371. NAT kiek uut


Kotleden zag Henk Jager van De Blesse disse waorschouwing in et Stellingwarfs en maekte d’r een foto van. De baank staot in de baarm bi’j de T-splissing Vaort- en Liemweg in Steggerde.