269. ’t Hommelnust

Veur de serie Stellingwarfs in ’t wild stuurde Freddie de Vries van Hooltpae disse foto’s toe en vertelde daor et volgende over. ‘Disse foto’s he’k neumen an de Hellingstraote krek buten Noordwoolde. De bewoner vertelde mi’j dat de naeme ’t Hommelnust te maeken het mit een bi’jnaeme. In en rondomme Noordwoolde wo’n bewoners mit de naeme Wapstra de ‘hommels’ nuumd. Disse man mit wie ik praotte hiette dan ok Wapstra.’