423. ’t Tres Haarms

Eerder in disse serie leuten we Stellingwarver naemen zien die in Willemsoord op een an de Paosloriegel staond bod van fietskneuppunten staon. Henk Jager van De Blesse zag dat en stuurde de foto’s d’r van in. Bi’j ’t Tres Haarms weten we liekewel an now toe niet wat hier mit ‘Tres’ bedoeld wodt, mar ‘Haarms’ moet haost wel duden op een Stellingwarver manludenaeme. Vermoedelik gaot et om een oolde veldnaeme, en datzelde zal ok gellen veur de naeme ’t Jurries dat d’r even onder nuumd wodt. Misschien bin d’r kiekers die oons angeven kunnen wat mit beide naemen bedoeld wodt!