192. De meulen


In Woonzorgcentrum LindeStede in Wolvege bruken ze veul Stellingwarver naemen veur verschillende ruumten, jim zaggen daor eerder al een peer veurbeelden van. Op ‘e foto van vandaege zien jim de Stellingwarver naeme de Meulen. Warschienlik wodt hier iene meule bedoeld, mar is d’r uutgaon van et Nederlaanse woord ‘molen’. ‘Meulen’ geft in et Stellingwarfs an dat et om meer as iene gaot… De foto is instuurd deur Annie Dedden.