Longeren

‘We longeren allemaole wel es naor een mooi peerd vanzels,’ schrift Otto de Vent van De Fochtel bi’j et insturen van disse foto veur de rebriek Stellingwarfs in ’t wild. Ok al vaalt zien inzending niet hielemaole onder et doel van de rebriek, biezunder is et berichien van Otto netuurlik wel!

Et woord ‘longeren’ is in et Stellingwarfs een mooi woord veur ‘stark verlangen naor’, ‘argens op zitten te vlassen’; of ‘argens op aozen’. Veural op eten, neffens et Stellingwarfs woordeboek, zie daorveur ok de volgende veurbeeldzinnegies: ‘Hi’j longert d’r op om altied mar meer te kriegen’, ‘De koenen longeren naor een ni’j stok grös’ en ‘De katte longerde naor een bod mit bri’j’.

Wi’j’ nog wat meer weten over dit aorige Stellingwarver woord? Kiek dan in et Stellingwarfs Woordeboek, diel 4. En aj’ dat niet hebben: ie kun et digitaol inzien op stellingia.nl.

In et Nederlaans het et woord ‘longeren’ liekewel een hiele ere betekenis: dan het et te maeken mit et anleren van et op de juuste wieze lopen van een peerd: veur meer infermaosie over dat longeren mar even goegelen op Internet!