158. Et gaot weer bluien!

Bi’j et verzorgingstehuus Lenna in Wolvege staot op een groot bod ‘Et gaot weer bluien!’; een mooie veurjaorstekst in et Stellingwarfs. Now schrieven we in et Stellingwarfs altied bluuien, mar in et westelike Stellingwarf wodt et woord vaeks mit de ‘ui’ uutspreuken, dus mit de klaank van et Nederlaanse ‘bui, lui of… ui’! En daoromme ziej’ dan ok wel es disse schriefwieze. De foto wodde instuurd deur Annie Dedden uut Wolvege.