450. De Veenties

In Ni’jvene hebben in een ni’jbouwwiek nogal wat straoten een Stellingwarver naeme zoas De Veenties. Die naeme zal grif slaon op een oolde veldnaeme in disse buurt. (Foto en gegevens: Hans Salverda)