500. Stellingwarver Schrieversronte

Dit is nommer 500 in disse slim biezundere serie naemen. Aenlik hadde dit vanzels de nommer iene wezen moeten! In et gebouw van de vroegere Veurschotbaank van Berkoop huust de Stichting Stellingwarver Schrieversronte. Instituut veur Stellingwarver tael en kultuur mit historisch en volkskundig archief. Now, dat is wel een hiele mond vol! In 1997 kwam de Schrieversronte vanuut de Meulehoeve in Oosterwoolde naor dit mooie gebouw, midden in et Stellingwarver laand. Et is de bedoeling dat de Schrieversronte in de loop van 2024 verhuzen zal naor et Business Centre Bercoop. Ze schoeven dus ongeveer 200 meter op in westelike richting. In dat witte gebouw kwam in 1996 Baank Bercoop, de opvolger van de Veurschotbaank. D’r wo’n grote ruumten huurd deur de Schrieversronte en ik hebbe verneumen dat et gebouw een Stellingwarver naeme kriegen mag/zal. (Foto’s en tekst: Johan Veenstra)