Et verhael van Zander

Tiedens de perveensiaole verhaeleaovend verscheen in Donkerbroek et biezundere verhael ‘De wereld van Zander’ in boekvorm. Et verhael van ‘de vrome landverhuizer Zander Jacob Klooster (1820-1906)’ uut Donkerbroek wodde schreven deur dr. Rienk Klooster uut Liwwadden. Et eerste exemplaor van et ni’je boek rikte de auteur uut an Martha en Lieuwe Tiesinga van Oosterwoolde. Martha kende de antekens van Zander en zorgde d’r veur dat Klooster, die daor veul belangstelling veur hadde, et dokement in hanen kreeg. Now is Lieuwe in de veerte ok nog femilie van Zander, zodat et verhael van Zander veur de Tiesinga’s zels ok hiel weerdevol is. Et twiede exemplaor was veur Jan Koops uut Oosterwoolde, die as ‘mitlezer’ van et manuskript veur de auteur van groot belang west hadde. 

Mitien nao de prissentaosie vertelde Rienk Klooster over et biezundere verhael van de uut Donkerbroek ofkomstige laandverhuzer Zander Jacobs Klooster. Die was al even boven de tachtig doe hi’j alderhaande herinnerings uut zien leven an et pepier toevertrouwde. Hi’j kikt in zien antekens weeromme op zien jeugd, zien schoeletied, zien femilie, gebeurtenissen die hi’j mitmaekte en personen die hi’j ontmoet het; in Donkerbroek liekegoed as in de ‘ni’je wereld’. Hi’j vertelt liekewel ok over zien persoonlike geleufsleven, en die antekenings maeken de uutgifte interessaant vanuut godsdienstpsychologisch en godsdiensthistorisch oogpunt. Zo kommen d’r verschillende aspekten in an et locht over de ofscheidingsbeweging in Donkerbroek, Haulerwiek en Appelsche.  

Op zien Donkerbroekemers

Omdat Zander in zien antekens veural ’op zien Donkerbroekemers’ schrift – dat wil zeggen dat hi’j in et Stellingwarfs schrift zoas dat in de negentiende ieuw in zien geboorteplak praot wodde – is dit egodokement ok taelkundig van belang. Dat was dan ok de reden dat in et twiede pat van de aovend taelkundige dr. Henk Bloemhoff van Oosterwoolde ingong op de biezundereheden van de tael uut de tied van Zander. An et begin van zien inleiding gaf hi’j ok an dat in et Donkerbroek van doe veerweg et grootste pat van de inwoners nog Stellingwarfs praotte.

Et boek  ’De wereld van Zander. Herinneringen van de vrome landverhuizer Zander Jacobs Klooster’(1820-1906) uit Donkerbroek’ is een weerdevolle anvulling op de boeken die an now toe over de streekgeschiedenis van Oost-Stellingwarf verschenen. Et wodde uutgeven deur de Stellingwarver Schrieversronte, telt 288 bladzieden, is veurzien van foto’s en kost € 17,50. Veur de vormgeving en et mooie omslag zorgde  ‘BVK vormgeving’ van Haulerwiek.

Foto’s: Lenus v.d. Broek

Verdiepingskursus Stellingwarfs begonnen

In et taelinstituut van de Stellingwarver Schrieversronte in Berkoop begon mit negen dielnemers oflopen donderdag de ’Verdiepingskursus Stellingwarfs’. Disse kursus is bedoeld veur meensken die eerder de beginnerskursus volgden en die graeg nog wat meer mit de schrieveri’je van de tael an de slag willen, mar die heur ok graeg nog wat veerder verdiepen willen in de geschiedenis van de tael, de taelkunde en de Stellingwarver literetuur. In de kursus is d’r butendat ommedaenken veur biezundere onderwarpen uut de streekgeschiedenis, de laandschopsgeschiedenis en et veldnaeme-onderzuuk van de Strellingwarver Schrieversronte.

De kursus, die uut vier lesaovenden bestaot, wodt geven deur Mark van Veen, Henk Bloemhoff, Dennis Worst, Geert Lantinga en Sietske Bloemhoff.

Foto’s: Lenus v.d. Broek  

Kunstwerf: fleurige vliegers

Iene van de aktiviteiten van de warkgroep ‘Alles rondom Tael’ (ART) van Stichting kunstwerf is et orgeniseren van een aktiviteit veur alle basisschoelen in of rondom de kienderboekeweke in oktober. Et thema van die weke was dit jaor ‘Reis mit’, en daormit wodde een speciaole ‘doe’-aktiviteit ontwikkeld. De leerlingen van alle groepen achte wodden vraogd om een vlieger te maeken, mit op, of an, die vlieger een zelsschreven verhael. An de leerlingen wodde ok vraogd om in dat verhael te vertellen waor hi’j of zi’j mit die vlieger et liefste naor toe vliegen willen zol. In et verhael mos bovendat gebruuk maekt wodden van een tal Stellingwarver woorden. Daorveur wodde an de dielnemende schoelen, behalven et deur Kunstwerf beschikber stelde ‘bouwmateriaol’, ok een hierveur speciaol saemenstelde lieste mit woorden leverd waor de leerlingen een keuze uut maeken konnen.

Mit mekeer vier schoelen deden an disse aktiviteit mit: alle vliegers mit verhaelen bin tot et aende van november te bezichtigen in de biebeltheek in Oosterwoolde, boekhaandel Bruna en bi’j de Stellingwarver Schrieversronte. De warkgroep ART bestaot uut vertegenwoordigers van disse drie instellings/bedrieven.  

Foto:Lenus v.d. Broek

Kursus Stellingwarfs in de lift

Foto’s: Lenus v.d. Broek

Oflopen maendagaovend gong in et Comprix College in Oosterwoolde de kursus ‘Stellingwarfs veur beginners’ uut aende. Mit mekeer acht meensken volgen dit keer de kursus, iene van de dielnemers was liekewel de eerste aovend verhinderd. Tiedens de beginnerskursus is d’r mit naeme ommedaenken veur et schriftelik gebruuk van de tael, mar ok veur et praoten d’r van. Daornaost wodt d’r over de tael en de oorsprong d’r van uutleg geven.

De kursus Stellingwarfs zit wat et tal dielnemers angaot aorig in de lift. D’r bin jaoren west dat de kursus niet deurgong vanwegens te min belangstelling. De laeste jaoren blieken de hieltied meer meensken graeg meer mit et Stellingwarfs ‘doen’ te willen, en dat is o.e. te marken an de grotere belangstelling veur de kursus.     

 De kursusleiding bestaot dit keer uut Ageeth Bos (Steggerde), dr. Henk Bloemhoff (Oosterwoolde) en Mark van Veen (Wolvege). As ofsluting is d’r in et veurjaor een exkursie in een Stellingwarfs netuurgebied o.l.v. Freddie de Vries uut Hooltpae.

Stellingwarfs in Dwingel: een sukses!

Roem 70 personen maekten oflopen zundag opni’j een prachtige Stellingwarver ‘Tael an Taofel’ mit in Dwingel. Veur et ofwisselende pergramme zorgden Lammy Bruyns mit Stellingwarver lieties, Harmen Houtman mit gedichten en Freddie de Vries mit verhaelen. Ok flink wat inwoners van Stellingwarf maekten een uutstappien naor de buren in Drente. (Foto’s: Ype Dijkstra en Jacob Jellema)