127. Bûtenweg

Op de driesprong in Else zien we op et richtinganwiezersbod de Stellingwarver straotnaeme Bûtenweg. Die naeme bestaot al hiel lange, krek as de naeme Bûterheideveld in Makkinge. Indertied dochten meensken bliekber dat et woorddiel ‘buter’ alliend mar dudelik as ‘buter’ te lezen wezen zol as d’r een accent circonflexe boven de letter ‘u’ kwam… De foto veur Stellingwarfs in ’t wild wodde instuurd deur Hendrik Betten van Else.