66. ’t Zunnehuus

zunnehuus

In Oosterwoolde staot an de Oerkampweg een huus mit al herwertsjaoren de prachtige Stellingwarver naeme ’t Zunnehuus. Et is al weer nommer 66 in de riegel van Stellingwarver naemen in ’t wild!