405. De iene is de aandere niet

Vandaege, 3 september 2022, wodde in et Blesdiekiger kesteel Olt Stoutenburght (Markeweg 37) een tentoonstelling eupend mit wark van de Stellingwarver keunstener Rinny Siemonsma (1940 – 1985). De tentoonstelling dreegt de mooie naeme De iene is de aandere niet, een uutspraoke die de keunstener nogal es bruukte. De tentoonstelling duurt tot en mit zundag 11 september, en is middags eupen van iene tot vuuf ure. De intree is mar € 3,50, en dan kriej’ ok nog es een bakkien thee of koffie ommenocht! (Foto en gegevens: Hans Salverda)