326. Schrappinge

Schrappinge is een kleine buurtschop die te vienen is an de weg van Oosterwoolde naor De Haule. De buurtschop bestaot uut mar uut twie plaetsen: nr. 25 en 26. Ok hier is de geschiedenis van de omgeving mooi zichtber opneumen in et laandschop op iene van de infermaosiebodden die indertied plaetst binnen deur de HV Oosterwoolde in saemenwarking mit de Stellingarver Schrieversronte. (Foto’s en tekst: Sietske Bloemhoff)