9. Haenebosch

Haenebisch, Jaap, 1 Haenebosch, 2, Jaap

Tussen Peperge en De Blesse hej’ een viadukt mit een biezundere Stellingwarver naeme. De naeme van dat viadukt van de A32 is Haenebosch. Die naeme komt van een hoeke bos die daor vlakbi’j ligt. Et gaot bi’j Haenebosch dus aenlik om een prachtige, herwertsjaoren oolde veldnaeme, die op disse wieze niet in de vergetelhied raekt. Jaap Elzenaar van De Hoeve maekte de beide foto’s veur de rebriek Stellingwarfs in et ‘wild’.  Op ‘e boverste foto kiek ie in westelike richting naor et dörp De Blesse, op de onderste foto is rechts nog krek een stokkien van de karke van Peperge te zien.