78. De Kwekerije

Kwekeri'je, Annie, 19dec,3  kwekerije, Annie,2

In Noordwoolde hebben hiel wat straoten een Stellingwarver naeme. Dat geldt ok veur de straote ‘De Kwekerije’. Et zal grif zo wezen dat hier eerder een kwekeri’je op dit plak was. Annie Dedden maekte beide foto’s veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’.