366. Zoepen poepen en…

Oflopen weke fietste Hans Salverda uut Zorgvlied deur et eers toch zo nette dörp Hooltpae. Mar hi’j rolde zuver van de fiets of doe hi’j op een bodpepieren bod de tekst Zoepen poepen en op de proeme kroepen staon zag! Hi’j maekte liekewel wél gauw een foto veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’, waorvan de naeme now een wat ere uutleg kriegen kunnen zol.