190. ’n Zeune

Modeontwarper Hans Noordstrand en zien vrouw/vrundinne in Ni’jhooltpae hebben een zeune kregen en et joongien hiet van Pyter. Daoromme hebben ze de vlagge uut en staot d’r een bod bi’j de hekkedam! Iederiene mag et weten! Johan Veenstra maekte de foto en schreef de tekst veur al weer nr. 190 in de serie Stellingwarfs in et wild.