172. ‘t Buurthuus

  

In Noordwoolde het et dörps- en aktiviteitencentrum bi’j et Rietvlechtmuseum al een schoffien de mooie Stellingwarver naeme ‘t Buurthuus. Dat kuj’ lezen op et gebouw zels, op ‘e wapperende vlaggen bi’j de ingaank, mar ok op ‘e kleraosie van de vri’jwilligers die et centrum beheren.

Kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ gaot uut aende

  

Op donderdagaovend 15 november gaot in Wolvege de kursus ’Stellingwarfs veur beginners’ uut aende. Tiedens de kursus is d’r mit naeme ommedaenken veur et schriftelik gebruuk van disse kotleden erkende Nedersaksische tael, mar ok veur et praoten d’r van. Daornaost zal d’r over de tael en de oorsprong d’r van uutleg geven wodden.

De kursus wodt geven in de biebeltheek van Wolvege, en bestaot uut zes lesaovenden. Die aovenden bin op donderdag 15, 22 en 29 november en op donderdag 10, 17 en 24 jannewaori, de hieltiedvan 19.30 tot 21.30 ure. De pries is € 60,00, inkl. kursusmateriaol en koffie/thee. De kursusleiding bestaot uut dr. Henk Bloemhoff (Oosterwoolde) en Mark van Veen (Wolvege). As ofsluting is d’r in et veurjaor een exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied. Meensken die heur nog niet opgeven hebben en toch graeg mitdoen willen zollen, kun heur anmellen bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop.

Annie Ligthart bi’j Schrieversronte

Vanof disse weke bin bi’j de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop schilderi’jen te zien van Annie Ligthart uut Oosterwoolde. Ligthart is veural bekend as de schilderes van De Lende; een peer jaor leden was wark van heur mit dat onderwarp in Berkoop tentoonsteld.

Dit keer bin d’r mit naeme schilderi’jen te zien, waorbi’j de schilderes heur inspireren laoten het deur o.e. et Stellingwarver laandschop. Mar soms tilt Ligthart onderwarpen uut heur warkelike omgeving en zet ze in een deur heur keuzen laandschop. Dat maekt daj’ bi’j et bekieken van et wark de hieltied verrast wodden deur somstieden opmarkelike keuzes.

Et is een anraoder om dit ni’je wark van Annie Ligthart te bekieken. Dat kan t/m jannewaori op deensdaegen en woensdaegen tussen 10.00 en 16.00 ure. Plak: Stellingwarver Schrieversronte, Willinge Prinsstraote 10, Berkoop. De toegang is ommenocht.