197. de Blekber

Een ere mooie Stellingwarver naeme in de sleuten ofdieling van LindeStede is ‘de Blekber’. Blekber is et mooie oolde Stellingwarver woord veur de ‘blauwe bosbes’. Zoe’n bosbeiestrukien wodt ok wel ‘blekberpolle’ nuumd. Veur de foto’s zorgde Annie Dedden.