee goeie zaeken, alle boeken die mitneumen weren veur de verkoop, raekten in iene goeze op. Et eerste exemplaor van ’Ok et beste peerd stroffelt wel es’ was veur De Vries zien kammeraod Kees Kupers. Et omslag het een mooie akwarel van Johan de Vries, veur de vormgeving zorgde Bauke Visser Koenders. Foto’s: Lenus v.d. Broek

Sutelaktie gaot uut aende!

Maendag 3 september gaot de jaorlikse sutelaktie van de Stellingwarver Schrieversronte weer uut aende. Dit jaor kommen de sutelders mit heur krojen et eerste naor Oost-Stellingwarf, ze gaon dan naor Oosterwoolde en naoste omgeving, Else en De Fochtel. In die plakken wodt suteld op 3, 5 en 10 september.

Op 12 september verhuzen de krojen naor West-Stellingwarf. Op die dag en op 17 en 19 september wodt d’r suteld in Hooltpae, Ni’jhooltpae, De Blesse, Blesdieke en Peperge.

Et bestuur van de Schrieversronte hoopt vanzels weer op een hiele mooie opbrengst. Een goeie opbrengst is now ienkeer van groot belang veur volgende ni’je uutgiften op et gebied van de Stellingwarver tael en streekkultuur. Veurig jaor brocht de aktie € 9.300,- op. (Foto: Anneke de Vries)