217. De Tippe

‘Dit is iene van de huzen die bi’j Riemsoord in Appesche heurt,’ vertelt Akkie Zeilstra van Raevenswoold. ‘Ik hadde et al es vaeker zien en hadde de naeme nog de hieltied niet op ‘e foto zet. Vanmiddag kwam ik d’r weer langes en zag ik dat d’r butendeure een vrouw mit de bloemen in de weer was. Ik hebbe heur vraogd of ik een foto van de naeme maeken moch. Doe kwam heur man naor buten en gaf an dat hi’j dat bod zels maekt hadde. De buren hadden him verteld dat de veurige bewoner altied zee, as hi’j op huus angong: “Now, ik gao weer naor de tippe”. Dat vunnen de bewoners van now een mooie naeme veur heur huus. En inderdaod: et huus staot daor op et uterste tippien grond.’