146. ’t Holtpad

  

In plak van et goeie Stellingwarver woord oold wodt ok nogal es old schreven. Dat is krek zo mit et woord hoolt, dat wodt nog wel es as holt schreven. De schoele van Ni’jhooltpae hiet zodoende ’t Holtpad. Et was vanzels niet verkeerd dat as meensken Stellingwarver naemen geven willen, wat slim mooi is, ze dan even infermeren zollen naor de juuste spelling. (Tekst en foto’s: Johan Veenstra)