36. ’t Strobbe-nussien

Strobbenussien, Hans Liest

Hans Liest van Berkoop stuurde opni’j een foto veur Stellingwarfs in et ‘wild’ . Dit keer gaot et om een naeme die niet veul meer bruukt wodden zal, mar die nog wel te zien is op et hokkien veur et speulmateriaol van basisschoele ‘De Tjongeling’ in Berkoop. ”t Strobbe-nussien’ was eertieds de naeme van de kleuterschoele doe die nog te vienen was op et plak daor now de tennisbaenen liggen.