492. Tot kiek es in Ni’jberkoop

Bi’j kefé-resteraant Boszicht in Ni’jberkoop verkopen ze ok mooie kaorten van et kleinste dörpien van Oost-Stellingwarf. Dat aj’ daor es van die zo mooie omgeving geneuten hebben kuj’ d’r een mooie kaorte van versturen naor femilie, vrunden en ere kunde. Hans Salverda zag ze doe hi’j daor even anstak veur een bakkien thee.