368. www.tiedzat.nl

Tiedzat is de mooie naeme van de ooldejaorsploeg van Zorgvlied. Behalven dat de ploeg veur aorige aktiviteiten zorgd rond de jaorwisseling doen de leden meer. Zoas te zien is op dit bod, waorvan Hans Salverda uut Zorgvlied een foto maekte: op 18 juni hul Tiedzat de ‘Trekkerbehendigheid Zorgvlied’. Een weke laeter is d’r trouwens ok veul te doen. Op zaoterdag 25 juni is d’r de zoemerfair van Ni’jberkoop, de TT in Assen, mar bovenal:

NOW ZAOTERDAGMIDDAG 25 JUNI IS ET GROTE FEEST VAN DE STELLINGWARVER SCHRIEVERSRONTE VANWEGENS ZIEN 50-JAORIGE BESTAON. IEDERIENE IS VAN HATTE WELKOM VANOF IEN URE IN EUPENLOCHTTHEATER DE KOELE IN APPELSCHE!