287. Uutblaosbaankie

‘Ik zit op dit baankien in Wapservene en bin onderwegens naor de Doeze in ’t Holtingerveld. Ik bin an de gang om de boekprissentaosie te regelen op vri’jdagaovend 24 september in Zorgvlied om half achte.’ Dat gaf Hans Salverda laest an doe hi’j drok was mit et orgeniseren van de prissentaosie van zien boek Groot Wateren Een oase van weldaad. Hi’j stuurde mitien een foto van et baankien mit.

Omreden de tael van et zuudwesten van Drenthe taelkundig onder et Stellingwarfs vaalt, nemen we in disse rebriek ok Stellingwarver naemen, die in die streek in et eupenbaor bruukt wodden, mit. Etzelde gelt trouwens veur de tael van et noordwesten van Overiessel; et gaot dan om et gebied dat meerstentieds de ‘Kop van Overiessel’ nuumd wodt..