383. Kiek en geniet

Ok in Stellingwarf hej’ boeren die et niet iens binnen mit de ni’je stikstofplannen. Zo staot an de Zeediek, bi’j de splissing mit de Ni’jeweg in et westen van West-Stellingwarf, dit bod. Et gaot hier om een veergezicht over een vlakte van krudenaarme Engels raaigröslanen in de Grote Venepoolder. (Gegevens en foto: Henk Jager)